Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Svet bude fungovať na dátach a tie sú pre Slovensko priorita

Pozrite sa pod pokrievku fungovania sveta, v ktorom rozhodujú technológie.

(Zdroj: Dell Technologies)

Technológie sa stali zásadným prvkom v živote nás všetkých. Hovorí sa, že bez nich by dnes už nič nefungovalo. A posledný rok nám ukázal, že s nimi je možné fungovať aj v časoch najťažších. Akú úlohu budú hrať v ďalších mesiacoch a rokoch a ako vôbec vyzerá budúcnosť sveta, kde sú technológie stredobodom jeho fungovania. Na to sme sa opýtali Sophie Ronnertz, viceprezidentky Dell Technologies pre región NEE, kam spadá aj Slovensko.

Ako technologická spoločnosť vidíte, aké zmeny spôsobila pandémia v tom, ako ľudia a firmy fungujú. Ktoré zmeny sú najväčšie?

Najväčšia zmena je celkom zrejmá – keď sa povie pandémia, okamžite si vybavíme prácu a školskú výučbu z domova. Pred rokom sme takmer zo dňa na deň presunuli celý náš svet na internet. A týka sa to nielen práce a vzdelávania – cez internet tiež nakupujeme a udržujeme kontakt so svojimi blízkymi, zábavu nám zaisťujú streamované médiá a sociálne siete. To je ohromná zmena – zo spoločenského aj technického hľadiska. V mnohých prípadoch došlo k nesmiernemu urýchleniu tempa digitálnej transformácie. Projekty plánované na tri roky sa realizovali počas troch mesiacov – pretože keby neboli, bol by ohrozený chod podniku. Jedna vec, ktorú vidíme celkom jasne, je, že pandémia bola pre mnoho podnikov a organizácií záťažovým testom – a tí, ktorí pristupovali k IT ako k neoddeliteľnej súčasti svojho fungovania, vyšli z celej situácie posilnení. Každé dva roky vykonávame výskum s názvom Digital Transformation Index. Posledného prieskumu sa v auguste 2020 – uprostred koronavírusovej krízy – zúčastnilo 4 300 respondentov z celého sveta. A videli sme, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nesmierne vzrástol počet digitálnych lídrov a digitálnych nasledovníkov, zatiaľ čo počet digitálne zaostalých subjektov v mnohých krajinách poklesol na nulu. To je to príslovečné zlaté lemovanie okolo čiernych mrakov.

Ako pandémia ovplyvnila spoločnosť Dell z hľadiska jej fungovania a práce jej zamestnancov? Máte zo svojej skúsenosti nejaké odporúčania pre iné firmy? Odnášate si vy sama nejaké ponaučenie?

Boli sme zvyknutí pracovať na diaľku alebo flexibilným spôsobom už viac ako desať rokov, takže môžem povedať, že keď prepukla pandémia, boli sme pripravení. Ale aj my sme boli niektorými vecami prekvapení. Museli sme novému spôsobu fungovania prispôsobiť modely riadenia a otázky ako vyhodnocovanie dosiahnutých cieľov alebo rozpad celkovej stratégie na čiastkové. Veľkou úľavou ale bolo, že všetci naši kolegovia boli kvalitne vybavení a všetky naše systémy boli dobre zabezpečené a dostupné, takže v tomto smere sme nezakúsili taký stres ako mnoho iných firiem. Odhadujeme, že po odznení pandémie bude zhruba polovica našej globálnej pracovnej sily naďalej pracovať väčšinou z domova.

