SME
Pondelok, 27. jún, 2022 | Meniny má Ladislav, Ladislava

Kvalifikovaní cudzinci zabezpečujú v dlhodobom horizonte pracovné miesta na Slovensku

Regionálne centrum zdieľaných služieb spoločnosti Henkel v Bratislave sa vypracovalo na globálnu prevádzku.

Christian SchulzChristian Schulz (Zdroj: Henkel Slovensko)

Centrá podnikových služieb na Slovensku sa transformujú a rastú. Jednoduchšie služby v nich postupne nahrádzajú činnosti, na ktoré treba špeciálne zručnosti a odborné znalosti. Jedným z nich je centrum podnikových služieb spoločnosti Henkel v Bratislave. Za pätnásť rokov od svojho založenia sa vypracovalo na centrum, ktoré vykonáva činnosti pre celú korporáciu.

S Christianom Schulzom, prezidentom spoločnosti a riaditeľom Global Business Solutions+ Bratislava Henkel Slovensko, sme sa rozprávali o dosahoch pandémie a meniacich sa potrebách zamestnancov expertného centra, ktoré vedie.

SkryťVypnúť reklamu

Čo ste sa vy a vaše centrum naučili počas pandémie?

Podarilo sa nám udržať veľmi stabilný výkon a bezchybné pokračovanie našich služieb, a to vďaka trom faktorom. Po prvé, v našom centre sme mali zavedenú možnosť vykonávať prácu z domu už roky pred pandémiou. Keď sme v marci 2020 požiadali našich zamestnancov, aby pracovali z domu, všetci sme na to boli pripravení. Po druhé, už vtedy sme mali vybudovanú kvalitnú infraštruktúru z hľadiska hardvéru a softvéru, aj keď pandémia si vyžiadala vylepšenia, ako napríklad zrýchlenie softvéru. Tretí faktor, ktorý nám veľmi pomohol udržať prevádzku a motiváciu u zamestnancov, bol, že naše tímy veľmi rýchlo prispôsobili všetky procesy, ktoré si predtým vyžadovali prítomnosť zamestnancov na pracovisku, na virtuálnu prevádzku.

SkryťVypnúť reklamu

Ďalšie kľúčové body sa týkali udržiavania tímového ducha a zvyšovania digitálnych schopností a zručností celej skupiny. Zistili sme, že v niektorých prípadoch sa prostredníctvom virtuálnych stretnutí lepšie spolupracuje. Výhodou virtuálnej spolupráce je tiež to, že je veľmi demokratická - počas stretnutia na diaľku sú všetci v rovnakej pozícii. Výzvou bolo aj duševné zdravie. Na túto oblasť sme sa zameriavali už pred pandémiou a vo viacerých iniciatívach pre našich zamestnancov naďalej pokračujeme.

V rámci spoločnosti Henkel sa centrá zdieľaných služieb zmenili na centrá podnikových služieb Global Business Solutions+. Čo táto zmena znamenala pre bratislavské centrum?

Od začiatku roka 2021 sme sa v skupine Henkel rozhodli zmeniť názov týchto centier tak, aby lepšie zodpovedal realite, keďže služby, ktoré poskytujeme, sa oproti minulosti výrazne zmenili. Vytvorili sme niekoľko centier excelentnosti a kompetenčných tímov pre určité oblasti. Rozsah služieb a riešení, ktoré dnes naše centrum v Bratislave poskytuje, presahuje tradičný rozsah zdieľaných služieb zameraných na transakčné aktivity.

SkryťVypnúť reklamu

Odrazil sa tento vývoj na počte zamestnancov?

Od roku 2018 do dnešného dňa počet našich zamestnancov narástol o takmer 300. Väčšinou išlo o novovytvorené odborné pozície a pozície projektových manažérov, ktoré si vyžadujú veľmi široký rozsah zručností a odbornosť v špecifických oblastiach. Títo odborníci vytvárajú riešenia a nové koncepty a pracujú na tom, aby naše globálne procesy boli štíhlejšie a efektívnejšie. Rast zamestnanosti tak ťahajú najmä nové pozície, na ktoré sa kladú oveľa vyššie požiadavky na zručnosti a odbornosť než v minulosti.

