SME
Piatok, 27. máj, 2022 | Meniny má Iveta

Rattaj: Treba už urobiť hrubú čiaru

Po tom, ako boli v roku 2004 uväznení dvaja členovia predstavenstva spoločnosti 1. garantovaná, sa problémy v nej ďalej zhoršovali. V roku 2006, keď do 1. garantovanej vstúpila finančná skupina J & T, sa situácia čiastočne upokojovala.

(Zdroj: PRE SME –PETER ŽÁKOVIČ)

V októbri tohto roka akcionári vymenili vedenie a predsedom predstavenstva firmy sa stal zástupca skupiny J & T IGOR RATTAJ. Nové vedenie bude rozhodovať o ďalšom smerovaní spoločnosti a takmer 30 000 akcionárov je zvedavých na budúcnosť svojej investície.

Aký podiel na akcionárskej štruktúre v 1. garantovanej má J & T?

„Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Akcionármi 1. garantovanej sú fondy, ktoré spravujeme, a tam je náš vplyv, samozrejme, vyšší, ale aj niektorí klienti J & T – súkromné osoby. Fondy, ktoré sú priamo pod správou J & T Asset Managementu, majú v 1. garantovanej asi 9­percentný podiel.“

SkryťVypnúť reklamu

Začali ste s predajom aktív 1. garantovanej. V minulosti sa veľa diskutovalo o jej likvidácii. Bude nasledovať?

„O likvidácii ešte nie sme s ďalšími investormi dohodnutí a je o nej predčasné hovoriť. Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia z mája tohto roka máme mandát len na rozpredaj majetku. Myslím si, že za danej situácie je to jediné riešenie, ktoré je vhodné. V tomto nás podporila aj Penta, aj Prvá Penzijná, ktorá mala vo svojich fondoch podiely 1. garantovanej. Takýto postup je dobrý na to, aby sa situácia vyjasnila, aby sme vedeli, aká je hodnota majetku v 1. garantovanej. Problém likvidácie je ten, že ak sa rozhodne o vstupe do likvidácie, už nie je možné aktívne riadiť spoločnosť. Toto bola hlavná diskusia aj s našimi partnermi. Bol to tvrdý oriešok.“

SkryťVypnúť reklamu

Pôvodní nadobúdatelia akcií 1. garantovanej však podpisovali zmluvy o ich spätnom odkúpení za výhodných podmienok, čakajú na peniaze.

„Hodnota akcie 1. garantovanej môže byť v budúcnosti vážny problém. Ak sa napríklad ukáže, že likvidačný zostatok na akciu bude len niekoľko stoviek korún, tak pre ľudí, čo kupovali akcie ešte od 1. dôchodkovej, to môže byť problém. Potom môže prísť aj k tomu, že sa rozhodne o ďalšom zhodnotení majetku 1. garantovanej, napríklad investíciou aj s podporou J & T, aby sme vedeli garantovať, ako táto investícia dopadne. Pri investíciách, ktoré teraz 1. garantovaná v portfóliu má, je problémom, že nevieme zaručiť ich výnosnosť. Je tu podľa mňa príliš veľa zložitých vzťahov – napríklad privatizácia Solivarov cez Novácke chemické závody (NCHZ), ktoré komplikujú situáciu.“

SkryťVypnúť reklamu

Výška majetku v 1. garantovanej je diskutovanou témou. Aké sú čísla z posledných účtovných závierok?

„Na čísla by som počkal až po audite na konci roka. Napríklad nový auditor v NCHZ – spoločnosť KPMG – nás teraz tlačí do zreálnenia situácie a teda aj do zaúčtovania všetkých hrozieb, teda očakávanej straty. Musíme zohľadniť všetky skutočnosti v účtovnej uzávierke – teda aj prípadnú pokutu od Európskej komisie za kartelové dohody, ak­ciové podiely, ktoré spoločnosť vlastní a ktorých hodnota je otázna. Možno očakávať, že NCHZ budú mať v tomto roku veľkú účtovnú stratu. Tieto skutočnosti veľmi ovplyvňujú aj cenu aktív 1. garantovanej a ja by som nechcel polemizovať o tom, koľko je ich výška na jednu akciu.“

Akcionári kritizovali nedávny prevod časti aktív 1. garantovanej na dcérsku spoločnosť G1 Investments založenú na Cypre. Akú majú istotu, že nad týmto majetkom nestratia kontrolu?

