SME
Nedeľa, 29. máj, 2022 | Meniny má Vilma

Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúcich dní

BRATISLAVA 6. mája (SITA) Devízové rezervy SR vzrástli za posledný týždeň o 5,7 mil. USD a ich celkový objem dosiahol k 30. aprílu 6,3527 mld. USD. Na náraste rezervných aktív SR sa uplynulý týždeň podieľala predovšetkým Národná banka Slovenska (NBS), ...

BRATISLAVA 6. mája (SITA) -


DOMÁCE UDALOSTI

BRATISLAVA - Devízové rezervy SR vzrástli za posledný týždeň o 5,7 mil. USD a ich celkový objem dosiahol k 30. aprílu 6,3527 mld. USD. Na náraste rezervných aktív SR sa uplynulý týždeň podieľala predovšetkým Národná banka Slovenska (NBS), ktorá zaznamenala nárast svojich rezervných aktív o 128,9 mil. USD. NBS tak evidovala devízové rezervy vo výške 4,846 mld. USD. Naopak, devízové rezervy komerčných bánk poklesli o 123,2 mil. USD na 1,5067 mld. USD. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala NBS.

BRATISLAVA - Poslanci Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu sa v piatok zaoberali návrhom zákona o zrušení Úradu pre štátnu pomoc (ÚŠP), ktorý na rokovanie predložil minister financií František Hajnovič. Podľa väčšiny poslancov však úrad, ktorý ešte pri jeho zriadení označila bývalá ministerka financií vzhľadom na integračné snahy Slovenska pred vstupom do Európskej únie (EÚ) za nevyhnutný, plní svoju úlohu dobre a netreba ho zrušiť. Pri presune právomocí úradu na Protimonopolný úrad SR (PMÚ) by sa podľa nich mohli vyskytnúť viaceré problémy a schvaľovanie štátnej pomoci by mohlo byť paralyzované. Ako na rokovaní uviedol predseda ÚŠP Miroslav Hladík, schvaľovanie štátnej pomoci na PMÚ nebude nezávislé, lebo vláda bude môcť zasahovať do procesu schvaľovania.

BRATISLAVA - Dozorná rada Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) by v pondelok mala definitívne rozhodnúť o predaji ôsmych balíkov regionálnych pohľadávok v objeme 4,8 mld. Sk a tiež jedenástich individuálnych pohľadávkach v celkovej výške 4,54 mld. Sk, na ktoré vyhlásila SKo verejné výberové konanie začiatkom marca. "O balíky regionálnych pohľadávok prejavilo záujem 5 subjektov a predložili spolu 20 záväzných ponúk a o individuálne pohľadávky sa uchádza 12 subjektov, pričom predložili 18 záväzných ponúk," uviedla v piatok generálna riaditeľka SKo Mária Papcunová.

BANSKÁ BYSTRICA - Situácia, že by sa Slovensko ako člen Európskej únie (EÚ) dostalo medzi čistých prispievateľov, nenastane skôr ako o 10 až 15 rokov, vyhlásil v piatok na besede so študentmi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici komisár pre rozšírenie EÚ Gűnther Verheugen. Poznamenal pritom, že Slovensku želá, aby sa čo najskôr stalo čistým prispievateľom, akým môžu byť len bohaté

BRATISLAVA - V balíku pohľadávok označovanom ako Pilotný projekt 1 v celkovej hodnote 13,011 mld. Sk, ktorý vlani predala Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) približne za 3,3 % ich nominálnej hodnoty, sa nachádzala aj vysoko bonitná pohľadávka, za ktorú ručil štát. Podľa prvostupňového rozhodnutia súdu tak štát musí spoločnosti Vinaco Holdings Ltd., Nicosia Cyprus, ktorá balík pohľadávok voči 116 dlžníkom v minulom roku od SKo kúpila, zaplatiť 154 % nominálnej hodnoty predanej pohľadávky. Vyplýva to z rokovania Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu. "Takúto neefektívnosť a hanbu si nemôžeme dovoliť, aby niekto kúpil od štátu podľa zápisov klasifikovanú pohľadávku za 4 % jej nominálnej hodnoty a získal za ňu v priebehu necelého mesiaca 154 %," uviedol predseda výboru Pál Farkas. Požiadal preto generálnu riaditeľku SKo Máriu Papcunovú, aby finančný výbor čo najskôr informovala, či sa v predanom alebo na predaj ponúkaných balíkoch nenachádzajú ďalšie bonitné pohľadávky, kde štát vystupuje ako dlžník.