V našom bratislavskom centre sme vytvorili veľký tím, ktorý sa stará o globálne riešenia riadenia dopravy pre spoločnosť Henkel týkajúce sa navrhovania systémov riadenia dopravy, ale aj prevádzkového plánovania dopravy pre všetky divízie spoločnosti Henkel v celej Európe. Máme tímy zamerané na prieskum trhu, ktorých poznatky využívajú všetky marketingové tímy spoločnosti Henkel po celom svete. Toto je obzvlášť dôležité kvôli rýchlo sa meniacim preferenciám spotrebiteľov počas pandémie. Zriadili sme centrá excelentnosti pre nákup s tímom 60 nákupcov, ktorí majú na starosti nákup a riadenie dodávateľov pre všetky obchodné jednotky s ročným objemom nákupu presahujúcim jednu miliardu eur.

SkryťVypnúť reklamu

Boli tieto pozície do Bratislavy odčlenené z iných centier?

Nie. V Bratislave často hľadáme príležitosti na vytvorenie nových služieb a činností, ktoré sa zatiaľ v spoločnosti Henkel nevykonávajú. Čerstvým príkladom je, že sme začali preberať kreatívne činnosti v oblasti dizajnu pre marketing, ktoré predtým vykonávali externé agentúry. Tento vývoj indikuje, na akej vysokej úrovni sú naše schopností. Vytvorili sme tím dizajnérov, ktorí poskytujú podporu v dvoch oblastiach: jednou oblasťou je náš takzvaný umelecký dizajn zameraný na to, ako naše produkty vyzerajú. Ďalšou dôležitou oblasťou v súlade s našou globálnou strategickou prioritou v oblasti digitalizácie je webdizajn. Aby sme podporili on-line predaj, zamestnali sme web dizajnérov, ktorí vyvíjajú nové digitálne aplikácie na mieru našich priemyselných zákazníkov.

SkryťVypnúť reklamu

Vaša spoločnosť sa v minulosti snažila prilákať šikovných Slovákov pracujúcich v zahraničí naspäť na Slovensko s tým, aby si našli svoje nové pôsobenie v centrách podnikových služieb, ktoré tu sídlia. Aký bol výsledok týchto snáh?

Našou snahou je všeobecne lákať talenty na Slovensko, nielen Slovákov pracujúcich v zahraničí. Jej súčasťou je aj priťahovanie takých talentovaných odborníkov, ktorých je na slovenskom trhu málo. Personalisti spoločnosti Henkel z iných krajín nás v tomto podporujú a vo všeobecnosti môžeme povedať, že sme úspešní. V ostatných dvoch rokoch sme však čelili výzvam z dôvodu dlhších lehôt na cudzineckej polícii a ministerstve vnútra pri získavaní pracovných povolení a povolení na pobyt. Tieto lehoty sa oproti minulosti predĺžili.

SkryťVypnúť reklamu

Ako v súčasnosti bratislavské centrum láka nové talenty? Sťažila to pandémia?

V minulosti sme sa sústreďovali najmä na čerstvých absolventov a mladých odborníkov s limitovanými pracovnými skúsenosťami, no v súčasnosti sa snažíme prilákať veľmi širokú škálu profilov talentov. Naďalej sa zameriavame na čerstvých absolventov, no vzhľadom na odbornosť, ktorú v určitých oblastiach požadujeme, hľadáme aj pracovníkov s konkrétnymi zručnosťami a schopnosťami, a preto na prilákanie kandidátov využívame viacero kanálov. Okrem klasických inzerátov a spolupráce s univerzitami máme tri oblasti, na ktoré sa zameriavame. Prvou je odporúčanie našimi zamestnancami. Týmto spôsobom získavame až jednu tretinu našich nových zamestnancov. Tajomstvo úspechu, ktoré za tým stojí, je veľmi jednoduché: angažovaní a motivovaní zamestnanci zdieľajú svoje skúsenosti so svojimi priateľmi. Po druhé, výrazne sa zameriavame na zamestnávanie študentov. Značný podiel študentov, ktorí u nás pracujú počas štúdia, ostáva u nás pracovať aj po jeho skončení. Je to výhodné pre obe strany. Po tretie, veľký dôraz kladieme na sociálne médiá. Je to v súlade s celkových vývojom našej spoločnosti, ale v dôsledku pandémie sa aj tento vývoj urýchlil.

