Streda, 4. august, 2021 | Meniny má Dominik, DominikaKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Pandémia odhalila nutnosť mať zdravotnícku výrobu „doma“ pod kontrolou

Kým dopyt po časti výroby vzrástol, iné segmenty ju potiahli nadol.

Zdravotnícke firmy nie sú jednoznačnými víťazmi pandémie. Kým časť ich tržieb rástla, iné klesali.Zdravotnícke firmy nie sú jednoznačnými víťazmi pandémie. Kým časť ich tržieb rástla, iné klesali. (Zdroj: Saneca Pharmaceutical)

Intuitívne by sa dalo očakávať, že pandémia mala na výrobu liekov a zdravotníckeho materiálu jednoznačne pozitívny vplyv. Nie je to však tak.

Nie je prekvapením, že na hospodárske výsledky výrobcov očkovacích látok bude mať pandémia Covidu-19 pozitívny dopad. Naznačujú to finančné správy spoločností ako Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca a BioNTech. Nedá sa to však aplikovať na všetky farmaceutické spoločnosti. Len na základe počtu návštev pacientov v ambulanciách je možné kalkulovať s prepadom objemu predpisovaných liekov a predaného zdravotníckeho materiálu o 70-90 percent.

Nárast príjmov na jednej strane a výpadok na druhej

Nová situácia priala najmä firmám, ktoré predtým výraznejšie investovali. Napríklad formou private equity. Boli tak pripravené na nárast dopytu, ktorý pandémia vyvolala.

Tento trend môžeme pozorovať aj u slovenských zdravotníckych firiem. Dopyt po injekčných striekačkách počas očkovacej kampane proti Covidu -19 prudko vzrástol. Jediný producent tohto sortimentu na Slovensku, spoločnosť CHIRANA T.Injecta, vyrába na plné obrátky. „Slovenská vláda si doteraz prevzala dva milióny z menších 1-ml. striekačiek a rovnaké množstvo z väčších 2-ml.. Do konca roku má ešte objednaných ďalších 6,6 milióna kusov“, hovorí šéf spoločnosti Teodor Lysák.

Podarilo sa nám znížiť jednotkové výrobné náklady, ktoré sú alfa omegou nášho biznisu a zároveň zainvestovať do úplne novej výroby. Bez podpory akcionárov by sme nezískali dodatočné financie od bánk

Matúš Kutný, CEO spoločnosti Saneca Pharmaceuticals


Okrem Slovenska uspokojuje spoločnosť aj dopyt z viacerých európskych krajín, napríklad Švajčiarska, Dánska, Švédska, Fínska, Španielska, Talianska či Chorvátska.

No hoci striekačkám a ochranným pomôckam sa darilo výborne, pre odloženie mnohých operácií v nemocniciach sa sortiment šijacieho materiálu, ktorý firma tiež vyrába, predával o niečo menej ako vlani. Celkový výsledok produkcie tak bol približne rovnaký ako v predchádzajúcom roku.

Podobné skúsenosti s pandemickou výrobou má aj ďalšia slovenská zdravotnícka firma- Saneca Pharmaceuticals. Jej výroba acylpyrínu či paralenu síce vzrástla, no z pohľadu celkového objemu výroby to nepredstavovalo masívny nárast, navyše ziskovosť týchto produktov je vzhľadom na ich „komoditný“ charakter nízka. Pandémia sa však vo firme prejavila aj v nákladovej časti napríklad vo zvýšených nákladoch na ochranu zamestnancov, či na vstupné materiály.

Saneca zaznamenala pokles tržieb v predaji aktívnych farmaceutických látok (API – active pharmaceutical ingredients) predovšetkým ako dôsledok poklesu dopytu po liekoch, ktoré tlmia kašeľ. Tie sa dostali „do nemilosti“ potom, ako regulátori v niektorých krajinách Ázie a Európy vyhodnotili substancie používané na tlmenie kašľa ako nevhodné pre pacientov s COVID-19. Chemická časť výroby spoločnosti sa teda za „víťaza“ pandémie považovať nedá.

Navyše nosenie rúšok a striktné dodržiavanie preventívnych opatrení malo síce pozitívny vplyv na výrazne menší výskyt respiračných ochorení, no tiež sa to prejavilo na poklese dopytu po niektorých liekoch z tejto indikačnej skupiny. Platí, že lockdowny zavádzané vo väčšine krajín znižovali počty pacientov v ordináciách a tým aj predaj liekov na predpis. Medzi ne patria aj na Slovensku vyrábané opioidné antitusiká.