SkryťVypnúť reklamu

„Táto operácia sa urobila na základe tlaku akcionárov vrátane Penty. G1 Investments je stopercentnou dcérou 1. garantovanej. V majetku tejto spoločnosti sú NCHZ, Solivary a Jasná Nizke Tatry a veľmi jednoducho sa dá spočítať, aký je jej majetok. Táto situácia je pre akcionárov absolútne prehľadná. Pri predaji na Cypre je minimálna daň. Výťažok z predaja sa prevedie do 1. garantovanej vo forme dividend a keďže Cyprus je v EÚ, nepodlieha tento prevod zdaneniu. Táto štruktúra teda nezneprehľadňuje situáciu v spoločnosti, naopak, pomáha akcionárom a zabezpečuje aj optimálne nastavenie daňovej štruktúry pre ďalší postup v 1. garantovanej.“

V majetku 1. garantovanej je aj Štúdio Koliba, to je však v konkurze. Aj napriek tomu si myslíte, že aj tieto aktíva prinesú akcionárom zisk?

SkryťVypnúť reklamu

„Konkurz sa v prípade Štúdia Koliba naťahuje neprimerane dlho. Zatiaľ hodnota majetku narástla tak, že z jeho predaja môžu byť uspokojené všetky pohľadávky, ktoré tam sú. Pozícia 1. garantovanej v konkurze je 65 percent akcií Štúdia Koliba, ale aj 312 miliónov v objeme pohľadávok ku konkurznej podstate.“

Podiel v NCHZ by mal byť predaný do konca tohto roku. Je to reálne?

„Sme vo fáze vyhodnocovania indikatívnych ponúk. Na základe nich musíme spolu s poradcom vybrať záujemcov, ktorých vôbec pripustíme do dataroomu. Do tendra sa prihlásilo 21 firiem, z ktorých desať som identifikoval ako potenciálnu konkurenciu, ktorá má záujem dostať sa k informáciám. Rozmýšľali sme tiež o tom, ktoré informácie sprístupníme do dataroomu a ktoré nie, aby to nebolo zneužité.“

SkryťVypnúť reklamu

V súvislosti s NCHZ sa hovorí o kartelových dohodách. Dostane podnik pokutu od Európskej komisie?

„V prípade kartelových dohôd sa stále vedie vyšetrovanie. Urobili sme maximum pre to, aby sme prípadný negatívny dosah z Európskej komisie eliminovali. Faktom je, že toto vyšetrovanie zostáva stále pre Novácke chemické závody hrozbou. Pokuta nemusí byť, ale aj môže byť až do výšky 500 miliónov korún. Je to pre tento podnik vážny problém.“

Ako chcete riešiť problém NCHZ v spore s Fondom národného majetku (FNM) o privatizáciu Solivarov?

„Solivary privatizovali NCHZ v rámci rôznych majetkových prepojení, ktoré boli v 1. garantovanej v minulosti bežné. Teraz tam majú už len sedemnásťpercentný podiel, ale privatizačná zmluva o predaji Solivarov je medzi FNM a Nováckymi chemickými závodmi. V zmluve sa NCHZ zaviazali k úhrade kúpnej ceny prostredníctvom niekoľkých splátok a k navýšeniu základného imania Solivarov. NCHZ majú plniť svoje záväzky k Fondu národného majetku. Na druhej strane sú však NCHZ na Hornom Ponitrí jedným z najväčších zamestnávateľov a priamo alebo nepriamo tak poskytujú zamestnanie tisíckam ľudí. Z tohto pohľadu ide o strategický podnik a aj preto veríme, že FNM bude pri riešení tejto zložitej situácie postupovať citlivo, aj s ohľadom na uvedenú skutočnosť.“

SkryťVypnúť reklamu

Ani situácia v Solivaroch nie je jednoduchá.