SkryťVypnúť reklamu

Do akej miery sa dá nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v sektore, v ktorom pôsobíte, vyriešiť automatizáciou?

Len vo veľmi obmedzenej miere. V mnohých oblastiach sú naše procesy už vysoko automatizované.

Čím vyniká vaše centrum Global Business Solutions+ Bratislava v rámci skupiny Henkel?

Viaceré naše činnosti sa vykonávajú len alebo prevažne v Bratislave. Jedným z príkladov je CoEof Automation, v rámci ktorej vyvíjame riešenia s využitím robotickej automatizácie procesov, umelej inteligencie a optickým rozpoznávaním znakov a veľmi často hyperautomatizácie, ktorá je kombináciou týchto technológií. Vyvíjame ich pre celú skupinu Henkel v rámci našej organizácie Global Business Solutions+. Najväčší tím je v Bratislave, takže môžeme byť vnímaní ako centrum automatizácie spoločnosti Henkel.

SkryťVypnúť reklamu

Máme tu tím zahraničného obchodu, ktorý koordinuje všetky globálne obchodné činnosti v rámci Global Business Solutions. Ďalšie tímy máme v Manile a Mexico City. Tieto tímy fungujú na princípe nasleduj slnko (follow-the-sun), čo znamená, že naši kolegovia zabezpečujú 24-hodinové fungovanie. Ak jeden tím skončí v neskorých popoludňajších hodinách, jeho aktivity preberie ďalší tím na inom mieste zemegule.

V minulom roku oslávila spoločnosť Henkel Slovensko 30. výročie svojho založenia a bratislavské centrum 15. výročie. Čo považujete za najväčšie úspechy vašej spoločnosti na Slovensku?

Naše podnikanie na Slovensku bolo založené takmer pred 31 rokmi, a to vytvorilo silný základ pre náš rast na Slovensku. Vďaka úspešnosti tímu pôsobiaceho na slovenskom trhu sa spoločnosť Henkel v roku 2006 rozhodla vytvoriť v Bratislave centrum zdieľaných služieb. V tom čase malo veľmi obmedzený rozsah pôsobnosti s 30 zamestnancami pôsobiacimi v oblasti finančných operácií pre Európu. Počas nasledujúcich 15 rokov vyrástlo na centrum, ktoré poskytuje globálne činnosti zahŕňajúce všetky oblasti hodnotového reťazca. V rámci spoločnosti Henkel nie je takmer žiadna aktivita, ktorá by nebola podporovaná z GBS+ Bratislava. To viedlo aj k vytvoreniu množstva veľmi špecializovaných pozícií.

SkryťVypnúť reklamu

Aké sú plány vášho centra na najbližší rok či dva?

Budeme pokračovať vo vytváraní procesov pre spoločnosť Henkel, ktoré vedú k vyššej efektivite. Ďalej sa budeme zameriavať na insourcing, teda na preberanie činností, ktoré doteraz vykonávali externí poskytovatelia. Máme veľmi dobré výsledky pri využívaní digitalizácie a automatizácie a určite budeme pokračovať vo využívaní a kombinovaní nových technológií, akými sú automatizácia robotických procesov, optické rozpoznávanie znakov a pokročilá umelá inteligencia tak, aby sme prichádzali s veľmi efektívnymi riešeniami.

Uvediem príklad z oblasti nákupu u našich dodávateľov. V minulosti sme od našich dodávateľov dostávali veľa rôznych dokumentov. Aj keď sme ich dostávali elektronicky, mali rôzne formáty, takže extrahovanie relevantných informácií z týchto dokumentov a ich vkladanie do našich systémov si vyžadovalo veľa manuálnej činnosti. Vďaka riešeniu, ktoré sme vyvinuli, sme teraz schopní extrahovať informácie z rôznych dokumentov pomocou optického rozpoznávania znakov. Dokument je najprv naskenovaný a následne spracovaný za pomoci robotizovanej procesnej automatizácie. Až v prípade otázok alebo nejasností je tento program naučený spýtať sa, či je potrebné, aby výsledok ešte vyhodnotil človek, alebo je dostatočne dobrý na to, aby bol priamo spracovaný.

