SME
Nedeľa, 29. máj, 2022 | Meniny má Vilma

Lacnejšie nie je vždy lepšie poistenie

Poisťovne zaplatia náhradu škôd iba občanom, ktorí v čase poistnej udalosti už mali poistený majetok, teda domácnosť a rodinný dom alebo byt. Už pri uzatváraní poistenia domácnosti alebo bytu sa treba pýtať, koľko poisťovňa v prípade vzniku škody občanovi

Ak je pri škodách spôsobených záplavami nevyhnutné napríklad z hygienických dôvodov začať odstraňovať škody skôr, než príde na obhliadku zamestnanec poisťovne, ľudia by si mali rozsah škôd zdokumentovať. Napríklad ich nafotiť.Ak je pri škodách spôsobených záplavami nevyhnutné napríklad z hygienických dôvodov začať odstraňovať škody skôr, než príde na obhliadku zamestnanec poisťovne, ľudia by si mali rozsah škôd zdokumentovať. Napríklad ich nafotiť. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO SME – JÁN KROŠLÁK)

Už pri uzatváraní poistenia domácnosti alebo bytu sa treba pýtať, koľko poisťovňa v prípade vzniku škody občanovi zaplatí.

BRATISLAVA. Nedávny výbuch Vojenského opravárenského podniku v Novákoch spôsobil občanom na majetku státisícové škody. Na miesto nešťastia okrem záchranárov, požiarnikov či ministerských úradníkov prišli aj likvidátori poistných udalostí, ktorí zisťovali predbežný odhad škôd na majetku občanov.

Poisťovne zaplatia náhradu škôd iba občanom, ktorí v čase poistnej udalosti už mali poistený majetok, teda domácnosť a rodinný dom alebo byt.

Výška náhrady závisí od toho, čo všetko poistka kryje a v akej výške. Ľudia by si mali už vopred zistiť výšku percentuálneho plnenia pre jednotlivé veci.

Treba sa pýtať aj na to, či základné poistenie domácnosti kryje napríklad cennosti a elektroniku a do akej výšky. Do poistenia domácnosti nepatria veci, ktoré slúžia na podnikanie, napríklad firemné note­booky.

Na akú sumu sa poistiť

Pri uzatváraní poistky je dôležité správne určiť poistnú sumu. Treba si uvedomiť, koľko by dnes stálo kúpiť si všetky veci, ktoré kryje poistka. Prípadne zabezpečiť ich opravu. Ak napríklad 20-ročná spálňa stála v čase kúpy 10-tisíc korún, no v súčasnosti by nábytok do spálne vyšiel na 30-tisíc korún, do poistnej sumy treba zahrnúť aktuálnu cenu. Pravidlo súčasnej hodnoty vecí používa väčšina poisťovní.

Výška poistnej sumy sa môže určiť aj vynásobením poistnej sumy za štvorcový meter a plochou bytu. V Kooperative napríklad poistná suma pre základné poistenie nesmie klesnúť pod 20-tisíc korún.

„Klient by si mal stanoviť skutočnú cenu poisťovacích vecí, teda ani nižšiu, ani zbytočne nadhodnotenú,“ povedala hovorkyňa Allianz-Slovenskej poisťovne Lucia Muthová. Ak si klient poistí veci v domácnosti napríklad na sumu 400-tisíc korún, hoci ich skutočná cena je 800-tisíc korún, pri poistnej udalosti mu poisťovňa vyplatí poistné plnenie len v polovičnej výške.

Niektoré poisťovne umožňujú zvoliť si takzvanú valorizáciu poistnej sumy. „V praxi to znamená, že poistná suma sa bude klientovi zvyšovať ročne v závislosti od miery inflácie,“ povedala hlavná riaditeľka Wüstenrot poisťovne Dana Macková. Spolu s poistnou sumou sa mu však bude zvyšovať aj poistné.

Pri rovnakej poistnej sume sa cena poistenia domácnosti môže líšiť podľa miesta bydliska. Bratislava je napríklad z pohľadu rizika krádeže viac rizikovou oblasťou ako okresné mestá či vidiek. K základnému poisteniu domácnosti si ľudia môžu spravidla pripoistiť napríklad sklo alebo zodpovednosť za škodu, čo zvyšuje cenu poist­ky.

Pri poistení budov rozdiel vo výške poistky nezávisí od miesta, kde stavba stojí, ale od druhu budovy. Sadzby poistného pre drevené stavby sú vyššie ako pri murovaných stavbách.

Rozsah škôd je dobré zdokumentovať

Pri poistnej udalosti je dôležité čo najskôr oznámiť vznik škody poisťovni. „To neznamená, že poškodení nemajú začať s prácami na ich odstraňovaní, aby zabránili zväčšovaniu rozsahu škody,“ povedala Muthová. Podľa poisťovní je podstatné zachovať poškodené veci k dispozícii a zároveň vedieť preukázať rozsah poškodenia. „Odporúčame zdokumentovať rozsah poškodenia fotograficky alebo kamerou,“ povedala Muthová.