BRATISLAVA - Podľa projektu Novelizácia Zákonníka práce, ktorý ukončila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), je novelizácia zákonníka nedostatočná. PAS tvrdí, že odstraňuje iba niekoľko najzávažnejších nedostatkov, preto negatívne ovplyvní podnikateľské prostredie v SR. Do novely zákonníka bolo zakomponovaných šesť z celkových 22 požiadaviek aliancie, čo je podľa výkonného riaditeľa PAS Jozefa Hajka iba čiastočné splnenie jej zámeru.


PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - Krajský súd v Banskej Bystrici v najbližšom období spresní, ktorý majetok Pratexu Plus, s.r.o., Čadca bude zaradený do konkurznej podstaty Pratexu Čadca, a.s. Ide o hnuteľné a nehnuteľné veci s hodnotou zhruba 100 mil. Sk. Po rozhodnutí súdu budú znova precenené. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla správkyňa konkurznej podstaty Pratexu Čadca Vlasta Olekšáková, usiluje sa aj o vrátenie ostatného majetku Pratexu, ktorý Pratex Plus previedol na Pratex Comp.

BRATISLAVA - Žilinská Prvá komunálna banka, a.s. ukončila hospodárenie v prvom kvartáli so ziskom takmer 59 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšila svoj zisk o 21 mld. Sk. K dosiahnutému výsledku výrazne prispelo rozpustenie rezerv a opravných položiek v objeme 62,3 mil. Sk, ich tvorba bola pritom necelých 29,9 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

BRATISLAVA - Spoločnosť Tatra-Leasing zaznamenala v roku 2001 rekordný 141-percentný nárast v objeme obchodov. V minulom roku uzavrela spoločnosť 4 996 zmlúv v objeme vyše 3,317 mld. Sk v obstarávacích cenách bez DPH. Podľa celkového objemu lízingu je Tatra-Leasing na 5. mieste v rebríčku lízingových spoločností s 9,61-percentným podielom na slovenskom lízingovom trhu, čo predstavuje medziročný nárast o 3,76 %. Agentúru SITA o tom informoval Roman Začka riaditeľ Public Relations Tatra banky.

BRATISLAVA - Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (DPMP) vykázal za prvý štvrťrok stratu 3,7 mil. Sk, pri celkových nákladoch 49,7 mil. Sk a výnosoch 30,6 mil. Sk, pričom dotácia zo štátneho rozpočtu predstavovala 15,4 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovala ekonomická námestníčka spoločnosti Jana Vrbovská.

BRATISLAVA - V otázke nepodpísanej zmluvy medzi spoločnosťami U.S. Steel Košice, s.r.o. (USSK) a spoločnosťou Želba, a.s. o dodávke vysokopecných peliet z odštepného závodu Želby, Sideritu Nižná Slaná sa Želba bude snažiť dosiahnuť kompromis. Podľa generálneho riaditeľa Želby Vojtecha Krála prezident USSK John H. Goodish o podmienkach Želby nemal vzhľadom na jeho neprítomnosť v SR dostatočné informácie, čo viedlo k štvrtkovému zamietnutiu návrhu dohody zo strany USSK. Ako ďalej povedal Král, Želba už predložila nový návrh a prezidenta USSK okamžite požiadal o stretnutie. "Nakoľko už nemáme veľa času, dohoda by mala byť podpísaná počas budúceho týždňa, " dodal Král.

