SME
Piatok, 27. január, 2023 | Meniny má Bohuš

Desať najväčších zmien v Zákonníku práce

Noviniek v Zákonníku práce je mnoho. Týchto desať sa však oplatí zapamätať, týkajú sa najväčšieho počtu ľudí.

(Zdroj: Ilustračné - SITA/AP)

1. Odstupné a odchod

Prepúšťanie zamestnancov je po novom oveľa jednoduchšie a firmu bude stáť menej peňazí. Zamestnanec si bude musieť vybrať, či vezme odstupné a odíde hneď, alebo ostane vo firme pracovať počas výpovednej lehoty. Tých, ktorí by vo firme ostávali, zrejme nebude veľa.

„Z hľadiska zamestnanca je však pozitívnou zmenou možnosť požiadať zamestnávateľa o ukončenie pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby a napríklad okamžite sa zamestnať inde, pričom tejto žiadosti musí zamestnávateľ vyhovieť,“ hovorí Zuzana Chudáčková, advokátka z kancelárie bnt.

2. Výpovedná doba

Firmy sa ľahšie a lacnejšie zbavia aj tých, ktorí sa im v pracovnom tíme počas jedného roku od nástupu neosvedčili. Dĺžka výpovednej doby pre nich bude kratšia – iba jeden mesiac. Ostatných sa zmeny v Zákonníku práce nedotkli. Tí, ktorí vo firme pracujú viac ako rok a menej ako päť rokov, majú výpovednú dobu aj po novom dva mesiace.

Pre ľudí, ktorí odpracovali pre jednu firmu viac ako päť rokov a neodchádzajú z disciplinárnych dôvodov, to sú tri mesiace. Tieto doby platia pre prípady, keď výpoveď dáva zamestnávateľ. Ak podáva výpoveď zamestnanec, sú len dve možnosti. Mesiac pre tých, čo vo firme pracovali menej ako rok a dva mesiace pre tých, čo vo firme robili dlhšie.

3. Flexikonto sa vracia

Ak firmy nebudú mať dostatok objednávok, a teda práce pre svojich zamestnancov, nemusia hneď zákonite prepúšťať. Pomôcť by im malo flexikonto. Osvedčilo sa najmä počas krízy, ale platilo len dočasne do 31. decembra 2012. Teraz sa objavilo v Zákonníku práce bez časového obmedzenia.

„Firmy môžu reálne ušetriť, respektíve odložiť si pracovnú silu na obdobie, keď bude práce dostatok,“ hovorí Darina Mokráňová, riaditeľka pracovnej agentúry Index Nosluš. Flexikonto bude podmienené odstavením výroby z vážnych prevádzkových dôvodov. Zamestnanci vtedy môžu čerpať pracovné voľno, za ktoré im patrí najmenej základná mzda a po pominutí prekážok v práci ho musia dodatočne odpracovať.

4. Práca na tri roky

Práca na určité obdobie je po novom trojročná. Zamestnancom to veľmi nepomôže, ak chcú v banke čerpať úver, banky často žiadajú pracovný pomer na neurčité obdobie. Zvýši sa aj možnosť opakovania kontraktu - na trikrát za tri roky. Po starom to bolo dvakrát za dva roky.

Výnimky pre opatrovateľskú službu a práce s nutným vzdelaním umeleckého smeru, však zaniknú. Na agentúry dočasného zamestnávania sa obmedzenia zmlúv na určité obdobie nevzťahujú.

5. Dlhšie skúšanie šéfov

Na otestovanie nového zamestnanca ostali firmám tri mesiace. Novinkou je dlhšie overovanie schopností vedúcich a šéfov. Tých, ktorí sa neosvedčia, môže firma prepustiť bez uvedenia dôvodov okamžite počas šiestich mesiacov od prijatia.

Tieto doby môžu byť v prípade bežných zamestnancov aj šéfov ešte najviac o tri mesiace dlhšie, ak sa na tom firma dohodne s odbormi v kolektívnej zmluve. Pre bežných zamestnancov by to bolo šesť mesiacov, pre šéfov deväť.