Poškodení by sa mali snažiť zachrániť, ak je to možné, aspoň časť z účtov, faktúr či iných dokladov k veciam, ktoré boli poškodené alebo ukradnuté.

Rozdiely v poistení

Poistenie domácnosti

Predmetom poistenia je súbor všetkých hnuteľných vecí, ktoré občan vlastní – od nábytku, cez oblečenie, spotrebnú elektroniku až po veci osobnej spotreby a zásoby potravín. Môžu to byť aj prenajaté veci, ak má klient o tom potvrdenie.

Základné poistenie spravidla kryje riziká ako živelná udalosť, požiar, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím či vnútorný vandalizmus.

Poistenie budov

Pri dome sa poisťuje nehnuteľnosť – múry, strecha, okná podlahy, plot, chodník, stavebný materiál a pod. Poistenie bytu sa vzťahuje na byt s príslušenstvom a nebytové priestory.

Základné poistenie môže zahŕňať poistenie proti živelným rizikám, poškodeniu alebo zničeniu vodou z vodovodného zariadenia, nárazom dopravným prostriedkom, krádeži stavebných súčastí či vandalizmu.


Kedy poisťovňa neuzná škodu

Pri záplavách alebo víchrici: Poisťovňa môže klientovi zaplatiť menej, ak sa pri obhliadke zistia chyby projektu, chybná konštrukcia alebo materiál, ktorý nezodpovedá predpísanej kvalite v projektovej dokumentácii. Poistnou udalosťou nie je, ak vietor odfúkne strechu, ktorá bola schátraná. Za nedostatočné zabezpečenie domácnosti sa napríklad pri víchrici môže považovať otvorené okno.

Pri krádeži alebo vlámaní: Poisťovňa neuzná poistnú udalosť, ak nebola prekonaná prekážka. Pri vyšších poistných sumách poisťovne vyžadujú vyššiu formu zabezpečenia (napr. viacbodový prídavný zámok, funkčný elektronický zabezpečovací systém). Konkrétne zabezpečenie závisí od výšky poistnej sumy.

Pri požiari: Poisťovňa nemusí škodu preplatiť, ak požiar vznikol z hrubej nedbanlivosti alebo bol založený úmyselne poistencom či jemu blízkou osobou. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli vystavením poistnej veci úžitkovému ohňu (krb), alebo teplu.


Ako si vypočítať poistnú sumu

Poistenie domácnosti

Záujemca by si mal spísať všetky hnuteľné predmety, ktoré má v domácnosti s ich približnou hodnotou. Ak ju určí nižšiu, ako je skutočná, pri škode môže dôjsť ku kráteniu poistného plnenia v pomere, v akom je v zmluve uvedená poistná suma k skutočnej hodnote poistených vecí. Pri nadpoistení klient zase platí zbytočne viac. Používajú sa aj zjednodušené metódy na určenie poistnej sumy súboru zariadenia domácnosti, napríklad 5-tisíc korún za každý štvorcový meter.

Poistenie rodinného domu alebo bytu

Poistná suma by mala byť v takej výške, ktorá by stačila na vybudovanie porovnateľnej novostavby vrátane nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie, alebo na kúpu podobného bytu v danej lokalite.


Výška poistky

Pri poistení domácnosti môže poistné­ ovplyvniť aj lokalita. Čím väčšie mesto , tým je vyššie aj poistné­.

Klient si môže poistné znížiť voľbou spoluúčasti alebo platením poistného raz ročne.

Výška poistky závisí tiež od toho, či je domácnosť obývaná trvalo, alebo len rekreačne. Riziko vykradnutia chaty v odľahlej oblasti je totiž vyššie ako v prípade bytu, kde má klient trvalé bydlisko.

Koľko stojí ročné poistenie domácnosti (v Sk)

Ide o základné poistenie trvalo obývanej domácnosti (bez spoluúčasti)

Klient je z Bratislavy/zo Žarnovice

Poisťovňa Poistná suma (v Sk)
200-tisíc 500-tisíc 1 milión
Allianz-Slovenská poisťovňa* 575/575 1300/1150 2340/2070
Kooperativa 520/420 1300/1050 3100/2600
Česká poisťovňa-Slovensko** 576/516 od 1140/od 996 od 2024/od 1823
Union 480/350 1238/882 3120/2230
Wüstenrot poisťovňa*** 660/660**** 1100/1100 2200/2200
Komunálna poisťovňa 580/480 1450/1200 3400/2900
Uniqa poisťovňa***** 500/500 1250/1250 2500/2500
OTP Garancia 400/300 1400/850 3500/2000
Poisťovňa Tatra****** - 1050/1050 2100/2100
QBE poisťovňa 600/400 1500/1000 3000/2000

