SME
Pondelok, 28. november, 2022 | Meniny má Henrieta

Beriete si úver na rekonštrukciu? Nie každá banka uzná zrkadlo či kozub

Bločky a faktúry, ktoré banke predkladáte, môžu byť staré zvyčajne pol roka až rok pred a pol roka po poskytnutí úveru.

Ľudia, ktorí sa rozhodli niečo v dome či v byte prestavovať, uprednostňujú v bankách účelové úvery, pretože majú výhodnejšie úrokové sadzby. Účel však treba zdokladovať. Podobne ako pri úvere zo štátom dotovaného stavebného sporenia.Ľudia, ktorí sa rozhodli niečo v dome či v byte prestavovať, uprednostňujú v bankách účelové úvery, pretože majú výhodnejšie úrokové sadzby. Účel však treba zdokladovať. Podobne ako pri úvere zo štátom dotovaného stavebného sporenia. (Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

Ak plánujete rekonštrukciu bytu z požičaných peňazí, pri dokladovaní, na čo ste peniaze použili, k vám budú ústretovejší viac v banke ako v stavebnej sporiteľni. Banka uzná aj položky, s ktorými by ste v stavebnej sporiteľni nepochodili. Ale pozor, ak nepredložíte doklady načas alebo v stanovenej výške, banka vám môže zvýšiť úrokovú sadzbu.

Pri úveroch na rekonštrukciu sú podmienky na predkladanie dokladov miernejšie ako v minulosti. Po novom platí, že klient už vo viacerých bankách nemusí predložiť doklady na plnú sumu, ktorú si požičal.

„V prípade rekonštrukcie na základe stavebného povolenia, respektíve súhlasu príslušného stavebného úradu s ohlásenými stavebnými úpravami možno čerpať 30 percent úverového limitu, ale najviac 30-tisíc eur, aj bez dokladovania daňových faktúr," povedala Zuzana Ďuďáková z UniCredit Bank. Táto podmienka sa však vzťahuje iba na úver s maximálnou lehotou splatnosti do desať rokov.

Ako trest dve percentá navyše

Podľa Aleny Walterovej z VÚB banky sú problémy s tým, že by ľudia nevedeli preukázať, na čo peniaze použili, zriedkavé. „Klienti sú si už od začiatku vedomí, že úver bude potrebné vydokladovať a že v prípade, že tak neurobia, sa im úroková sadzba zvýši o dve percentá," hovorí. Navyše nie je podľa nej potrebné vydokladovať celý úver, stačí 80 percent. Zvyšných 20 percent možno použiť bezúčelovo.

Vo všeobecnosti platí, že ľudia, ktorí sa rozhodli niečo v dome či v byte prestavovať, uprednostňujú účelové úvery. Dôvod je zrejmý - majú výhodnejšie úrokové sadzby. Po bezúčelových úveroch siahajú až v prípade, že rekonštrukciu vykonávajú svojpomocne a nedokážu vydokladovať použitie peňazí. Bezúčelové úvery uprednostňujú aj v prípadoch, keď si chcú požičať aj na iné veci, ako je rekonštrukcia, na ktoré by si museli brať ďalší úver.

Pýtajte sa na rozdiely

Rozdiely medzi bankami sú však veľké. Niekde vám voľne stojaci sporák, ktorý nie je zabudovaný v linke preplatia, inde nie. Podobne je to s kúpeľňovými poličkami, zrkadlami, vonkajším kozubom či s pracovným náradím a pracovnými pomôckami. Závisí od banky a druhu úveru, ktorý budete čerpať. Najprv by ste preto mali mať predstavu o samotnej rekonštrukcii a prácach, ktoré chcete vykonať a potom by ste si ich preplatenie mali overiť v banke, v ktorej chcete úver čerpať.