„Solivary majú záväzok k 1. garantovanej. Máme dilemu. Ak prednostne uhradíme záväzok k 1. garantovanej, môžeme byť obvinení z uprednostňovania veriteľa, súčasne však nechceme 1. garantovanú ako veriteľa ani poškodiť. 1. garantovaná má taktiež záujem o spornú pohľadávku, ktorej pôvodným vlastníkom bol FNM a ktorá Solivary reálne ohrozuje. Musíme nájsť vhodný spôsob, ako sa s danou situáciou vyrovnať, veríme, že sa nám to podarí už začiatkom budúceho roku. Kým sa však tento problém nevyrieši, Solivary nemôžeme ponúkať na predaj ako štandardnú investíciu.“

Najmenej problémov je asi v Jasnej Nízke Tatry. Ako sa bude predávať táto spoločnosť?

„Poradcom pri predaji je spoločnosť Cabernet Finance. Predaj plánujeme zhruba v máji budúceho roku, keď bude spoločnosť po zimnej sezóne vo výhodnej pozícii.“

SkryťVypnúť reklamu

J & T má manažérske zastúpenie v 1. garantovanej a má záujem aj o kúpu aktív. O ktoré aktíva máte záujem a ako chcete riešiť konflikt záujmov, keď na jednej strane zastupujete predávajúceho a na druhej strane vystupujete ako záujemcovia o kúpu?

„Máme záujem o Jasnú Nízke Tatry, NCHZ, Solivary a aj o Štúdio Koliba. Rozpor tu nevidím. Pri každom aktíve máme v J & T stanovenú cenu, za ktorú sme ochotní ho kúpiť. Aktíva sa predávajú vo verejnej súťaži a ak sa nájde niekto, kto dá za konkrétnu spoločnosť viac, získa ju. Ak nie, získa ju transparentne J & T.“

Ako prebieha predaj budovy?

„Rokujeme s dvoma záujemcami a veríme, že čoskoro dôjde k dohode.“

Prevezme 1. garantovaná záväzky 1. dôchodkovej?

„Pristúpiť k záväzkom 1. dôchodkovej majú záujem pôvodní akcionári, ktorí akcie 1. garantovanej kupovali ešte od 1. dôchodkovej. Pomer akcionárov je však teraz iný. Viac akcionárov je takých, ktorí akcie kúpili na burze. Prečo by spoločnosť mala pristupovať k záväzkom, ktoré uspokoja len časť akcionárov na úkor ostatných? Keď títo majú záujem o uspokojenie pohľadávok k 1. dôchodkovej, nech ich vymáhajú od 1. dôchodkovej.“

SkryťVypnúť reklamu

V čom vidíte chyby predchádzajúceho vedenia, najmä zakladateľov spoločnosti pánov Lauka a Kollára pri vedení 1. garantovanej?

„Ich najväčšou chybou bolo, že si zobrali na plecia viac, ako dokážu zvládnuť. Už sme spomínali jednotlivé investície 1. garantovanej a ich problémy. Tieto investície nie sú zlé, ale na ich úspešné riadenie treba mať viac skúseností a štáb odborných poradcov, lebo ide o balík zložitých právnych aj finančných problémov.“

Podľa informácií drobných ak­cionárov bol podaný podnet na zrušenie navýšenia základného imania z decembra 2006. Je to pravda?

„Nijaký oficiálny podnet sme nedostali, ani sme nad touto alternatívou neuvažovali. Ak to bude aktuálne, budeme tento problém riešiť, prípadne rešpektovať súdne rozhodnutie.“

SkryťVypnúť reklamu

Čo považujete za svoj najväčší úspech od vstupu J & T do 1. garantovanej?