Komunikácia vo virtuálnom svete je ale veľmi odlišná od osobného stretávania, takže podľa môjho názoru potrebujeme kombináciu oboch. V závislosti od situácie a témy sa potrebujeme stretávať s ostatnými fyzicky. Mne osobne ostatní ľudia, môj tím, dodávajú energiu a tú by som opäť chcela čerpať. Ďalším ponaučením je pochopenie, že je dôležité mať ergonomické pracovisko a spoločnosť Dell kladie veľký dôraz na to, aby jej zamestnanci boli vybavení potrebnými nástrojmi. V neposlednom rade by som spomenula tiež potrebu zmeniť spôsob usporiadania pracovných hodín – je ľahké sa nechať rozptýliť, ale rovnako je ľahké skĺznuť k workoholizmu. Z tohto hľadiska mi pomohlo zamyslieť sa nad tým, ako vyzerá a ako by mal vyzerať môj týždenný, mesačný a štvrťročný kalendár.

Akú budú podľa vás v procese obnovy po covide hrať úlohu technológie v podnikoch a ekonomike všeobecne?

Ako sa zoznamujeme s plánmi obnovy jednotlivých krajín EÚ, opakujú sa v nich dve témy – digitálna transformácia a udržateľnosť. Svetoví lídri vymýšľajú a implementujú stratégie obnovy a posilňovania odolnosti, takže nie je divu, že sa všade okolo stretávame so skutočným dôrazom na technológie, konektivitu a odstraňovanie digitálnych priepastí. Žijeme vo svete, kde môžeme vidieť plody digitálnej transformácie – kde lekárske prehliadky prebiehajú online, kde na spoluprácu (aj na komunikáciu s rodinnými príslušníkmi) slúžia videohovory a kde sa rad základných služieb digitalizuje. A nemusíme sa báť mať ešte odvážnejšie sny.

Niektoré lekárske ambulancie a nemocnice už využívajú analýzu dát v reálnom čase, ktorá im pomáha reagovať na potreby pacientov a stanovovať ich priority a zároveň skvalitňovať starostlivosť. Obnova k lepšiemu znamená masovo rozšíriť tieto digitálne technológie na globálnej úrovni a zaistiť, že každý bude mať k lepším službám prístup. Skutočnosť, že úžitok majú komunity a občania iba tam, kde existuje prístup k digitálnym technológiám, odhaľuje rozsah problému, s ktorým sa vlády mnohých krajín pri budovaní ochrany proti potenciálnym budúcim krízam musí vyrovnať.

Jedna vec, ktorú vidíme celkom jasne, je, že pandémia bola pre mnoho podnikov a organizácií záťažovým testom – a tí, ktorí pristupovali k IT ako k neoddeliteľnej súčasti svojho fungovania, vyšli z celej situácie posilnení.

Sophie Ronnertz, Dell Technologies

Môžete konkrétnejšie uviesť, aké inovácie by boli najlepším impulzom pre Slovensko?

Slovensko má „Národnú stratégiu digitálnej transformácie 2030“, ktorá na aktuálne problémy reaguje prioritami, ako sú umelá inteligencia, internet vecí alebo spracovanie dát. To sú témy, ktorých dôležitosť zdôraznila aj zdravotná kríza spôsobená pandémiou koronavírusu. Korešpondujú so spoločnými cieľmi Európskej únie a stavajú do centra pozornosti občana, ktorému by mali zjednodušiť a skvalitniť každodenný život a zlepšiť prístup k verejným službám a zdravotníctvu, ale tiež občana – podnikateľa, ktorému by štát mal uľahčiť podnikateľskú činnosť. Spoločným atribútom všetkých priorít sú dáta. Ich spracovanie, ukladanie a zabezpečenie. Spoločnosť Dell so svojím technickým, personálnym a znalostným zázemím dokáže pomôcť tak s návrhom architektúry, ako aj prevádzkového obchodného modelu. Veríme, že dáta sú najcennejším výrobným prostriedkom, obzvlášť dnes, v post-covidovom období, keď došlo k urýchleniu transformácie. Bola to pre nás pre všetkých veľmi náročná lekcia a pomohla nám pripraviť sa na budúce krízy.

Vidíte nejaké nové príležitosti, ktoré zmeny priniesli a existujú pracovné miesta alebo odbory, ktoré zanikajú alebo sa celkom transformujú?

