SME
Nedeľa, 29. máj, 2022 | Meniny má Vilma

Inkubátor technických riešení a inovácií

Elektromobilita prináša nové príležitosti.

(Zdroj: Foxconn Slovakia)

Spoločnosť Foxconn Slovakia je jedným z najvýznamnejších slovenských producentov spotrebnej elektroniky. „Zameriavame sa nielen na výrobu samu osebe, ale s našimi zákazníkmi úzko spolupracujeme s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu a zároveň optimálne náklady na výrobné technológie,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Foxconn Slovakia Peter Hrčka.

Firma začínala v Trnave pod hlavičkou Sony Slovakia výrobou kľúčových komponentov pre televízne prijímače so sklenou obrazovkou, ktoré dodávali do sesterských firiem v Nemecku, Španielsku a Anglicku, kde sa robila finálna montáž. V Trnave vykonávala aj servisné služby pre všetky generácie herných konzol Playstation pre celú Európu, navrhovala a vyrábala aj unikátne príslušenstvo. V roku 2006 spoločnosť začala s výrobou LCD televízorov. O rok neskôr sa presťahovala do nového závodu postaveného na zelenej lúke v Nitre.

„V čase najväčšieho dopytu po LCD televízoroch sme vyrobili za rok 3,4 milióna kusov. Potrebovali sme na to tritisíc ľudí,“ hovorí Peter Hrčka.

Aj keď spoločnosť vyrába rôzne produkty a komponenty aj pre iných zákazníkov ako Sony, výroba TV prijímačov zostáva jej nosným výrobným programom. Jej snahou do budúcna je presadiť sa aj v iných odvetviach. Najväčšiu príležitosť vidí v automobilovom priemysle, v ktorom už Slovensko patrí medzi veľmoci. „Našou hlavnou príležitosťou je prechod na elektromobilitu. Vďaka našim najväčším výrobným kapacitám na výrobu plošných spojov v EU, 25-ročnej skúsenosti s touto technológiu a našej sieti dodávateľov vieme vývoj a výrobu v tejto oblasti posúvať ďalej,“ dodáva Peter Hrčka.

Najinovatívnejší závod skupiny vo výrobe televízorov

Koncern Foxconn je celosvetovo najväčším EMS (electronic manufacturing services) výrobcom, čo znamená, že vyrába elektroniku a komponenty predovšetkým pre iné firmy. Foxconn Slovakia patrí do divízie spotrebnej domácej elektroniky a v rámci skupiny je najinovatívnejším závodom, pokiaľ ide o výrobu televízorov.

Vývoj inovácií vo firme zastrešuje projekt Smart Factory. Ten vytvára priestor pre šikovných a angažovaných kolegov, aby mohli prichádzať s riešeniami a tie sa mohli aj následne realizovať. Členmi sú zamestnanci naprieč oddeleniami. Ide najmä o expertných zamestnancov IT, inžinieringu a vybraných ľudí z iných oddelení, ktorí sú experti na svoje procesy. Mnohí z nich majú bohaté praktické skúsenosti s automatizáciou či robotizáciou.

Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí aj vývoj a implementácia unikátnych technických riešení a inovácií. „Práve tie nás posúvajú vpred a dokážu zabezpečiť, že budeme vyrábať efektívne a zostaneme nielen konkurencieschopní, ale že tieto riešenia sme schopní aj ponúknuť mimo nášho závodu,“ hovorí Jozef Bodiš, riaditeľ Smart Factory a IT Foxconn Slovakia.

„Sami si navrhujeme výrobné zariadenia a dodávame ich aj do ostatných závodov v skupine, ktoré sú umiestnené na iných svetadieloch a zásobujú tam lokálne trhy,“ hovorí P. Hrčka. Slovenská divízia takisto vyvíja softvérové a automatizované riešenia na zefektívnenie výrobného procesu, ktoré sa následne nasadzujú aj v sesterských fabrikách.