„Vyčistenie majetkových vzťahov v 1. garantovanej a terajšiu prehľadnú majetkovú štruktúru v spoločnosti.“

Podľa stanov je potrebný 95-percentný súhlas na schválenie uznesení valného zhromaždenia. Pri posledných zmenách stanov sa očakávalo, že toto ustanovenie bude zrušené, nestalo sa tak, prečo?

„Toto ustanovenie sme nezrušili, lebo nás núti k tomu, aby sme hľadali konsenzus medzi akcionármi v strategických otázkach riadenia spoločnosti. Chceme spolupracovať aj s pôvodnými akcionármi, ktorí kupovali akcie pri vzniku spoločnosti. Hoci sa nie vo všetkých otázkach zhodujeme, spája nás spoločný záujem – maximalizácia zisku pre spoločnosť, ktorú vlastníme. Za minulosťou už musíme urobiť hrubú deliacu čiaru, aby sme sa mohli naplno sústrediť na tento prioritný cieľ.“

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (27. 5. 2022)
USD 1.070
AUD 1.511
CZK 24.676
JPY 135.950
CAD 1.372
GBP 0.851
HUF 391.720
PLN 4.608
CHF 1.028
SEK 10.598

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách
 2. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete?
 3. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov?
 4. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
 5. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
 6. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
 7. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
 8. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
 1. Agresívne brzdenie alebo poistný podvod? Mal palubnú kameru!
 2. Darček na Deň detí? Repasovaný telefón môže byť skvelou voľbou
 3. Zdravé zateplenie za jeden deň: čo neviete o fúkanej izolácii
 4. Wüstenrot minulý rok úspešne naštartoval nový obchodný model
 5. Dve zľavy na jedného: Toto predĺženie v PLANEO je vaša šanca!
 6. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete?
 7. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách
 8. Pozor na úrazy na trampolíne, najčastejšie sú poranenia končatín
 1. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných 14 069
 2. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu 6 215
 3. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov? 5 452
 4. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete? 3 802
 5. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 3 017
 6. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom! 2 003
 7. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách 1 656
 8. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 301

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 3. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 4. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 5. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
 6. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 7. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 8. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 379
 2. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 5 185
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 772
 4. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 4 338
 5. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 119
 6. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 890
 7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 2 839
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 803
 1. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 2. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 7. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister financií Igor Matovič pri obhajobe návrhu v parlamente.

Odsúdenie najvyššie postaveného hodnostára Ficovho režimu dáva za pravdu agende, s ktorou OĽaNO vyhralo voľby.


26. máj
Slovenskí hokejisti po štvrťfinále MS v hokeji 2022.

Slováci obsadili na MS v hokeji 8. miesto.


Sportnet 4 h
Rusi pokračujú v ostreľovaní Severodonecku.

Rusi sa zameriavajú na malé územie.


7 h
Vojna na Ukrajine: Dym stúpa nad Kyjevom po ruskom bombardovaní.

Vojna na Ukrajine pokračuje 93. deň.


a 6 ďalší 23 h

Neprehliadnite tiež

Hraničnú preberaciu stanicu prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko nad obcou Výrava si prezrel predseda vlády Eduard Heger.

Heger: Posilní energetickú bezpečnosť.


8 h
Čerpacia stanica Mol v maďarskej Rajke

Boli sme sa pozrieť v Maďarsku, kde zaviedli dve ceny a kontroly značiek na autách.


9 h
Minister hospodárstva Richard Sulík a generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák.

Informoval o tom minister hospodárstva Sulík.


TASR 9 h
Ilustračné foto.

Návrhy na zníženie cien palív už vo vládnej koalícii kolujú.


26. máj

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 3. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 4. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 5. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
 6. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 7. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 8. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 379
 2. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 5 185
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 772
 4. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 4 338
 5. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 119
 6. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 890
 7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 2 839
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 803
 1. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 2. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 7. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
SkryťZatvoriť reklamu