6. Päť týždňov dovolenky

Firmy a zamestnávatelia sa zhodli na tom, že pozitívnou zmenou nového Zákonníka práce je päť týždňov dovolenky pre všetkých, ktorí dosiahli v danom roku 33 rokov. Potvrdenia o tom, kto koľko, kedy a kde odpracoval, už netreba od začiatku roka 2012 zháňať, ani nikomu predkladať. Ubudne tak papierovačiek, zamestnanec získa túto výhodu automaticky, s dosiahnutým vekom.

7. Celozávodná dovolenka

Viac bude ľudí zaujímať celozávodná dovolenka. Firma môže určiť hromadné čerpanie dovolenky iba vtedy, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov, a len po dohode so zástupcami zamestnancov. Na tom sa nič nezmenilo. No celozávodné voľno môže trvať až tri týž〜dne, po starom to boli len dva. Vážne prevádzkové dôvody musí firma zamestnancom oznámiť najmenej šesť mesiacov vopred.

8. Nadčasov môže byť viac

Vedúci zamestnanci môžu odpracovať viac nadčasov ako iní zamestnanci. Spolu až 550 hodín za rok. Pre všetkých ostatných zamestnancov ostal ročný limit nadčasov 400 hodín ročne.

Po starom platilo, že 150 hodín nadčasov mohol zamestnávateľ nariadiť, na zvyšku sa musel so zamestnancom dohodnúť a ten nemusel súhlasiť. Ak sa firma dohodne s odbormi, môže to byť od septembra až 250 hodín nadčasov príkazom a len zvyšok dohodou.

9. Päťdesiatnici a nadčasy

Osobitnou skupinou sú pri nadčasoch zdravotnícki pracovníci. Lekári či zdravotné sestry nad 50 rokov môžu po novom nadčasy odmietnuť, nočným službám sa sestry môžu vyhnúť úplne. Uplatnenie v praxi je však nereálne, keďže príplatky za prácu nadčas a nočné služby tvoria významnú časť ich príjmu. Pripravili by sa tak o veľa peňazí.

10. Dojčiace matky

Okrem tehotných žien získali niektoré výhody zo Zákonníka práce aj dojčiace matky. Nesmú dostať výpoveď v skúšobnej lehote a ak vykonávajú prácu, ktorá ohrozuje ich materské poslanie, zamestnávateľ ich musí preradiť na inú prácu.

ico

Zamestnávanie a výpovede po novom

Od septembra platí nový Zákonník práce, menili sa najmä výpovede, dovolenky a nadčasy

Nástup do práce

 • skúšobná lehota: bežná lehota je tri mesiace, u vedúcich pracovníkov pol roka. Ak sa firma dohodne s odbormi, môže byť skúšobná lehota pre bežných zamestnancov šesť mesiacov, pre vedúcich deväť mesiacov,
 • predĺženie lehoty: v kolektívnej zmluve sa môže dohodnúť, že sa skúšobná lehota nepredĺži o čas prekážok v práci,
 • reťazenie pracovných pomerov na určitý čas: limit je tri roky, firma môže uzatvoriť buď jednu zmluvu na tri roky, alebo s jedným zamestnancom môže za tri roky najviac trikrát uzatvoriť zmluvu na určitý čas (netýka sa to agentúrnych zamestnancov),
 • delené pracovné miesto: zamestnanci, ktorí budú takto zamestnaní, sa sami budú môcť dohodnúť na pracovnom čase a pracovnej náplni,
 • študenti stredných odborných škôl: zamestnávatelia im môžu prisľúbiť prácu už počas štúdia a budú si môcť určiť prospechové podmienky,
 • brigády pre študentov: nebude potrebné potvrdenie o štúdiu – pre tých, ktorí skončili napríklad strednú školu, ale ešte sa nezapísali na vysokú, sa v lete nedalo zohnať.

