SME
Štvrtok, 19. máj, 2022 | Meniny má Gertrúda

Údaje o otvorených podielových fondoch k 6. 4. 2007

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,22558 17957,17 0,03 2,12 3,41 3,1 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,2064 13734,45 0,04 2,09 2,87 2,87 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5615 11810,22 0,06 2,03 3,57 3,2 Tatra AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,043 3944,45 0,05 2,08 3,99 x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11514,87 2806,21 0,07 2,06 3,62 3,06 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,046 1708,5 0,06 2,22 3,76 3,18 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1471 1346,96 0,03 2,44 3,47 3,04 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0677 270,82 0,06 2,02 2,46 2,42 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0521 194,57 0,1 2,41 2,79 x OTP AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0433 168,21 0,04 1,96 3,37 x AIG Funds Central Europe
KBC Multi Cash Euro EUR 34,82 170,37 0,09 1,52 2,77 2,11 ČSOB AM
HVB SKK Cash SKK 113,45 123,61 0,02 2,3 3,68 3,03 HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 5008,53 106,91 0,13 2,45 4,92 3,27 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1122,88 120,67 0,1 2 3,47 2,92 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,45 80,73 0,03 0,92 2,15 1,93 ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,84 18585,89 0,05 1,02 1,73 1,7 ČSOB AM
ESPA Cash Emerging - Markets EUR 112,37 130,42 0,7 x x x AM Slovenskej sporiteľne
PIA - Dollar Cash (plne rastový) USD 118,46 221,29 0,05 2,47 4,99 3,47 HVB Bank
PIA - Euro Cash (plne rastový) EUR 86,58 1051,69 0,05 1,61 3,03 2,64 HVB Bank
ABN-Interest Growth Fund EURO EUR 64,13 2034,56 0,09 1,65 2,92 2,18 Across Wealth Management

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9771 6328,86 0,09 2,03 3,16 3,79 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,048 3408,42 0,98 -2,47 -3,35 3,13 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,31606 3422,32 0,01 2,48 3,42 3,98 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3103 2385,75 0,02 2,72 1,73 2,59 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1483 1573,82 0,05 1,79 2,75 3,74 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,0728 754,62 0,52 -3 -5,97 2,45 AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1726 664,8 0,02 2,1 2,84 3,05 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,2864 466,56 0,07 -10,61 -9,44 -3,49 Tatra AM
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,218 457,01 0,04 2,34 3,06 4,07 Istro AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 22314,56 1467,39 -0,02 2,66 3,02 3,17 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1126,44 345,71 -0,03 2,83 3,62 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6236 158,17 -0,22 -12,97 -14,13 -6,22 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1518 167,86 -0,08 -1,01 -0,02 2,34 Prvá Penzijná
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1157,22 3337,25 0,08 2,76 3,48 4,26 ING Bank
VB - Dollar-Rent USD 1035,72 25,49 0,01 2,28 2,15 0,27 Ľudová banka
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0364 112,57 0,04 1,97 2,35 x OTP AM
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,3579 128,76 0,06 4,55 5,24 7,38 Investičná a Dôchodková
WIOF - USD International Bond USD 3,3351 3,1 0,02 1,99 5,54 0,15 SFM Slovakia
ABN-Global Emerging Markets BF (USD) USD 252,16 4839,78 0,16 8,84 17,79 22,17 Across Wealth Management
HVB SKK Bond SKK 112,59 115,47 0,06 2,62 3,22 3,48 HVB Bank

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7613 3252,24 2,08 -0,37 0,03 8,52 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,6702 2095,04 1,55 -11,31 -14,35 -3,15 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4755,25 13222,33 2,81 6,51 4,76 33,24 ING Bank
ESPA Stock Europe - Property EUR 342,04 281,48 1,72 22,24 30,89 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 225,95 488,2 1,09 30,96 29,31 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock America USD 281,77 138,92 1,87 8,17 4,95 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,5346 44,31 2,2 10,06 17,17 12,19 SFM Slovakia
ČSOB Property o.p.f. SKK 1,2945 590,1 0,86 17,95 x x ČSOB AM
ESPA Stock Europe EUR 196,02 359,6 1,41 5,25 8,93 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - European Equity EUR 3,6375 10,91 1,33 7,62 0,48 14,4 SFM Slovakia
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8871 248,61 1,46 -3,84 -6,1 5,78 AIG Funds Central Europe
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 2055,64 60,43 0,77 18,16 12,26 36,9 ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 326,6 974,14 1,15 6,35 8,73 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2622 91,35 -0,49 -12,48 -17,93 -5,11 Istro AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4552 8,34 1,7 6,75 6,29 3,04 SFM Slovakia
KD Russia SKK 1,0556 142,47 0,87 8,4 3,96 x KD Investments
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1571,17 58,27 2,37 23,67 24,38 48,48 ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 4,3503 5,67 1,49 4,32 14,48 6,18 SFM Slovakia
Raiffeisen Pazifik Aktien EUR 123,3 285,69 1,6 3,63 -4,93 12,4 Tatra AM
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3461 109,16 1,42 -0,83 -1,46 2,17 Prvá Penzijná