„Aktívnym manažmentom v iných oblastiach výroby a predaja sa nám však podarilo tieto negatíva vykryť,“ konštatuje CEO spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, Matúš Kutný. Dodáva, že pomohol aj masívny investičný plán, financovaný sčasti pomocou private equity partnerstva.

Európa zistila, že musí byť vo výrobe liekov viac sebestačná

Jednoznačným dopadom pandémie je to, že sa v plnej nahote prejavila závislosť európskych trhov od ázijských dodávateľov, ako aj zraniteľnosť globálnych dodávateľských reťazcov. „Európa pochopila, že nemôže všetko dovážať z Číny, najmä nie lieky,“ hovorí spolumajiteľ investičnej skupiny WOOD & Company, Ľubomír Šoltýs. Vyzdvihuje, že napríklad nemecká vláda už plánuje podporiť strategické domáce zdravotnícke a farmaceutické fabriky.

Po troch dekádach, keď sa výroba v rámci globalizácie vzďaľovala od odberateľských trhov do krajín s lacnou pracovnou silou, sa tak trend obracia a produkcia sa vracia „domov“. Týka sa to najmä strategických odvetví, kam patrí aj zdravotníctvo.

„Pandémia zmenila pohľad na hodnotu strategických hráčov ako obchodných partnerov. Európa sa zobudila do sveta v ktorom nemá dostatok vlastných výrobných kapacít základných zdravotníckych potrieb,“ približuje šéf spoločnosti CHIRANA T.Injecta Teodor Lysák.

„Ak sme sa predtým nevedeli dostať k niektorým európskym zákazníkom, dnes to nie je problém. Každý sa rád stretne priamo s výrobcom, navyše ak má viac ako 80 ročnú tradíciu,“ dodáva.

Politická podpora sa však zatiaľ deje len vo forme deklarácií a stratégií. Na reálne kroky sa len čaká. Európska komisia v tejto súvislosti schválila Európsku stratégiu vo farmácii, ktorá ako jednu z nosných tém definuje zvyšovanie odolnosti priemyslu a potrebu mať diverzifikované a bezpečné dodávateľské reťazce.

Pandémia priniesla nový biznis, no vybrala si svoju daň

Manažéri oboch veľkých slovenských zdravotníckych závodov sa zhodujú v tom, že zvládnuť pandémiu bez ujmy im umožnili investície, ktoré urobili v uplynulých rokoch. Dodávajú, že zmeny vo výrobnom programe je možné v ich odvetví realizovať len dlhší čas vopred. Každý zásah do produktového mixu si v prípade silne regulovanej výroby zdravotníckych pomôcok vyžaduje dlhodobé plánovanie a nedá sa meniť rýchlo.

Spoločnosti evidujú nárast nákladov na vstupné materiály, ktoré môžu iba vo veľmi limitovanej miere premietnuť do finálnych cien. Tie sú totiž zafixované štandardne na 12-mesačnej báze.

„V našom biznise je základom dlhoročný vzťah a kontrakt so zákazníkmi. Fungujeme ako zmluvný výrobca pre tretie strany a proces transferu výroby z iných závodov do našej výroby trvá niekedy aj roky,“ vysvetľuje M. Kutný.

Eterus Capital stojí pri svojich partneroch

Obe spoločnosti patria prostredníctvom private equity fondu Eterus Capital do portfólia investičnej skupiny WOOD & Company. Obe aj vďaka tomu realizovali v poslednom období masívne investície.

„Tento rok pokračujeme v našom pláne rozšíriť výrobný sortiment, získať nových zákazníkov, optimalizovať produktové portfólio a obohatiť náš výrobný program o sterilné injekčné roztoky v ampulkách,“ hovorí Boris Kostík, investičný riaditeľ Eterus Capital. Rozvoj novej výroby považuje v Saneca za veľmi dôležitý. V sektore zmluvnej výroby je totiž konkurencia mimoriadne ostrá. Navyše prevádzka musí konkurovať predovšetkým závodom z celého sveta, nielen z regiónu strednej a východnej Európy.

Veľmi oceňujem predvídateľnosť správania Eterusu ako akcionára. Stratégia našej firmy sa vďaka tomu na akcionárskej úrovni nemení ako počasie a dlhodobé plány sú podporované tak, ako sa na začiatku dohodlo.

Teodor Lysák, CEO spoločnosti CHIRANA T.Injecta


„Klientov získavame hlavne našou kvalitou výroby, skúsenými ľuďmi, históriou podnikania, ale to musí byť podčiarknuté atraktívnou cenou pre zákazníka a schopnosťou dodať požadované výrobky načas a v perfektnej kvalite.“, dopĺňa M. Kutný.