Nadčasy a nočné

 • limity: povolené maximum nadčasov je 400 hodín ročne, pre zdravotníkov, manažérov a vedúcich zamestnancov je to 550 hodín ročne,
 • potrebný súhlas odborov: príkazom môže zamestnanec po novom dostať najviac 150 hodín nadčasov ročne a po dohode ďalších 250 hodín. Ak budú odbory súhlasiť, prikázaný limit nadčasov od zamestnávateľa môže byť až 250 hodín. Ročný limit ostáva rovnaký,
 • obmedzenia: nadčasy nemožno nariadiť tomu, kto vykonáva rizikové práce, tehotnej žene alebo mužovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, ani osamelému zamestnancovi s dieťaťom mladším ako 15 rokov, vyžaduje sa ich súhlas,
 • vekový limit: lekári či zdravotné sestry starší ako 50 rokov nemôžu dostať prácu nadčas príkazom, zdravotné sestry v takomto veku môžu odmietnuť slúžiť nočné služby,
 • náhradné voľno: ak za prácu nadčas dostanete náhradné voľno a neexistuje dohoda o termíne čerpania, platí, že ho možno vyčerpať do 12 mesiacov,
 • nočné: ak zamestnanec súhlasí, po novom môže mať nočnú aj dva týždne po sebe. Po starom to bolo možné len vtedy, ak si to vyžadovala povaha práce alebo podmienky prevádzky.

Voľno a dovolenka

 • dĺžka dovolenky: nárok na päť týždňov dovolenky získajú ľudia po dovŕšení 33 rokov automaticky, nemusia dokladovať, kde a koľko odpracovali, prípadne kedy a ako dlho boli nezamestnaní,
 • sprísnenie: prísnejšie sa upravuje dovolenka pre ľudí s pružným pracovným časom,
 • náhradné voľno: ak za prácu nadčas dostanete náhradné voľno, môžete si ho po dohode s firmou vyčerpať do jedného roka, po starom to bolo do troch mesiacov,
 • prenášanie dovolenky: ak bol zamestnanec dlhodobo chorý alebo uvoľnený na výkon verejnej alebo odborovej funkcie, môže si dovolenku preniesť a čerpať aj neskôr ako do konca nasledujúceho roka,
 • celozávodná dovolenka: môže byť až tri týždne, po starom dva,
 • neplatené voľno: zamestnávateľ ho musí poskytnúť len pri karanténe, ošetrení chorého člena rodiny či sťahovaní sa, inak to robiť nemusí,
 • voľno pre otcov: nárok na voľno s náhradou mzdy majú po novom nielen manželia, ale aj partneri rodiacich žien pri prevoze matky do pôrodnice a späť.

Tehotné a matky

 • odložená rodičovská dovolenka: ak sa so zamestnávateľom dohodnete, môžete si rodičovskú dovolenku rozložiť aj na viac ako tri roky – konkrétne do piatich rokov veku dieťaťa, respektíve osem pri dlhodobo nepriaznivom stave. Pozor - rodičovský príspevok sa vypláca len do troch rokov veku dieťaťa (ak je dieťa dlhodobo choré, tak do šiestich),
 • ochrana aj v skúšobnej lehote: zamestnanca možno v skúšobnej lehote prepustiť bez uvedenia dôvodu, aj keď je napríklad na péenke. To však neplatí pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace matky,
 • preradenie: ak dojčiaca žena vykonáva zamestnanie, ktoré ohrozuje jej materské poslanie, musí ju zamestnávateľ podobne ako tehotnú ženu a matku dieťaťa do deviateho mesiaca veku preradiť na inú prácu,
 • prehliadka: zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby sa nielen tehotná žena, a matka dodeviatich mesiacov po pôrode, ale aj dojčiaca matka pracujúca v noci podrobila posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci.