BRATISLAVA - Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava (ZSE) dosiahla za prvý štvrťrok nezdanený zisk 178,672 mil. Sk, čo predstavuje pokles z úrovne 257,942 mil. Sk dosiahnutej za prvé dva mesiace tohto roka. Od novembra minulého roku, kedy sa ZSE odčlenila od štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, do konca roka 2001 vykázala spoločnosť stratu vo výške 391,9 mil. Sk. Tržby ZSE dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 4,605 mld. Sk, z čoho za dodávky elektrickej energie spoločnosť utŕžila 4,549 mld. Sk. Informovala o tom Lujza Kittlerová z komunikačného oddelenia ZSE.


ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

BUDAPEŠŤ - Podľa piatkovej správy maďarskej centrálnej banky dosiahol bežný účet Maďarska v marci prebytok 32 mil. eur. Analytici pritom očakávali schodok vo výške až 182 mil. eur. Prekvapujúce zlepšenie krajina dosiahla najmä vďaka lepším ako očakávaným obchodným výsledkom, keď v marci vzrástol export medziročne o 5,2 %, import o 2,3 % a schodok obchodnej bilancie predstavoval 33 mil. eur. Maďarsko vykázalo za prvé dva mesiace tohto roka schodok bežného účtu 588 mil. eur. V marci minulého roka deficit bežného účtu dosiahol 48 mil. eur.

PRAHA - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) predbežne súhlasí s predajom českých plynárenských firiem nemeckej spoločnosti RWE Gas, ak splní tri podmienky. Hovorca ÚOHS Kristián Chalupa uviedol, že RWE nesmie prostredníctvom Transgasu a Jihomoravské plynárenské ovládnuť Moravské naftové doly ani v nich zvýšiť súčasný podiel.

ŽENEVA - Správa Organizácie Spojených národov (OSN) uvádza, že tranzitívne ekonomiky dosiahli v minulom roku aj napriek globálnemu spomaleniu ekonomického rastu lepšie výsledky, ako sa očakávalo. Hospodársky rast východného bloku sa predpokladá i v tomto roku, no už pomalším tempom. OSN podľa piatkovej správy očakáva rast v rozmedzí od 3 do 4 %. Vlani východoeurópske ekonomiky vzrástli o 5 %, kým pôvodné prognózy hovorili o 4,2-percentnom raste.

BRUSEL - Ekonomický sentiment v eurozóne sa v apríli po predchádzajúcich štyroch mesiacoch rastu zhoršil. Index ekonomických nálad, zostavený na základe prieskumu medzi podnikmi a spotrebiteľmi 12 krajín Európskej únie (EÚ), klesol vo štvrtom mesiaci z marcových 99,5 bodu na 99,4 bodu. Separovaný indikátor klímy v podnikateľskom sektore sa v rovnakom období znížil z marcovej revidovanej hodnoty mínus 0,59 bodu na mínus 0,64 bodu.

WASHINGTON - Vysokí predstavitelia Európskej únie (EÚ) a USA na summite, ktorý vyvrcholil vo štvrtok vo Washingtone, dosiahli len malý pokrok v oblasti transatlantickej obchodnej vojny. Na vrcholnej schôdzke sa zúčastnil prezident USA George W. Bush, predseda Európskej komisie Romano Prodi, ako aj predseda vlády Španielska José Maria Aznar, ktorého krajina v súčasnosti predsedá EÚ. Očakávalo sa, že stretnutie bude jedným z najkonfrontačnejších napriek úzkej spolupráci v boji proti globálnemu terorizmu od útokov na USA 11. septembra.

VIEDEŇ - Ku koncu apríla tohto roka bolo v Rakúsku o 39 776 viac nezamestnaných ako v apríli minulého roka. Podľa informácií rakúskeho ministerstva hospodárstva a práce bolo v apríli celkovo 231 167 Rakúšanov nezamestnaných. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 20,8 %. V medzimesačnom porovnaní poklesol počet nezamestnaných o 6 438 osôb alebo o 0,21 %. Národná miera nezamestnanosti dosiahla ku koncu apríla 6,88 %, kým ku koncu marca to bolo 7,4 %. Miera nezamestnanosti prepočítavaná podľa metód Európskej únie dosiahla 4 %.