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2639 1657,48 1,21 -2,43 -5,66 7,51 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15828 1621,66 0,3 -0,53 -0,44 3,59 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0441 1835,26 0,56 2,66 3,97 x VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3975 1356,78 0,42 3,39 3,58 6,89 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,13012 999,62 0,71 -3,71 -5,11 2,63 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9785 336,27 0,49 -0,54 -2,95 x Istro AM
WIOF - Balanced Euro EUR 6,4067 15,1 1,04 6,07 9,14 9,9 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,9954 14,72 1,02 6,83 4,87 8,03 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f. SKK 1,0345 288,79 0,76 4,15 x x AIG Funds Central Europe
WIOF - American Portfolio USD 3,4524 6,85 1,18 7,89 11,01 3,32 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1289 103,07 1,01 5,4 2,87 5,56 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,2933 114,91 3,3 16,18 22,97 x KD Investments
WIOF Conservative SKK Fund SKK 96,5325 52,59 -0,1 x x x SFM Slovakia
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,0867 1,51 0,85 3,58 x x SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6966 1074,78 1,3 0,01 0,75 4,06 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,9604 1,17 0,41 1,04 x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,1325 1,01 0,92 5,83 x x SFM Slovakia
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,2817 0,77 1,13 7,6 x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,1385 0,93 1,26 4,27 x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,19825 3209,07 1,05 3,3 4,35 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0949 2983,1 0,76 4,32 4,81 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,1337 2591,42 0,74 4,67 4,85 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1385 2177,37 1 5,51 5,99 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0509 1790,52 0,45 2,9 3,65 x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0799 1133,38 0,45 3,45 3,94 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1865 949,18 1 6 6,13 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,04861 652,51 0,13 3,1 x x AM Slovenskej sporiteľne
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0454 404,56 0,15 2,88 4,22 x ČSOB AM
Success absolute (rastový) EUR 10,17 31,61 0,59 2,83 3,14 5,5 HVB Bank
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0732 135,6 0,7 4,68 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0495 87,75 0,65 4,95 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0838 87,6 1,14 6,06 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0689 75,25 1,28 6,89 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0268 56,1 0,06 x x x ČSOB AM
Success relative (rastový) EUR 8,49 6,24 1,68 6,93 6,26 x HVB Bank
PIA - Guarantee Basket 2013 EUR 104,56 5,56 0,36 5,82 5,77 x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 82,4 275,94 0,32 3,21 x x Ľudová banka
ESPA Alternative Multistrategie EUR 119,51 158,38 0,49 x x x AMSlovenskej sporiteľne
PIA - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1088,85 321,63 0,32 3,85 2,18 x HVB Bank

Pozn. *čistá hodnota v % (v mil. v mene)

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu.

SkryťVypnúť reklamu

Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na

vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty

podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú

bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (19. 5. 2022)
USD 1.052
AUD 1.498
CZK 24.647
JPY 135.760
CAD 1.349
GBP 0.847
HUF 382.880
PLN 4.644
CHF 1.049
SEK 10.468

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 2. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 4. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 5. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 6. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 7. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť?
 8. Princípy ostávajú, nástroje sa menia
 1. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
 2. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
 3. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 4. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im
 5. Aké typy cukrovky poznáme?
 6. Biele srdce putovalo aj do Nemocnice AGEL Košice-Šaca
 7. Potrebujete tichú kosačku? Vsaďte na aku verziu!
 8. Čo by ste mali vedieť o ročnom vyúčtovaní spotreby tepla a vody?
 1. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 8 048
 2. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 7 283
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 5 861
 4. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 1 412
 5. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 405
 6. Doplaťte tisíce. Ako bojovať s podrazmi developerov? 1 338
 7. Jazdecký areál v lete 2022 ožije akciami 1 237
 8. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza 1 214

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 2. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 3. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 6. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 7. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 8. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 21 480
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 9 578
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 194
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 081
 5. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 4 210
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 4 139
 7. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 083
 8. EQUUS: Prvý 6-kolesový lesný traktor EQUUS. Čo všetko dokáže? 3 495
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 4. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ruských vojakov len za vojnu súdiť nemôžu.


38m

Handzuš hodnotí doterajšie zápasy Slovenska.


Jakub Bobovič 35m
Záber z filmu Čajkovského žena.

Serebrennikov otvára v Cannes tému, ktorú Rusi popierajú.


3 h
Ruskí vojaci kráčajú zničenou časťou hutníckeho závodu Illich Iron & Steel Works v Mariupoli.

Vojna na Ukrajine pokračuje 85. deň.


a 5 ďalší 19 h

Neprehliadnite tiež

Moskovské Červené námestie.

Hrozí mu najprudší ekonomický pokles od rozpadu ZSSR.


41m
Minister financií Igor Matovič po schválení viacerých jeho opatrení na vláde.

Odborníci kritizujú schvaľovanie aj obsah protiinflačného balíka.


1 h

Miera nezamestnanosti išla nadol vo všetkých krajoch na Slovensku.


SITA 5 h
Ilustračná fotografia.

Faktúra bola zaplatená v utorok.


9 h

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 2. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 3. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 6. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 7. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 8. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 21 480
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 9 578
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 194
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 081
 5. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 4 210
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 4 139
 7. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 083
 8. EQUUS: Prvý 6-kolesový lesný traktor EQUUS. Čo všetko dokáže? 3 495
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 4. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
SkryťZatvoriť reklamu