Výpoveď

 • hromadné výpovede: bude ich menej, v zákonníku sa predefinoval pojem, čo to hromadná výpoveď vlastne je a kedy musí firma prepúšťanie nahlásiť,
 • na výber: pri výpovedi si zamestnanec bude musieť vybrať, či vo firme ostane ešte pracovať počas výpovednej lehoty, alebo odíde hneď aj s odstupným,
 • dĺžka: mení sa dĺžka výpovednej lehoty, pre zamestnancov, ktorí sú vo firme len krátko, to bude jeden mesiac,
 • prerokovanie: keď zamestnávateľ chce dať niekomu výpoveď alebo s ním okamžite skončiť pracovný pomer, nebude povinný vopred to prerokovať so zástupcami zamestnancov,
 • rušenie miesta: už po dvoch mesiacoch po prepustení bude môcť firma miesto obnoviť a prijať nového zamestnanca,
 • flexikonto: ak firma nebude mať dosť objednávok, nemusí ľudí hneď prepúšťať. Ak práci bránia vážne prevádzkové dôvody, zamestnanci môžu dostať pracovné voľno, za ktoré patrí najmenej základná mzda. Po pominutí prekážok ho musia dodatočne odpracovať,
 • ochrana pred výpoveďou: výpoveď nesmie ani v skúšobnej lehote dostať tehotná žena, matka do deviatich mesiacov po pôrode a dojčiaca žena,
 • porušenie disciplíny: lehota na výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh alebo porušenie pracovnej disciplíny je skrátená zo šiestich mesiacov na dva.
ico

Peniaze za vyhratý súd s firmou majú svoj strop

Ak vyhráte súd so zamestnávateľom, zaplatí vám najviac za deväť mesiacov.

BRATISLAVA. Ak niekomu hrozila v lete výpoveď, zrejme ju dostal alebo dostane až v septembri. Viac firiem si odložilo výpovede až do času, keď začne platiť nový Zákonník práce. Prepúšťanie pracovníkov je pre nich lacnejšie a jednoduchšie.

„Väčšina zmien v Zákonníku práce je spojená so zvýšením, respektíve udržaním zamestnanosti u zamestnávateľa a znížením jeho nákladov na personál. Z toho dôvodu sú najvýznamnejšie práve zmeny týkajúce sa ukončovania pracovných pomerov,“ vysvetlila Zuzana Chudáčková, advokátka z kancelárie bnt.

Mzda len za deväť mesiacov

Nový zákonník by mal zaujímať aj tých, ktorí sa s firmami budú súdiť o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Ak budú v takomto spore úspešní – to znamená, že súd vyhlási skončenie pracovného pomeru za neplatné – a budú žiadať o ďalšie zamestnávanie a náhradu mzdy za obdobie, keď nemohli vykonávať prácu, náhrada mzdy sa skracuje z doteraz neobmedzeného počtu mesiacov na najviac deväť.

„Veríme, že to bude motivovať súdy k rýchlejšiemu konaniu, aby nepoškodzovali zamestnancov,“ dodala Chudáčková.

Slabšie odbory

Významnou zmenou je i oslabenie postavenia odborových organizácií, ktoré, pokiaľ chcú zastupovať všetkých zamestnancov (napríklad vyjednávať o kolektívnej zmluve), musia preukázať, že minimálne 30 percent zamestnancov je u nich odborovo organizovaných.

Zároveň Zákonník práce zavádza paralelnú možnosť uzatvárať popri kolektívnych zmluvách aj dohody so zamestnaneckými radami s rovnakým, respektíve obdobným obsahom, ako majú kolektívne zmluvy.

ico

Najviac sa menili výpovede

Aj po novom platí, že mi zamestnávateľ najprv musí ponúknuť iné pracovné miesto a až potom mi môže dať výpoveď?

Povinnosť zamestnávateľa ponúknuť zamestnancovi možnosť pracovať na kratší pracovný čas, respektíve prejsť na inú, vhodnú prácu v doterajšom mieste výkonu práce, ostáva zachovaná. Ak nejde o výpoveď z dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných úloh či z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny. Novela Zákonníka práce však umožňuje, aby sa v kolektívnej zmluve dohodla modifikácia tejto povinnosti zamestnávateľa, respektíve aby sa od nej upustilo.

Menil sa paragraf 63? Z akých dôvodov môže zamestnanec dostať výpoveď?

Áno, v § 63 Zákonníka práce naozaj nastali niektoré zmeny, jednou z nich je už spomínaná možnosť odlišne upraviť povinnosť zamestnávateľa ponúknuť iné pracovné miesto, respektíve prácu na kratší pracovný čas v kolektívnej zmluve. Výpovedné dôvody ostali zachované, napríklad výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, organizačných zmien, pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh a podobne.

Som v novej práci, v skúšobnej lehote. Ak budem na péenke, môžu ma vyhodiť? Stačí, ak mi domov pošlú list? Čo ak ho nepreberiem?