V nitrianskom podniku využívajú rôzne typy biznis modelov. Majoritný je OEM (original equipment manufacturer), v rámci ktorého vyrábajú pre zákazníka produkt, ktorý si zákazník nadizajnuje sám a využíva ich know-how efektívneho výrobného procesu. Ďalšími využívanými modelmi sú JDM (joint development manufacturer), kde sa Foxconn Slovakia spolupodieľa aj na vývoji produktu, respektíve niektorých jeho častí a takisto aj ODM (original design manufacturer), keď celý produkt nadizajnuje Foxconn a ponúkne zákazníkovi. Ten ho potom predáva pod svojou značkou.

Všetky využívané biznis modely vytvárajú veľký priestor na vývoj a inovácie. Spoločnosť napríklad vyvinula, v spolupráci so zákazníkom, robotickú linku na výrobu LCD televízorov, ktorá je svetovým unikátom. Je navrhnutá tak, aby sa jej koncept dal implementovať v ktoromkoľvek závode na výrobu LCD televízorov. „Toto riešenie je unikátne v skĺbení manuálnych a robotických operácií so zreteľom na náročnosť automatickej manipulácie so súčiastkami, ktoré boli prioritne dizajnované na manuálnu manipuláciu,“ vysvetľuje Jozef Bodiš.

Ďalšími unikátnymi riešeniami je robotické pracovisko na testovanie dosiek plošných sp

ojov, robotické pracovisko na paletizáciu LCD televízorov a robotické pracovisko, ktoré sa dokáže presúvať v rámci pozícii výrobnej linky a aj medzi jednotlivými výrobnými linkami. Aj tieto riešenia vie Foxconn Slovakia, v prípade záujmu, prispôsobiť na využitie v iných firmách. Napríklad zariadenia na testovanie produktov a zápis softvéru do produktov úspešne nasadili aj v závodoch skupiny Foxconn v Ázii.

„Aktuálne pripravujeme riešenie business intelligence, ktoré budú používať závody v Mexiku a Ázii. Toto riešenie bude slúžiť riadiacim pracovníkom na sledovanie kľúčových indikátorov medzi závodmi, čiže musíme závody dátovo prepojiť,“ hovorí Jozef Bodiš. Cieľom je deliť sa o „best practice“.

V posledných štyroch rokoch sa firma zamerala na masívnu automatizáciu výrobného procesu. Aj keď v sektore spotrebnej elektroniky je to omnoho komplikovanejšie ako napríklad v automobilovom priemysle, kde na linke beží výroba jedného modelu štyri či päť rokov. „V spotrebnej elektronike je životnosť modelu jeden rok. Čiže za toto obdobie treba navrhnúť riešenie a spustiť výrobu s takou efektivitou, aby sa investícia vrátila, čo je nesmierne komplikované,“ hovorí Peter Hrčka.

Vo Foxconn Slovakia vyrábajú priebežne viac ako 170 modelov, z ktorých je minimálne 40 úplne rozmerovo a technologicky iných. Napriek tomu sa im darí zautomatizovať približne 70 percent výrobného procesu. „Aktuálne naše inovácie smerujú najmä dovnútra našej firmy a slúžia nám na vlastné účely, či už na zrýchlenie a zjednodušenie procesov, alebo na zefektívnenie či skvalitnenie výrobného procesu,“ dodáva Jozef Bodiš. „Máme vlastné robotické riešenia skrutkovania, automatizované systémy optickej inšpekcie, testovania, balenia, ale aj paletizovania,“ vymenúva riaditeľ spoločnosti Peter Hrčka.

Súvisiaci článok Spoliehať sa len na výrobu v Ázii vedie k technologickému dlhu Čítajte 

Paradoxom automatizácie je, že ľudia, ktorí ostávajú vo výrobnom procese, musia byť viac vzdelaní. Nestačí len osadiť komponent, musia vedieť ovládať aj výrobné automaty. A keďže štruktúra voľných ľudí na trhu práce nespadá do tohto profilu, Foxconn Slovakia podobne ako iné firmy na Slovensku trpí nedostatkom pracovnej sily. Keďže práca v nitrianskom závode je sezónna, na obdobie päť-šesť mesiacov v roku potrebujú o 800 zamestnancov viac ako počas zvyšku roka. Na tieto výkyvy využívajú agentúry dočasného zamestnania.