Trh práce sa neustále transformuje – a to bude do budúcnosti jediná istota. Jedným z najzaujímavejších aspektov nedávneho vývoja je možnosť hľadať nových zamestnancov v dosiaľ nepreskúmaných oblastiach. Dnes, keď na mieste výkonu práce nezáleží a vďaka technike je možné pracovať rovnako produktívne doma ako v kancelárii, môžeme čakať veľké zmeny v tom, ako si ľudia budú vyberať svojho zamestnávateľa, kde budú chcieť žiť a ako budú dochádzať do práce. Bude stále dochádzať k ranným špičkám v doprave? Budú aj naďalej veľké mestá stále takými atraktívnymi miestami na život? O tom všetkom je zaujímavé premýšľať.

Dell patrí k firmám, ktoré kladú veľký dôraz na spoločenské vplyvy. Ako by mala pri ostatných firmách, jednotlivcoch aj spoločnosti ako celku vyzerať cesta udržateľnosti, ktorá neobmedzí príležitosti, ale zároveň bude chrániť ľudí aj životné prostredie?

Od začiatku pandémie sme lepšie pochopili najväčšie problémy sveta, aj to, ako ich vyriešiť. Zavádzanie digitálnych technológií sa ukázalo ako kľúčové z hľadiska prežitia a udržateľného fungovania niektorých z najdôležitejších odvetví. Tieto zmeny nepominú spolu s covidom.

Materiály z obnoviteľných zdrojov, recyklácia a repasia sú cesty, ako vyriešiť niektoré z najpálčivejších problémov dnešnej doby, pričom digitálne technológie môžu pre tieto dôležité procesy zaistiť potrebnú infraštruktúru. Napríklad doprava sa podieľa na celosvetových emisiách na 21 % a na 73 % ju tvoria krátke cesty. Pokročilé videohovory a okamžitá komunikácia objem emisií znižujú tým, že obmedzujú potrebu cestovať. Nastupujúce technológie spoločne zaistia, že odvetvie dopravy postupne prejde najzásadnejšou transformáciou za posledných sto rokov a posunie sa smerom k trvalej udržateľnosti.

Na makro úrovni by digitálne technológie už dnes dokázali pomôcť obmedziť celosvetové emisie uhlíka až o 15 % – alebo tretinu z 50 % zníženia požadovaného do roku 2030 – vďaka riešeniam v oblasti energetiky, poľnohospodárstva a pôdneho hospodárstva, prevádzky budov a služieb.

Okrem zavádzania nových technológií môže verejný aj súkromný sektor podporiť rozvoj cirkulárnej ekonomiky zaistením opätovného využitia vyradenej techniky. V kanceláriách po celom svete dochádza k obnove vybavenia a jeho predchodcovia zostávajú ležať ladom. Ak je taká technika stále prevádzkyschopná, je dôležité ju opätovne využiť – a pokiaľ dospela ku koncu svojej životnosti, je potrebné recyklovať použité materiály a vrátiť ich do obehu, aby z nich mohli vzniknúť produkty nové. Ak prijme svet prístup, kde bude priemysel založený na cirkularite, môže do roku 2030 získať ekonomický prospech v hodnote 4,5 bilióna dolárov.

Ktoré 3 technológie sú v dnešnej dobe podľa vášho názoru najvýznamnejšími hýbateľmi zmien a ktoré to budú v blízkej budúcnosti?