Napríklad UniCredit Bank prefinancuje iba stavebný materiál a zabudované spotrebiče. Dexia banka preplatí aj záclony, závesy, kúpeľňové doplnky, práčku, umývačku riadu, lampy, ale aj bazén, terénne úpravy, chodníky a iné. „Banka má kompletný zoznam akceptovateľných nákladov," hovorí Tatiana Jonáková z OTP Banky. Podľa neho nie je možné prefinancovať napríklad poplatky za vyhotovenie znaleckého posudku, poplatky notárom (overenie podpisov, dodatky k zmluvám), kolky a ceniny (napríklad za vystavenie listu vlastníctva použiteľného na právne úkony, respektíve geometrického plánu), pracovné náradie, pomôcky, spojovací materiál (topánky, fúriky, miešačky, skrutky, klince, lepidlá, peny a tak ďalej).

Na bločku môže byť všetko

Ak vám rekonštrukciu robí firma, nemusí byť len jedna. Banka preplatí doklady od viacerých. Takisto platí, že firmy si môže klient vyberať sám a nemusia mať s bankami uzatvorené nijaké zmluvy. Ak si obkladačky, parkety, umývadlo či pracovný materiál nakupujete sami, nemusíte ich v predajni deliť na veci, ktoré banka uzná a ktoré neuzná. Na jednom pokladničnom bloku či faktúre môže byť všetko, banka však preplatí iba náklady, ktoré uznáva, ostatné odpočíta.

To isté platí pri faktúre. „Ak má klient faktúru za rekonštrukciu kúpeľne a na faktúre má aj kúpeľňový nábytok, jeho cenu nebudeme brať do úvahy," vysvetľuje Walterová z VÚB. Ako však upozorňuje, banka neuznáva faktúry, ktoré obsahujú len výslednú sumu.

V takom prípade je potrebné, aby klient požiadal dodávateľa o novú faktúru s rozpísanými položkami. „Neakceptujeme faktúru, na ktorej bude uvedené len ´fakturujeme vám za rekonštrukciu kúpeľne sumu xxx´. Je potrebné, aby tam boli rozpísané obkladačky, lepidlo, umývadlo, vaňa a podobne," dodáva Walterová.

Rozhodujú dátumy

Vo väčšine bánk platí, že doklady nesmú byť staršie ako dvanásť mesiacov. V niektorých bankách akceptujú len doklady nie staršie ako pol roka. Túto lehotu musia doklady spĺňať ku dňu podania žiadosti o úver.

Peniaze teda banka môže prefinancovať aj spätne na už vykonané rekonštrukčné práce. Napríklad mBank akceptuje bločky z registračnej pokladnice staré až osemnásť mesiacov. Takisto platí, že doklady treba predložiť bankám do pol roka od poskytnutia peňazí.

byvanie-web-small.jpg
Kliknite - obrázok zväčšíte

Bez originálov to nepôjde
Aby banka bločky a faktúry uznala, musia spĺňať určité náležitosti a tiež musia byť správne z účtovného hľadiska.

BRATISLAVA. Banky akceptujú faktúru a doklad o jej zaplatení, príjmový doklad a tiež doklady z registračnej pokladnice, na ktorých je uvedený druh tovaru. „Faktúra musí byť vystavená na meno dlžníka na úvere, musí spĺňať štandardné náležitosti - poradové číslo dokladu, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vyhotovenia dokladu, názov, množstvo tovaru, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, výšku dane celkom," povedal Štefan Frimmer zo Slovenskej sporiteľne. Na faktúrach a bločkoch z obchodu väčšinou požadujú pečiatku. Príjmový doklad musí byť vystavený na meno klienta, pečiatka na ňom však byť nemusí.

Rozdiely sú medzi bankami napríklad v tom, či požadujú originály dokladov, alebo im stačia kópie a originál ostáva klientovi pre prípad reklamácie. „Klient predkladá originály. Po kontrole dokladov zamestnanec banky vyhotoví kópiu dokladu a jeho pravosť overí na základe originálu," povedal Michal Fúrik z Dexia banky. Rubovú stranu originálu banka opečiatkuje a vráti klientovi. V banke tak ostáva len kópia dokladu. Rovnako postupuje aj Slovenská sporiteľňa či VÚB.