Na udržanie súčasných a prilákanie nových zamestnancov firma využíva široké spektrum firemných benefitov. Pri pozíciách technického charakteru dlhoročne spolupracujú so strednými školami v oblasti odborného výcviku a tiež s vysokými školami. Minulý rok rozbehli aj prvú triedu duálneho vzdelávania.

Firemné benefity mieria na súčasných aj budúcich zamestnancov

Vhodne nastavené pracovné benefity pomáhanú firmám nielen udržať si kvalifikovaných zamestnancov, ale aj získavať nové talenty. Touto cestou sa vydala aj spoločnosť Foxconn Slovakia v Nitre a svojim zamestnancom ponúka širokú škálu benefitov. Ich celková línia je inšpirovaná materskou spoločnosťou, ktorá kladie veľký dôraz na život vo firme a CSR aktivity tak v oblasti sociálnej, ako aj v environmentálnej. Firma, samozrejme, jednotlivé aktivity prispôsobuje podmienkam slovenského trhu.

„Snažíme sa čo najviac zohľadniť požiadavky našich aktuálnych, ale aj budúcich kolegov, keďže pracovný trh sa neustále mení a s nimi aj ich priority,“ hovorí Miroslava Procházková, senior manažérka oddelenia ľudských zdrojov a všeobecných záležitostí. Firma podporuje svojich zamestnancov v zdravom životnom štýle a tiež je pre ňu dôležitý ich rozvoj, preto sa mnoho benefitov orientuje týmto smerom.

Foxconn Slovakia poskytuje svojim zamestnancom finančné benefity, akými sú 13. a 14. plat, príspevok na dopravu, príspevky pri životných udalostiach ako narodenie dieťaťa či úmrtie rodinného príslušníka, príspevok pre zamestnancov so školopovinnými deťmi, ako aj nefinančné benefity ako životné a úrazové poistenie, sick day, pravidelné zamestnanecké akcie, odmeňovanie dlhoročných kolegov a mnohé ďalšie.

„Aktívne podporujeme dlhodobý rozvoj našich kolegov prostredníctvom na mieru šitých tréningových aktivít od odborných školení až po tréningy mäkkých zručností, ako aj obľúbených kurzov anglického jazyka,“ hovorí M. Procházková. V rámci podpory zdravého životného štýlu a športu zamestnanci dostávajú pravidelne vitamínové balíčky a spoločnosť aktívne podporuje všetkých športovcov, či už cez Multisport kartu, alebo inými spôsobmi, ako sú štartovné na súťaže, funkčné oblečenie a iné.

Koronavírus zmenil benefity

Podpora športu aj spoločné firemné akcie boli len niektoré z vecí, ktoré museli v spoločnosti obmedziť po prepuknutí pandémie koronavírusu. „Hľadali sme spôsob, ako kolegom vykompenzovať a nejakým spôsobom spríjemniť toto náročné obdobie,“ vysvetľuje Miroslava Procházková. Firemné akcie nahradili iné formy odmien a hneď od začiatku pandémie firma zaradila medzi svoje priority zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

Začali preto s pravidelnou distribúciou jednorazových rúšok, neskôr k nim pribudli aj dezinfekčné gély. „V neposlednom rade organizujeme každý týždeň testovanie našich kolegov priamo v závode, čím chceme nielen zamedziť šíreniu nákazy medzi kolegami, ale aj poskytnúť možnosť otestovať sa rýchlo a pohodlne,“ hovorí M. Procházková.

Aktívni zamestnanci

Foxconn Slovakia aktívne zapája svojich zamestnancov do života firmy, aj keď posledný rok bol v tomto ohľade špecifický. „Ak by nebolo pandémie, tak môžeme odvážne povedať, že naši kolegovia sa nielen zapájajú do aktivít, ktoré pre nich pripravujeme, ale aktívne prichádzajú s novými nápadmi,“ hovorí Miroslava Procházková.

Zamestnanci chodia pravidelne darovať krv a zapájajú sa do komunitných aktivít. Už niekoľko rokov pomáhajú zveľaďovať Nitru počas celoslovenskej aktivity Naše mesto. Firma organizuje zbierky šatstva a iných potrebných vecí. Životnému prostrediu a svojmu zdraviu pomáhajú zamestnanci nielen počas celoslovenskej akcie Do práce na bicykli, ale sú medzi nimi vášniví cyklisti, ktorí na bicykli jazdia počas celého roka.

