SME
Streda, 8. február, 2023 | Meniny má Zoja

Svet bude fungovať na dátach a tie sú pre Slovensko priorita

Pozrite sa pod pokrievku fungovania sveta, v ktorom rozhodujú technológie.

(Zdroj: Dell Technologies)

Technológie sa stali zásadným prvkom v živote nás všetkých. Hovorí sa, že bez nich by dnes už nič nefungovalo. A posledný rok nám ukázal, že s nimi je možné fungovať aj v časoch najťažších. Akú úlohu budú hrať v ďalších mesiacoch a rokoch a ako vôbec vyzerá budúcnosť sveta, kde sú technológie stredobodom jeho fungovania. Na to sme sa opýtali Sophie Ronnertz, viceprezidentky Dell Technologies pre región NEE, kam spadá aj Slovensko.

Ako technologická spoločnosť vidíte, aké zmeny spôsobila pandémia v tom, ako ľudia a firmy fungujú. Ktoré zmeny sú najväčšie?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najväčšia zmena je celkom zrejmá – keď sa povie pandémia, okamžite si vybavíme prácu a školskú výučbu z domova. Pred rokom sme takmer zo dňa na deň presunuli celý náš svet na internet. A týka sa to nielen práce a vzdelávania – cez internet tiež nakupujeme a udržujeme kontakt so svojimi blízkymi, zábavu nám zaisťujú streamované médiá a sociálne siete. To je ohromná zmena – zo spoločenského aj technického hľadiska. V mnohých prípadoch došlo k nesmiernemu urýchleniu tempa digitálnej transformácie. Projekty plánované na tri roky sa realizovali počas troch mesiacov – pretože keby neboli, bol by ohrozený chod podniku. Jedna vec, ktorú vidíme celkom jasne, je, že pandémia bola pre mnoho podnikov a organizácií záťažovým testom – a tí, ktorí pristupovali k IT ako k neoddeliteľnej súčasti svojho fungovania, vyšli z celej situácie posilnení. Každé dva roky vykonávame výskum s názvom Digital Transformation Index. Posledného prieskumu sa v auguste 2020 – uprostred koronavírusovej krízy – zúčastnilo 4 300 respondentov z celého sveta. A videli sme, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nesmierne vzrástol počet digitálnych lídrov a digitálnych nasledovníkov, zatiaľ čo počet digitálne zaostalých subjektov v mnohých krajinách poklesol na nulu. To je to príslovečné zlaté lemovanie okolo čiernych mrakov.

Ako pandémia ovplyvnila spoločnosť Dell z hľadiska jej fungovania a práce jej zamestnancov? Máte zo svojej skúsenosti nejaké odporúčania pre iné firmy? Odnášate si vy sama nejaké ponaučenie?

Boli sme zvyknutí pracovať na diaľku alebo flexibilným spôsobom už viac ako desať rokov, takže môžem povedať, že keď prepukla pandémia, boli sme pripravení. Ale aj my sme boli niektorými vecami prekvapení. Museli sme novému spôsobu fungovania prispôsobiť modely riadenia a otázky ako vyhodnocovanie dosiahnutých cieľov alebo rozpad celkovej stratégie na čiastkové. Veľkou úľavou ale bolo, že všetci naši kolegovia boli kvalitne vybavení a všetky naše systémy boli dobre zabezpečené a dostupné, takže v tomto smere sme nezakúsili taký stres ako mnoho iných firiem. Odhadujeme, že po odznení pandémie bude zhruba polovica našej globálnej pracovnej sily naďalej pracovať väčšinou z domova.