V mBank či v OTP Banke tiež požadujú originály dokladov. Pracovníka v pobočke by ste však mali upozorniť, že si originály chcete ponechať pre prípad reklamácie. Až vtedy pracovník spraví kópiu.

Eva Janeková
Niekedy postačí aj fotka
Možnosť predkladať namiesto faktúr a bločkov fotografie neponúkajú všetky banky. K fotke banka potrebuje aj rozpočet.

Pomerne novým spôsobom dokladovania peňazí z úveru v banke je fotodokumentácia. „Namiesto daňových dokladov klient preukáže účelovosť fotografiami," povedal Michal Fúrik z Dexia banky. V tejto banke je to možné len v prípade financovania skolaudovaného bytu, pri určitých typoch financovania údržby a výstavby nehnuteľností. Túto výhodu si však v plnom rozsahu môžu užiť iba privátni klienti.

Predkladanie fotiek namiesto faktúr a bločkov umožňuje aj Slovenská sporiteľňa. „Dokladovanie fotodokumentáciou je možné pri takej rekonštrukcii, ktorá je viditeľná," potvrdil hovorca banky Štefan Frimmer. Ide napríklad o výmenu okien, dverí, strechy, podláh, rekonštrukciu kúpeľne, zateplenie a podobne.

Ak chcete dokladovať napríklad rekonštrukciu kúpeľne, mali by ste mať fotku pred rekonštrukciou a fotku po všetkých prerábkach. Všeobecne platí, že banka môže z fotky definovať jednotlivé prvky, ktoré sa mali rekonštruovať, napríklad obklad, dlažbu, okno, sanitu, strechu a podobne.

Fotodokumentácia však nie je možná napríklad v prípade rozsiahlej rekonštrukcie domu, keď sa mení zastavaná plocha stavby. Vtedy banka odporúča dokladovanie znaleckým posudkom.

„V prípade dokladovania účelu úveru fotografiami musí klient vždy predložiť aj položkový rozpočet," upozornil Fúrik. Fotografie musia byť farebné, banke ich možno poslať v papierovej podobe poštou či v elektronickej e-mailom a podobne.

Kontrola účelovosti sa vykoná v súlade s predloženým rozpočtom. Klient totiž pred poskytnutím úveru vyplní tlačivo „Rozpočet investície", v ktorom sú uvedené jednotlivé stavebné prvky a jednotková cena, ktorú banka akceptuje. „V tlačive označí jednotlivé položky investície a ich množstvo," potvrdil Frimmer. Napríklad pri výmene podlahy klient uvedie rozlohu jednotlivých miestností v štvorcových metroch. Vynásobením plochy a jednotkovej ceny sa vypočíta časť úveru, ktorá je potrebná na takúto rekonštrukciu.

Ak má banka podozrenie, že fotodokumentácia nesúhlasí s realitou, prípadne klient predložil fotky k rekonštrukcii iného bytu, má oprávnenie vykonať obhliadku nehnuteľnosti.

Eva Janeková
Stavebné sporiteľne sú prísnejšie

Nová maľovka, vstavaná skriňa, zasklený balkón, ale nie chladnička či nová sedačka. Pravidlá na preplatenie peňazí zo stavebného sporenia sú prísne.

BRATISLAVA. Od apríla do októbra zaznamenávajú zvýšený záujem ľudí o úvery stavebné sporiteľne. „Tento trend súvisí s plánovanými rekonštrukciami bytov či rodinných domov, do ktorých sa ľudia púšťajú v tomto čase častejšie ako v inom období roka," uviedol Martin Čuba, člen predstavenstva ČSOB Stavebnej sporiteľne.

Podmienky a pravidlá pri predkladaní dokladov stavebným sporiteľniam určuje zákon o stavebnom sporení. Ten hovorí, že ak chce klient použiť peniaze na ľubovoľný účel, môže tak urobiť až po šiestich rokoch sporenia. Ak peniaze potrebuje skôr alebo si od sporiteľne požičiava, musí preukázať, že peniaze použil na zlepšenie bývania.