WASHINGTON - Miera nezamestnanosti v USA vzrástla v apríli na 6 %, čo je najvyššia úroveň od augusta roku 1994, keď tiež dosiahla 6 %. V marci americká miera nezamestnanosti predstavovala 5,7 %. Informovalo o tom v piatok americké ministerstvo práce. Údaje tak naznačili, že americká centrálna banka (Fed) sa nebude ponáhľať so začatím zvyšovania úrokových sadzieb.

FRANKFURT - Rusko síce disponuje obrovskými zdrojmi ropy a plynu, potrebuje však zahraničné finančné prostriedky. Preto ruskí politici a poprední zástupcovia tamojšej podnikateľskej sféry v apríli odcestovali do Hannoveru na nemecko-ruský kongres o energetike. "Za posledných 10 rokov ruský energetický sektor získal 20 mld. USD, do roku 2020 však potrebuje 20 mld. USD ročne. Nie je to len v záujme Ruska, ale i v záujme zabezpečenia energetických zásob Západu," povedal Vladimír Katrenko, predseda Výboru pre energiu Štátnej dumy.

SANTANDER - V prvom štvrťroku 2002 navštívilo Španielsko približne 8,5 milióna turistov, čo je najviac za posledných 5 rokov. V sobotu o tom informoval španielsky ekonomický minister Rodrigo Rato. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak Španielsko navštívilo o 5,4 % turistov viac, čo hovorí o raste spokojnosti zákazníkov a obnove turistického ruchu v tejto juhoeurópskej krajine. Rato dúfa, že rast návštevnosti krajiny potrvá aj počas zvyšku tohto roka.

in
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (29. 5. 2022)
USD 1.072
AUD 1.500
CZK 24.700
JPY 136.050
CAD 1.366
GBP 0.849
HUF 392.830
PLN 4.586
CHF 1.026
SEK 10.529

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách
 2. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete?
 3. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov?
 4. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
 5. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
 6. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
 7. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
 8. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
 1. Poškriabali vám auto, keď ste niekde parkovali?
 2. Ako si vyberať pohodlnú obuv nielen do práce? Toto sú naše tipy!
 3. Agresívne brzdenie alebo poistný podvod? Mal palubnú kameru!
 4. Darček na Deň detí? Repasovaný telefón môže byť skvelou voľbou
 5. Zdravé zateplenie za jeden deň: čo neviete o fúkanej izolácii
 6. Wüstenrot minulý rok úspešne naštartoval nový obchodný model
 7. Dve zľavy na jedného: Toto predĺženie v PLANEO je vaša šanca!
 8. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete?
 1. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných 14 958
 2. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete? 7 138
 3. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu 6 506
 4. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov? 5 658
 5. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom! 2 014
 6. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách 1 864
 7. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 1 374
 8. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 305

Blogy SME

 1. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 2. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 3. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 6. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 1. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 11 501
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 731
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 552
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 191
 5. Jana Melišová: Oplatí sa žiť na dlh? 2 821
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 694
 7. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 640
 8. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 2 403
 1. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
 3. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 4. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 5. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 7. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračná fotografia.

Celkovo štát v tomto roku prispeje na dôchodky o takmer 2,3 miliardy eur viac než vlani.


TASR 20 h
Diaľničný mýtny systém zastrešuje firma, ktorú vlastnila skupina J&T

CzechToll predložil najnižšiu cenovú ponuku.


SITA 21 h
Hraničnú preberaciu stanicu prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko nad obcou Výrava si prezrel predseda vlády Eduard Heger.

Heger: Posilní energetickú bezpečnosť.


27. máj
Čerpacia stanica Mol v maďarskej Rajke

Boli sme sa pozrieť v Maďarsku, kde zaviedli dve ceny a kontroly značiek na autách.


27. máj

Blogy SME

 1. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 2. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 3. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 6. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 1. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 11 501
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 731
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 552
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 191
 5. Jana Melišová: Oplatí sa žiť na dlh? 2 821
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 694
 7. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 640
 8. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 2 403
 1. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
 3. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 4. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 5. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 7. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
SkryťZatvoriť reklamu