V uplynulom roku sa pozornosť upierala na konektivitu. Stala sa základným predpokladom odolnosti proti prerušeniu prevádzky, urýchlila zavádzanie digitálnych technológií a sprostredkovávala ľuďom potrebné služby a prostriedky v najnáročnejšom období nedávnej histórie. Pred nami leží hybridná budúcnosť a investície do konektivity budú zásadné z hľadiska udržania nastoleného tempa rozvoja a „obnovy k lepšiemu“. Konektivita sa stále viac považuje za ľudské právo – prístup k internetu zlepšuje možnosť uplatnenia nášho práva na zdravie a vzdelanie či slobody zhromažďovania a prejavu. Rok 2020 ukázal, že prístup k internetu nie je iba otázkou lepšieho uplatňovania našich práv, ale otázkou samotného zaistenia základných práv.

V tejto súvislosti nie je možné poprieť, že kombinácia edge computingu a 5G v nadchádzajúcich rokoch zmení podobu mnohých odvetví. Tak ako zmyslom 4G bolo prepojiť ľudí, zmyslom 5G je prepojiť „veci“. A s príchodom edge infraštruktúr aj do „najexotickejších“ odvetví sa čoskoro začnú naplňovať scenáre z ríše sci-fi. Jeden z našich zákazníkov, firma AeroFarms, využíva internet vecí v prevádzke halovej farmy, kde pestuje zeleninu a bylinky v prostredí sledovanom senzormi a riadenom počítačom, celkom bez pesticídov a so spotrebou vody o 95 % nižšou ako konvenčné poľnohospodárstvo. Sú to roľníci, alebo agronomickí dátoví analytici? Rozhodne ide o novú rolu na trhu práce!

Tretí trend, ktorý podľa môjho v nadchádzajúcich rokoch výrazne ovplyvní odvetvie informačných a komunikačných technológií, sú nové modely spotreby. Tak ako si ľudia obľúbili Uber, Netflix a ďalšie služby na vyžiadanie, pozorujeme aj u nás v Dell Technologies rastúci záujem o modely spotreby podnikového IT založené na platbe za skutočnú spotrebu. Portfólio riešenia „vo forme služby“, ktoré chceme ponúkať, bude pre nás najväčšou oblasťou rastu a, ako veríme, výrazne zmení dynamiku trhu.

Tento článok vám prináša Dell Technologies.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie z ekonomiky

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 2. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 3. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 4. Odpady nad zlato
 5. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 6. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 7. Znalec slovenského brandy
 8. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 9. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 1. SodaStream má viac ako 700 predajcov, očakáva ďalší rast
 2. Nová udržateľná značka kávy, ktorá dodá energiu na cesty
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 5. Odpady nad zlato
 6. Schneider Electric má podporiť VELUX v uhlíkovej neutralite
 7. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 8. Znalec slovenského brandy
 9. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 10. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 159
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 6 674
 3. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 154
 4. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 606
 5. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 3 067
 6. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 2 976
 7. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 914
 8. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 645
 9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 289
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 169
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Rozhovory ZKH: Milan Krajniak.

Milan Krajniak kritizuje aj ministra Mikulca.


a 1 ďalší 3 h
Igor Matovič.

Nájomné byty boli kľúčovou témou aj pred voľbami.


3 h

Neprehliadnite tiež

Čínska developerská spoločnosť Evergrande

Svet straší kolaps gigantickej čínskej firmy.


3 h
Ilustračné foto

Diplomovka za 600 eur na splátky. Prezentácia na obhajobu grátis.


a 1 ďalší 20. sep
Miroslava Kiripolská

Miroslava Kiripolská o vízii a budúcnosti školstva na Slovensku.


20. sep

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 2. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
 3. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 4. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
 5. Martin Ondráš: Stratili sme potravinovú sebestačnosť. Stratíme aj bezpečnosť potravín?
 6. Milan Kuruc: Čomu pomohol odporúčaný homeoffice?
 7. Jakub Šimek: Ako po pandémii predbehnúť Estónsko je otázka za 20 bitcoinov
 8. Martin Ondráš: Vidiek nestratil len 5 mld, stratil nádej a budúcnosť....
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 24 276
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 545
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 888
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 648
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 034
 6. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 5 553
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 275
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 724
Skryť Zatvoriť reklamu