Posudzujú materiál aj množstvá

Stavebné sporenie možno využiť napríklad na stavebné práce, elektro-, plyno- či vodoinštaláciu, kanalizáciu, ale aj na zasklenie balkónov či maľovanie. Takisto sporiteľňa uzná náklady na vstavanú skriňu, kuchynskú linku so zabudovanými spotrebičmi alebo nové parkety. Ak sú na dokladoch uvedené stavebné materiály a stavebné práce, sporiteľňa ich uzná.

Ako však upozorňuje Robert Juriš z Prvej stavebnej sporiteľne, stavebná sporiteľňa sleduje primeranosť toho, čo klient dokladuje, s reálnou potrebou. To znamená, že ak prerába dvojizbový byt, mal by použiť adekvátnu plochu obkladačiek a dlaždičiek, počet radiátorov, jeden kotol na kúrenie a podobne.

S dokladom od novej práčky, nezabudovanej chladničky, nábytku či sedačky v stavebnej sporiteľni nepochodíte. Takisto sem nepatria svietidlá, žiarovky či koberce, ktoré nie sú pevne spojené so stavbou. A hoci náklady na stavebný materiál sporiteľňa uzná, kúpu náradia vám nikto nepreplatí.

Bločky a faktúry

„Akceptujeme bloky z registračnej pokladnice a originály faktúr," uviedol Juriš. Okrem toho sporiteľne uznávajú aj príjmové pokladničné doklady, ak tieto obsahujú všetky potrebné položky - meno dodávateľa a príjemcu tovaru alebo služby, názov tovaru alebo služby, dátum, merné jednotky a cenu.

Klient pritom musí predložiť originály dokladov. Ak budete vo Wüstenrote alebo v ČSOB niektorý z dokladov potrebovať späť pre prípad reklamácie, môžete požiadať o jeho vrátenie. Prvá stavebná sporiteľňa si originály nenecháva. Klient síce predloží originál, ten však po opatrení čísla zmluvy o stavebnom sporení, pri ktorej bol použitý na preukázanie účelu, vráti klientovi, čo ho môže použiť pri prípadnej reklamácii. „Obchodný zástupca si urobí kópiu, ktorej správnosť overí svojím podpisom, a ďalej sa v banke narába iba s touto overenou kópiou," potvrdil Juriš.

Sú aj prípady, keď stavebná sporiteľňa doklady neuzná. „Stáva sa, že klienti predložia neúplné doklady, napríklad vystavená faktúra je bez dokladu o úhrade alebo sú doklady s dátumom ešte pred uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení a podobne," uviedla Daniela Vlčková z Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Do päťsto eur bez dokladov

Zásadné zmeny pri dokladovaní peňazí zo stavebného sporenia v poslednom období nenastali. Oproti minulosti však môžu klienti predkladať aj doklady vystavené v ktoromkoľvek štáte EÚ. Lacnejší stavebný materiál si teda možno kúpiť aj v zahraničí.

Ak doklady spĺňajú všetky podmienky, sporiteľňa ich uzná. Ako dodala Vlčková, už dlhšie je v platnosti pravidlo, že v prípade čerpania úveru po pridelení cieľovej sumy stavebného sporenia, nemusí klient dokladovať účelové použitie celej cieľovej sumy, len jej úverovej časti. Prvá stavebná sporiteľňa aj ČSOB Stavebná sporiteľňa tiež umožňujú klientom, že do výšky 500 eur doklady predkladať nemusia.

Eva Janeková
Medzi bločkami sú aj falošné
Ak sa stavebnej sporiteľni nepozdáva doklad, ktorý jej klient predloží, overuje si ho priamo v predajni, ktorá ho údajne mala vystaviť.