Komunikácia vo virtuálnom svete je ale veľmi odlišná od osobného stretávania, takže podľa môjho názoru potrebujeme kombináciu oboch. V závislosti od situácie a témy sa potrebujeme stretávať s ostatnými fyzicky. Mne osobne ostatní ľudia, môj tím, dodávajú energiu a tú by som opäť chcela čerpať. Ďalším ponaučením je pochopenie, že je dôležité mať ergonomické pracovisko a spoločnosť Dell kladie veľký dôraz na to, aby jej zamestnanci boli vybavení potrebnými nástrojmi. V neposlednom rade by som spomenula tiež potrebu zmeniť spôsob usporiadania pracovných hodín – je ľahké sa nechať rozptýliť, ale rovnako je ľahké skĺznuť k workoholizmu. Z tohto hľadiska mi pomohlo zamyslieť sa nad tým, ako vyzerá a ako by mal vyzerať môj týždenný, mesačný a štvrťročný kalendár.

Akú budú podľa vás v procese obnovy po covide hrať úlohu technológie v podnikoch a ekonomike všeobecne?

Ako sa zoznamujeme s plánmi obnovy jednotlivých krajín EÚ, opakujú sa v nich dve témy – digitálna transformácia a udržateľnosť. Svetoví lídri vymýšľajú a implementujú stratégie obnovy a posilňovania odolnosti, takže nie je divu, že sa všade okolo stretávame so skutočným dôrazom na technológie, konektivitu a odstraňovanie digitálnych priepastí. Žijeme vo svete, kde môžeme vidieť plody digitálnej transformácie – kde lekárske prehliadky prebiehajú online, kde na spoluprácu (aj na komunikáciu s rodinnými príslušníkmi) slúžia videohovory a kde sa rad základných služieb digitalizuje. A nemusíme sa báť mať ešte odvážnejšie sny.

Niektoré lekárske ambulancie a nemocnice už využívajú analýzu dát v reálnom čase, ktorá im pomáha reagovať na potreby pacientov a stanovovať ich priority a zároveň skvalitňovať starostlivosť. Obnova k lepšiemu znamená masovo rozšíriť tieto digitálne technológie na globálnej úrovni a zaistiť, že každý bude mať k lepším službám prístup. Skutočnosť, že úžitok majú komunity a občania iba tam, kde existuje prístup k digitálnym technológiám, odhaľuje rozsah problému, s ktorým sa vlády mnohých krajín pri budovaní ochrany proti potenciálnym budúcim krízam musí vyrovnať.

Jedna vec, ktorú vidíme celkom jasne, je, že pandémia bola pre mnoho podnikov a organizácií záťažovým testom – a tí, ktorí pristupovali k IT ako k neoddeliteľnej súčasti svojho fungovania, vyšli z celej situácie posilnení.

Sophie Ronnertz, Dell Technologies

Môžete konkrétnejšie uviesť, aké inovácie by boli najlepším impulzom pre Slovensko?

Slovensko má „Národnú stratégiu digitálnej transformácie 2030“, ktorá na aktuálne problémy reaguje prioritami, ako sú umelá inteligencia, internet vecí alebo spracovanie dát. To sú témy, ktorých dôležitosť zdôraznila aj zdravotná kríza spôsobená pandémiou koronavírusu. Korešpondujú so spoločnými cieľmi Európskej únie a stavajú do centra pozornosti občana, ktorému by mali zjednodušiť a skvalitniť každodenný život a zlepšiť prístup k verejným službám a zdravotníctvu, ale tiež občana – podnikateľa, ktorému by štát mal uľahčiť podnikateľskú činnosť. Spoločným atribútom všetkých priorít sú dáta. Ich spracovanie, ukladanie a zabezpečenie. Spoločnosť Dell so svojím technickým, personálnym a znalostným zázemím dokáže pomôcť tak s návrhom architektúry, ako aj prevádzkového obchodného modelu. Veríme, že dáta sú najcennejším výrobným prostriedkom, obzvlášť dnes, v post-covidovom období, keď došlo k urýchleniu transformácie. Bola to pre nás pre všetkých veľmi náročná lekcia a pomohla nám pripraviť sa na budúce krízy.

Vidíte nejaké nové príležitosti, ktoré zmeny priniesli a existujú pracovné miesta alebo odbory, ktoré zanikajú alebo sa celkom transformujú?