Dodáva, že minulý rok bol pre spoločnosť Saneca prelomový. „Pokračovali sme vo významných projektoch s kapitálovými investíciami v hodnote viac ako 25 mil. eur a napriek náročným podmienkam sme pri tržbách cez 61 mil. eur dokázali vygenerovať EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) vo výške 3,1 mil. eur,“ vyzdvihuje B. Kostík úspech firmy.

Nové rozvojové investície

Eterus Capital je private equity fond, čo znamená, že investuje do rôznych perspektívnych a rastúcich firiem. Cieľom fondu je podniky zveľadiť a po niekoľkých rokoch predať svoj podiel so ziskom.

Tak v Chirane T.Injecta, ako aj v Saneca, pôsobí od roku 2012. Kapitál, ktorý vďaka partnerovi firmy získali, bol použitý na rozvoj výroby. V prípade spoločnosti Saneca to boli primárne obnovovacie a rozvojové investície do zariadení a výrobných liniek, v menšej miere podpora prevádzkového kapitálu, ktorý je potrebný vzhľadom na dlhý cyklus konverzie vstupných surovín do hotovosti.

Spoločnosť CHIRANA T.Injecta rozšírila z prostriedkov od private equity partnera existujúce portfólio o nové výrobkové skupiny. Investície smerovali najmä do nových technológií, robotizácie a samozrejme designu produktov. Paralelne s novými výrobkami spustila firma rast aj cez cezhraničné akvizície. “Kúpili sme výrobné závody v Dánsku a Čechách. V Číne sme postavili závod na zelenej lúke,“ približuje T. Lysák.

Private equity partnerstvo kryje firmám chrbát

Private equity je perspektívnou formu kapitálového financovania firiem. Fond poskytuje firmám zdroje na ďalší rozvoj. Posúva ich tak na vyššiu úroveň z pohľadu kvality, kvantity, či inovácií. Pomáha zároveň spoločnostiam pri ich strategických rozhodnutiach.

Matúš Kutný zo spoločnosti Saneca Pharmaceuticals hovorí, že Eterus je akcionár, ktorý sa nesnaží z firmy odčerpať čo najviac zdrojov, ale zameriava sa na dlhodobý rast hodnoty spoločnosti. To na jednej strane stabilizuje predvídateľnosť peňažných tokov firmy, na druhej dáva k dispozícií kapitál na ďalší rast a rozvoj. Na konci dňa tento prístup vedie k rastu hodnoty celej firmy teda aj investície Eterusu.

Partnermi fondu sú WOOD & Company a Slovak Business Agency (SBA). Tá je najstaršou a najvýznamnejšou inštitúciu na Slovensku špecializujúcou sa na podporu malého a stredného podnikania. Pôsobí ako platforma, ktorá prepája verejný a súkromný sektor a v prípade Eterus Capital táto spolupráca veľmi dobre funguje a prináša synergie všetkým zúčastneným.

„Snažíme sa s manažmentom spoločností, do ktorých vstupujeme, nájsť možnosti, ako ďalej rásť. Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že ak má spoločnosť potenciál dosiahnuť vlastnými zdrojmi tržby vo veľkosti X za päť rokov, s naším kapitálom a know-how sa tam vie dostať povedzme za dva roky,” hovorí B. Kostík.

Dodáva, že Eterus je otvorený novým príležitostiam. „Máme chuť a kapacity podporiť zaujímavé firmy a projekty,“ uzatvára.

Tento článok vám prináša Eterus Capital.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie z ekonomiky

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 2. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 3. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 6. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 1. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 2. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 3. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 4. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 5. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 6. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 8. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 9. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 10. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 674
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 469
 3. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 4 162
 4. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 967
 5. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 918
 6. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 3 716
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 559
 8. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 2 545
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 337
 10. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách? 2 249
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár počas tlačovej besedy.

Vo funkcii skončil ešte skôr, ako zvolili jeho nástupcu.


12 h
Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž (vpredu), Adam Botek.

Sledujte online letnú olympiádu.


Sportnet 6 h

Neprehliadnite tiež

Dušan Švalek.

Báli sme sa, že nebude dosť vakcín, že nestihneme prihlásiť rodičov.


Dušan Švalek 19 h
Ilustračné foto.

ÚVO rozdal desiatky pokút.


a 1 ďalší 15 h
Predseda predstavenstva spoločností Wüstenrot na Slovensku Marian Hrotka

Budúcnosť vidia v inom vysoko konkurenčnom segmente trhu.


2. aug