BRATISLAVA. Kupovanie a predávanie bločkov na stavebný materiál a ich predkladanie stavebným sporiteľniam či bankám nie je úplne výnimočné. Stačí sa len pozrieť na internet, ponúk na odkúpenie aj predaj nájdete viac než dosť. Medzi nimi je veľa falošných. „Áno, v ojedinelých prípadoch sa stretávame s tým, že niektorí klienti sa pokúšajú zdokladovať čerpanie úverových prostriedkov na bývanie pokladničnými dokladmi alebo faktúrami, ktoré nie sú pravé," potvrdila Dana Mackuliaková z odboru sporenia a úverov Prvej stavebnej sporiteľne.

Ak banka nadobudne podozrenie, že predložené doklady klienti získali inak, ako kúpou stavebného materiálu, ktorý sa usilujú zdokladovať, stavebná sporiteľňa oslovuje predajne, ktoré mali pokladničné doklady vystaviť. Požiada ich o vyjadrenie a zároveň o zaslanie vzoru pravého dokladu, ktorý slúži na porovnanie aj v ďalších prípadoch. „Niekedy tiež dávame robiť obhliadku miesta vykonávania stavebných prác, respektíve vyžiadame si fotodokumentáciu," dodala Mackuliaková.

V prípade potvrdenia pokusu o podvod stavebná sporiteľňa klientovi peniaze nevyplatí. V budúcnosti sa mu tiež môže stať, že bude znevýhodnený pri schvaľovaní ďalších prípadných žiadostí o úver. V prípade falšovania mu navyše hrozí trestné stíhanie.

Eva Janeková

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (28. 11. 2022)
USD 1.038
AUD 1.540
CZK 24.367
JPY 144.620
CAD 1.386
GBP 0.859
HUF 411.330
PLN 4.688
CHF 0.984
SEK 10.818

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nemusia
 2. Univerzita Komenského v Bratislave: Výzva prijatá!
 3. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám
 4. EUBA - Tvoja voľba, tvoja budúcnosť
 5. Liečba rakoviny sa u nás výrazne zlepší. Bude to stáť 300-tisíc
 6. Máš rád výzvy? Zmeň svet a urob veci inak, teraz.
 7. Zažívali domáce násilie a nikdy nepracovali. Ako dlho trvá naučiť ich to?
 8. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 1. Hľadá sa nástupca slávneho pekára
 2. Statute of limitations in consumer relations
 3. As prices rise, purchasing the right office is essential
 4. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 5. Tesco pokračuje v raste, otvára dve nové predajne
 6. Adios, smetiaky! Tento domáci kompostér mení odpad na substrát
 7. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste
 8. Štátne rezervy uvedú nový systém pomoci v krízových situáciách
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 27 492
 2. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 8 149
 3. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 6 854
 4. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 228
 5. Novinka: Počúvajte podcasty úplne bez reklamy v apke SME 2 682
 6. EUBA - Tvoja voľba, tvoja budúcnosť 2 359
 7. Platíte za poistenie, ktoré naozaj potrebujete? 2 033
 8. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 1 814

Blogy SME

 1. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 2. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 3. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 4. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 5. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 6. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy: Jedlo zo vzduchu
 8. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
 1. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 305
 2. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 11 617
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 076
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX 5 192
 5. Věra Tepličková: Tak Sme rodina, alebo nie sme rodina? 4 318
 6. Ján Valchár: Ukrajinci zmasakrovali ruských vojakov - no a čo? 4 141
 7. Ľuboš Vodička: Železnica na Slovensku: Myjavský viadukt 3 969
 8. Jana Melišová: V závoji hmly 3 811
 1. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 6. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 7. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 50. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 2/3, prvý polrok 1929
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 2. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 3. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 4. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 5. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 6. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy: Jedlo zo vzduchu
 8. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
 1. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 305
 2. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 11 617
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 076
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX 5 192
 5. Věra Tepličková: Tak Sme rodina, alebo nie sme rodina? 4 318
 6. Ján Valchár: Ukrajinci zmasakrovali ruských vojakov - no a čo? 4 141
 7. Ľuboš Vodička: Železnica na Slovensku: Myjavský viadukt 3 969
 8. Jana Melišová: V závoji hmly 3 811
 1. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 6. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 7. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 50. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 2/3, prvý polrok 1929
SkryťZatvoriť reklamu