Trh práce sa neustále transformuje – a to bude do budúcnosti jediná istota. Jedným z najzaujímavejších aspektov nedávneho vývoja je možnosť hľadať nových zamestnancov v dosiaľ nepreskúmaných oblastiach. Dnes, keď na mieste výkonu práce nezáleží a vďaka technike je možné pracovať rovnako produktívne doma ako v kancelárii, môžeme čakať veľké zmeny v tom, ako si ľudia budú vyberať svojho zamestnávateľa, kde budú chcieť žiť a ako budú dochádzať do práce. Bude stále dochádzať k ranným špičkám v doprave? Budú aj naďalej veľké mestá stále takými atraktívnymi miestami na život? O tom všetkom je zaujímavé premýšľať.

Dell patrí k firmám, ktoré kladú veľký dôraz na spoločenské vplyvy. Ako by mala pri ostatných firmách, jednotlivcoch aj spoločnosti ako celku vyzerať cesta udržateľnosti, ktorá neobmedzí príležitosti, ale zároveň bude chrániť ľudí aj životné prostredie?

Od začiatku pandémie sme lepšie pochopili najväčšie problémy sveta, aj to, ako ich vyriešiť. Zavádzanie digitálnych technológií sa ukázalo ako kľúčové z hľadiska prežitia a udržateľného fungovania niektorých z najdôležitejších odvetví. Tieto zmeny nepominú spolu s covidom.

Materiály z obnoviteľných zdrojov, recyklácia a repasia sú cesty, ako vyriešiť niektoré z najpálčivejších problémov dnešnej doby, pričom digitálne technológie môžu pre tieto dôležité procesy zaistiť potrebnú infraštruktúru. Napríklad doprava sa podieľa na celosvetových emisiách na 21 % a na 73 % ju tvoria krátke cesty. Pokročilé videohovory a okamžitá komunikácia objem emisií znižujú tým, že obmedzujú potrebu cestovať. Nastupujúce technológie spoločne zaistia, že odvetvie dopravy postupne prejde najzásadnejšou transformáciou za posledných sto rokov a posunie sa smerom k trvalej udržateľnosti.

Na makro úrovni by digitálne technológie už dnes dokázali pomôcť obmedziť celosvetové emisie uhlíka až o 15 % – alebo tretinu z 50 % zníženia požadovaného do roku 2030 – vďaka riešeniam v oblasti energetiky, poľnohospodárstva a pôdneho hospodárstva, prevádzky budov a služieb.

Okrem zavádzania nových technológií môže verejný aj súkromný sektor podporiť rozvoj cirkulárnej ekonomiky zaistením opätovného využitia vyradenej techniky. V kanceláriách po celom svete dochádza k obnove vybavenia a jeho predchodcovia zostávajú ležať ladom. Ak je taká technika stále prevádzkyschopná, je dôležité ju opätovne využiť – a pokiaľ dospela ku koncu svojej životnosti, je potrebné recyklovať použité materiály a vrátiť ich do obehu, aby z nich mohli vzniknúť produkty nové. Ak prijme svet prístup, kde bude priemysel založený na cirkularite, môže do roku 2030 získať ekonomický prospech v hodnote 4,5 bilióna dolárov.

Ktoré 3 technológie sú v dnešnej dobe podľa vášho názoru najvýznamnejšími hýbateľmi zmien a ktoré to budú v blízkej budúcnosti?

V uplynulom roku sa pozornosť upierala na konektivitu. Stala sa základným predpokladom odolnosti proti prerušeniu prevádzky, urýchlila zavádzanie digitálnych technológií a sprostredkovávala ľuďom potrebné služby a prostriedky v najnáročnejšom období nedávnej histórie. Pred nami leží hybridná budúcnosť a investície do konektivity budú zásadné z hľadiska udržania nastoleného tempa rozvoja a „obnovy k lepšiemu“. Konektivita sa stále viac považuje za ľudské právo – prístup k internetu zlepšuje možnosť uplatnenia nášho práva na zdravie a vzdelanie či slobody zhromažďovania a prejavu. Rok 2020 ukázal, že prístup k internetu nie je iba otázkou lepšieho uplatňovania našich práv, ale otázkou samotného zaistenia základných práv.