SkryťVypnúť reklamu

Toto riešenie zlepšuje naše procesy, pretože dokumenty sú spracovávané oveľa rýchlejšie. Oceňujú to aj naši zamestnanci, pretože prenos dát z jedného dokumentu do druhého nie je práve najkreatívnejšia činnosť.

Kde vidíte sektor zdieľaných a podnikových služieb počas najbližších piatich rokov?

V celom sektore vidíme všeobecný trend transformácie od transakčných činností k viac netransakčným činnostiam. Tento trend bude pokračovať a bude si vyžadovať kvalifikovanejšiu pracovnú silu. Otázka, do akej miery bude tento sektor na slovenskom trhu úspešný, závisí od dvoch predpokladov. Prvý je interný a platí pre každú spoločnosť, a preto naň kladieme veľký dôraz: je to neustále vzdelávanie našich zamestnancov. Druhý je prístup kvalifikovaného personálu zo zahraničia na slovenský trh. Ten je determinovaný najmä miestnymi pracovnými podmienkami.

SkryťVypnúť reklamu

Ak by sme sa na to pozreli zjednodušene, vždy, keď chce firma pôsobiaca v tomto sektore zaviesť nejaké nové služby, nové riešenia či nové technológie, potrebuje na to počiatočnú úroveň know-how, ktoré na slovenskom trhu možno ani neexistuje alebo len vo veľmi malej miere. Ak obmedzíme prístup takýchto odborníkov na slovenský trh, riskujeme, že tieto malé tímy vôbec nevzniknú. To znamená, že umožnenie práce kvalifikovaným odborníkom z iných krajín z dlhodobého hľadiska zabezpečuje pracovné miesta na Slovensku.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (27. 6. 2022)
USD 1.052
AUD 1.525
CZK 24.731
JPY 142.190
CAD 1.366
GBP 0.858
HUF 401.340
PLN 4.702
CHF 1.007
SEK 10.694

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny. Adepti sú jasní
 2. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 3. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 4. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 5. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 7. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 8. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 1. Trápia Vás bolesti a únava? Máme skvelé riešenie k vám domov
 2. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 3. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 4. Prešovský Fragaria Cup oslavuje 20 rokov
 5. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 6. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 7. Lekár U19: „Majstrovstvá Európy sú pre nás vyvrcholením"
 8. Tatra banka získala 2 prestížne ocenenia
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 27 835
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 9 996
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 7 726
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 985
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 883
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 818
 7. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 2 007
 8. Jedinečný rodinný All Inclusive hotel vás privíta aj toto leto! 1 695

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 2. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 3. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 4. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 5. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 6. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 7. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 8. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 9 969
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 256
 3. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 211
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 896
 5. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 820
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 539
 7. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 4 590
 8. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 3 044
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jeden z troch návrhov nových policajných áut.

Treba kúpiť vyše 4100 vozidiel.


a 2 ďalší 23. jún
Vizualizácia pokračovania projektu River Park.

Projekt čaká na povolenia roky.


12 h
Peter Tkačenko

Keď sa obviňujú, dá sa veriť aj obom.


12 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Vedia muži rozoznať hraný orgazmus? A majú queer muži horší vzťah s otcami? Máme pre vás vedecké odpovede.


a 2 ďalší 29m

Neprehliadnite tiež

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počúva vojakov počas jeho návštevy armádneho velenia neďaleko frontovej línie v Doneckej oblasti.

Škody sa odhadujú na 100 až 500 miliárd eur.


12 h
Vizualizácia pokračovania projektu River Park.

Projekt čaká na povolenia roky.


12 h
Šéf rodinnej firmy Unipas Maroš Kara

Rodinná firma Unipas z Hornej Nitry má tridsaťročnú tradíciu a klientov od protinožcov.


23. jún
Čokoláda Toblerone

Dôvodom je aj lacnejšia pracovná sila na Slovensku.


23. jún

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 2. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 3. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 4. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 5. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 6. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 7. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 8. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 9 969
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 256
 3. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 211
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 896
 5. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 820
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 539
 7. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 4 590
 8. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 3 044
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťZatvoriť reklamu