„Pravidelne organizujeme akcie zamerané na ekologický spôsob života, v lete sa vždy tešíme, keď si na firemnú akciu kolegovia privedú rodinu alebo známych a vytvárame tak spoločne komunitu. Samozrejme, veľmi obľúbená bodka za rokom je vianočný večierok spoločnosti,“ hovorí M. Procházková.

Firma taktiež dlhodobo spolupracuje so strednými odbornými školami v Nitre a okolí. „Organizujeme exkurzie, naši kolegovia pomáhajú s bakalárskymi či diplomovými prácami a od septembra 2020 sme vstúpili do duálneho vzdelávania,“ uzatvára senior manažérka oddelenia ľudských zdrojov a všeobecných záležitostí Miroslava Procházková.

Tento článok vám prináša Foxconn.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (29. 5. 2022)
USD 1.072
AUD 1.500
CZK 24.700
JPY 136.050
CAD 1.366
GBP 0.849
HUF 392.830
PLN 4.586
CHF 1.026
SEK 10.529

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete?
 2. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách
 3. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov?
 4. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
 5. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
 6. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
 7. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
 8. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
 1. Herec Karel Zima: Táto kamera do auta vám vydrží roky: MIO!
 2. Poškriabali vám auto, keď ste niekde parkovali?
 3. Ako si vyberať pohodlnú obuv nielen do práce? Toto sú naše tipy!
 4. Agresívne brzdenie alebo poistný podvod? Mal palubnú kameru!
 5. Darček na Deň detí? Repasovaný telefón môže byť skvelou voľbou
 6. Zdravé zateplenie za jeden deň: čo neviete o fúkanej izolácii
 7. Wüstenrot minulý rok úspešne naštartoval nový obchodný model
 8. Dve zľavy na jedného: Toto predĺženie v PLANEO je vaša šanca!
 1. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných 15 000
 2. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete? 7 319
 3. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu 6 526
 4. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov? 5 669
 5. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom! 2 014
 6. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách 1 877
 7. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 305
 8. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 1 301

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 2. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 3. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 4. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 6. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 7. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 8. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 1. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 11 736
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 745
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 489
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 208
 5. Jana Melišová: Oplatí sa žiť na dlh? 2 826
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 705
 7. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 635
 8. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 2 324
 1. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
 3. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 4. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 5. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 7. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Areál Čatlošovej vily je nevyužívaný takmer dve desaťročia.

S prestavbou areálu bývalého sanatória nesúhlasili úrady ani aktivisti.


27. máj

Bol to najlepší výkon brankára v dejinách Ligy majstrov.


6 h
Režisér Ruben Östlund získal Zlatú palmu za film Triangle of Sadness.

Festival v Cannes má opäť švédskeho víťaza.


10 h
Vojna na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine pokračuje 95. deň.


a 3 ďalší 2 h

Neprehliadnite tiež

Ilustračná fotografia.

Celkovo štát v tomto roku prispeje na dôchodky o takmer 2,3 miliardy eur viac než vlani.


TASR 21 h
Diaľničný mýtny systém zastrešuje firma, ktorú vlastnila skupina J&T

CzechToll predložil najnižšiu cenovú ponuku.


SITA 22 h
Hraničnú preberaciu stanicu prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko nad obcou Výrava si prezrel predseda vlády Eduard Heger.

Heger: Posilní energetickú bezpečnosť.


27. máj
Čerpacia stanica Mol v maďarskej Rajke

Boli sme sa pozrieť v Maďarsku, kde zaviedli dve ceny a kontroly značiek na autách.


27. máj

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 2. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 3. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 4. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 6. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 7. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 8. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 1. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 11 736
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 745
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 489
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 208
 5. Jana Melišová: Oplatí sa žiť na dlh? 2 826
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 705
 7. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 635
 8. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 2 324
 1. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
 3. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 4. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 5. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 7. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
SkryťZatvoriť reklamu