V tejto súvislosti nie je možné poprieť, že kombinácia edge computingu a 5G v nadchádzajúcich rokoch zmení podobu mnohých odvetví. Tak ako zmyslom 4G bolo prepojiť ľudí, zmyslom 5G je prepojiť „veci“. A s príchodom edge infraštruktúr aj do „najexotickejších“ odvetví sa čoskoro začnú naplňovať scenáre z ríše sci-fi. Jeden z našich zákazníkov, firma AeroFarms, využíva internet vecí v prevádzke halovej farmy, kde pestuje zeleninu a bylinky v prostredí sledovanom senzormi a riadenom počítačom, celkom bez pesticídov a so spotrebou vody o 95 % nižšou ako konvenčné poľnohospodárstvo. Sú to roľníci, alebo agronomickí dátoví analytici? Rozhodne ide o novú rolu na trhu práce!

Tretí trend, ktorý podľa môjho v nadchádzajúcich rokoch výrazne ovplyvní odvetvie informačných a komunikačných technológií, sú nové modely spotreby. Tak ako si ľudia obľúbili Uber, Netflix a ďalšie služby na vyžiadanie, pozorujeme aj u nás v Dell Technologies rastúci záujem o modely spotreby podnikového IT založené na platbe za skutočnú spotrebu. Portfólio riešenia „vo forme služby“, ktoré chceme ponúkať, bude pre nás najväčšou oblasťou rastu a, ako veríme, výrazne zmení dynamiku trhu.

Tento článok vám prináša Dell Technologies.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (8. 2. 2023)
USD 1.070
AUD 1.547
CZK 23.832
JPY 141.300
CAD 1.437
GBP 0.893
HUF 394.400
PLN 4.757
CHF 0.991
SEK 11.381

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 2. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 4. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 5. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 6. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 7. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 8. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 1. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí
 2. Na bezpečnom internete záleží
 3. Ako vyzerá inteligentný bytový dom? Tajomstvo je v technológiách
 4. Podporujme imunitu aj vysokočistým beta glukánom
 5. Môjobchod posilňuje svoju pozíciu v Košickom kraji
 6. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 7. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. O2 predstavilo novú generáciu O2 Paušálov
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 5 298
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 3 989
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 265
 4. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí 3 260
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 844
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model 704
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka 668
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 369

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 3. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 6. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 7. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 8. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy: Jedlo zo vzduchu
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 019
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 448
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 410
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 947
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 611
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 337
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 514
 8. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 2 490
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 3. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Dočasná autobusová stanica v Bratislave.

O parcely v lukratívnych lokalitách môže byť veľký záujem.


7. feb
Pivovar Stein kúpila skupina Orco len preto, aby ho mohla zbúrať a na jeho mieste postaviť nový projekt. Nakoniec pozemky stratila v dražbe.

Česko-francúzsky developer Orco stavil na luxus, City Gate sa nakoniec predával ako holobyty.


9 h
Lesné škôlky vychádzajú z toho, že že príroda je po náručí rodiča druhým najlepším miestom na rast a rozvoj dieťaťa.

Súkromné materské a základné školy by mali mať výnimku zo zákazu štátnej pomoci.


6. feb
Značka Vijofel je známa hlavne na východe Slovenska.

Vijofel Fit-Meat sa sám poslal do konkurzu, podnikavých bratov to zrejme nezastaví.


6. feb

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 3. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 6. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 7. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 8. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy: Jedlo zo vzduchu
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 019
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 448
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 410
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 947
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 611
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 337
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 514
 8. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 2 490
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 3. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
SkryťZatvoriť reklamu