Na zamestnanca v skúšobnej lehote sa nevzťahujú ustanovenia o zákaze výpovede počas ochrannej lehoty, čo je aj prípad dočasnej práceneschopnosti. Dokonca nie je potrebné uvádzať žiadny dôvod skončenia pracovného pomeru. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru by sa malo zamestnancovi doručiť aspoň tri dni pred samotným skončením.

No ak sa táto lehota nedodrží, nespôsobuje to neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Aj napriek tomu, že zamestnanec odmietne prevziať takéto oznámenie, pracovný pomer sa skončí – nastane fikcia doručenia.

Čo ak počas skúšobnej lehoty zistím, že som tehotná? Tiež ma môžu prepustiť?

V súvislosti s ukončovaním pracovného pomeru v skúšobnej lehote je dôležité upozorniť na osobitnú skupinu zamestnancov, ktorou sú tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy.

Od 1. septembra 2011 môže zamestnávateľ s takouto zamestnankyňou skončiť pracovný pomer v skúšobnej lehote len výnimočne, pričom skončenie musí náležite písomne odôvodniť. Dôvod však nesmie súvisieť s tehotenstvom ani s materstvom.

Na otázky odpovedala Zuzana Chmeľová, Accace

ico

Zostať či odísť?

Kto odíde hneď

 • ak zamestnanec dostane výpoveď, môže pred začatím plynutia výpovednej lehoty požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou,
 • zamestnávateľ mu musí vyhovieť a vyplatiť odstupné,
 • budú to využívať ľudia, ktorí si chcú ihneď hľadať novú prácu alebo ju už majú.

Pre koho je lepšie ostať

 • druhou možnosťou je ostať pracovať vo firme počas výpovednej lehoty,
 • budú tak robiť zrejme tí, ktorí potrebujú dokladovať trvanie pracovného pomeru, napríklad pri nárokoch na dôchodok,
 • odstupné už v takom prípade nedostanú.
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (27. 1. 2023)
USD 1.090
AUD 1.531
CZK 23.818
JPY 141.380
CAD 1.457
GBP 0.880
HUF 387.380
PLN 4.720
CHF 1.000
SEK 11.176

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 2. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 3. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 4. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 6. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska
 7. Už len dnes: Predplatné SME.sk za jedinečnú cenu 30 eur
 8. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia
 1. Svalovice sa netreba obávať
 2. Students today, innovators tomorrow, learners forever
 3. Study program MANAGEMENT in English language
 4. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 5. Bude rok 2023 naozaj náročný na osobné financie?
 6. Nadácia COOP Jednota zatraktívňuje regióny
 7. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 8. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 1. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 5 214
 2. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 4 833
 3. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 3 625
 4. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 2 344
 5. Sardínia ukáže iné Taliansko. Oviec má raz toľko než obyvateľov 1 624
 6. Radi čítate a ešte radšej tvoríte? Toto je 40 dôvodov pre Vás 1 553
 7. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 1 533
 8. Košičanom budeme dodávať teplo za tretinové ceny aj tento rok 1 485

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 3. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 4. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 5. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 6. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 7. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 8. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy: Jedlo zo vzduchu
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 484
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 17 075
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 7 992
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 6 918
 5. Rastislav Čurma: Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší 5 032
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 716
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 686
 8. Ján Valchár: Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!) 3 340
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

MG Rink v Trenčíne

Na výrobe ľadu sa šetriť energiou veľmi nedá, hovorí otec slávneho hokejistu.


5 h
Ilustračná snímka

Situácia sa na trhu zmenila, investori na to musia reagovať.


26. jan

Na realitnom trhu dochádza k veľkým zmenám.


26. jan
Ilustračné foto.

Predaj beží v „prázdninovom“ režime, cenové korekcie sa dotknú špecifických projektov.


26. jan

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 3. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 4. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 5. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 6. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 7. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 8. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy: Jedlo zo vzduchu
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 484
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 17 075
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 7 992
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 6 918
 5. Rastislav Čurma: Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší 5 032
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 716
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 686
 8. Ján Valchár: Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!) 3 340
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťZatvoriť reklamu