*Poistné krytie Basic - minimálne poistné **Pri spoluúčasti 500 Sk ***Ak si domácnosť poisťuje klient do 40 rokov (vrátane) a vyberie si balík poistných rizík PLUS ****Pri poistnej sume 300-tisíc Sk *****Pri spoluúčasti 1000 Sk ******Minimálna poistná suma je 300-tisíc Sk, cena poistky je 630 Sk

Koľko stojí ročné poistenie domu a bytu (v Sk)

Ide o základné poistenie bytu alebo rodinného domu (bez spoluúčasti)

Poisťovňa Poistná suma (v Sk)
500-tisíc 1 milión 2 milióny 3 milióny 4 milióny 5 miliónov
Allianz-Slovenská poisťovňa* 575 900 1620 2430 3240 4050
Kooperativa** 660/565 1320/1130 2640/2260 3960/3390 5280/4520 6600/5650
Česká poisťovňa-Slovensko** 400/504 od 700/od 696 od 1400/od 1692 od 2100/od 2092 od 2800/od 2789 od 3500/ od 3486
Union od 450 od 900 od 1800 od 2700 od 3600 od 4500
Wüstenrot poisťovňa 450 900 1800 2700 3600 4500
Komunálna poisťovňa 480 960 1920 2880 3840 4800
Uniqa poisťovňa*** 600 1200 2400 3600 4800 6000
OTP Garancia 400 800 1600 2400 3200 4000
Poisťovňa Tatra 400 800 1600 2400 3200 4000
QBE poisťovňa** 300/450 600/900 1200/1800 1800/2700 2400/3600 3000/4500

*Poistné krytie Optimal - minimálne poistné **Byt/rodinný dom ***Pri spoluúčasti 1000 sk Pozn.: Poisťovne sa líšia rozsahom poistného krytia v rámci základného poistenia a možnými pripoisteniami. Niektoré ponúkajú tzv. poistné balíky. Okrem výšky poistky by sa mal klient zaujímať aj o to, čo všetko mu poisťovňa v prípade škody preplatí. Zdroj: poisťovne

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (29. 5. 2022)
USD 1.072
AUD 1.500
CZK 24.700
JPY 136.050
CAD 1.366
GBP 0.849
HUF 392.830
PLN 4.586
CHF 1.026
SEK 10.529

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete?
 2. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách
 3. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov?
 4. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
 5. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
 6. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
 7. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
 8. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
 1. Poškriabali vám auto, keď ste niekde parkovali?
 2. Ako si vyberať pohodlnú obuv nielen do práce? Toto sú naše tipy!
 3. Agresívne brzdenie alebo poistný podvod? Mal palubnú kameru!
 4. Darček na Deň detí? Repasovaný telefón môže byť skvelou voľbou
 5. Zdravé zateplenie za jeden deň: čo neviete o fúkanej izolácii
 6. Wüstenrot minulý rok úspešne naštartoval nový obchodný model
 7. Dve zľavy na jedného: Toto predĺženie v PLANEO je vaša šanca!
 8. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete?
 1. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných 14 866
 2. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete? 6 835
 3. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu 6 470
 4. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov? 5 644
 5. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom! 2 012
 6. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách 1 846
 7. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 1 608
 8. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 304

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 3. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 6. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 1. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 10 889
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 695
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 675
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 178
 5. Jana Melišová: Oplatí sa žiť na dlh? 2 800
 6. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 656
 7. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 649
 8. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 2 572
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
 2. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
 3. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 4. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 5. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 7. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračná fotografia.

Celkovo štát v tomto roku prispeje na dôchodky o takmer 2,3 miliardy eur viac než vlani.


TASR 12 h
Diaľničný mýtny systém zastrešuje firma, ktorú vlastnila skupina J&T

CzechToll predložil najnižšiu cenovú ponuku.


SITA 13 h
Hraničnú preberaciu stanicu prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko nad obcou Výrava si prezrel predseda vlády Eduard Heger.

Heger: Posilní energetickú bezpečnosť.


27. máj
Čerpacia stanica Mol v maďarskej Rajke

Boli sme sa pozrieť v Maďarsku, kde zaviedli dve ceny a kontroly značiek na autách.


27. máj

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 3. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 6. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 1. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 10 889
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 695
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 675
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 178
 5. Jana Melišová: Oplatí sa žiť na dlh? 2 800
 6. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 656
 7. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 649
 8. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 2 572
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
 2. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
 3. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 4. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 5. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 7. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
SkryťZatvoriť reklamu