SME
Pondelok, 25. september, 2023 | Meniny má Vladislav

Pozrite si zoznam obchodov, v ktorých našli nedostatky

Kontrola bola zameraná na úseky s nebalenými epidemiologicky rizikovými potravinami, ako sú napríklad lahôdkarské či cukrárske výrobky.

(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Pracovníci úradov verejného zdravotníctva rozdali 117 blokových pokút v celkovej sume 3 850 eur za nedostatky zistené počas cielenej kontroly potravín v supermarketoch, hypermarketoch a obchodných domoch od 6. do 13. júna.


RÚVZ Bratislava

BILLA, Hodžovo námestie, Bratislava
 • nezabezpečená ochrana potravín pred kontamináciou,
 • nedodržiavanie používania pracovných plôch, náradia podľa ich určenia označením,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €,
BILLA, Záhradnícka ul., Bratislava
 • nevyhovujúce zaobchádzanie s potravinami, porušenie ich bezpečnosti a kvality,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 60,- €,
HYPERNOVA, Ivánska cesta
 • nezdokladovaná odborná spôsobilosť zamestnancov,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €,
Carrefour, Panónska cesta, Bratislava
 • nedodržiavanie používania pracovných plôch, náradia podľa ich určenia označením,
 • nezdokladovaná odborná spôsobilosť zamestnancov,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €, (nebola zaplatená, bude riešená v priestupkovom konaní),
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €,

RÚVZ Bratislava

 • v 15 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Lučenec

CBA Cent, Vajanského 3804, Lučenec
 • u 5 zamestnancov skončená platnosť osvedčení odbornej spôsobilosti,
 • uložené opatrenie: zabezpečiť vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti na obnovenie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti,

RÚVZ Zvolen

BILLA. M.R. Štefánika 2, Detva
 • 1 pracovníčka nepredložila doklady o odbornej spôsobilosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 20,- €,

RÚVZ Rimavská Sobota

 • v 6 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Veľký Krtíš

COOP Jednota, Krupina SD, 96301 Krupina, prevádzka:
07-340 Supermarket Nekyjska 369, 99128 Vinica
 • zistená prítomnosť E. Coli na pracovnom oblečení dvoch zamestnancov,
 • nariadené opatrenia na zlepšenie celkovej hygieny, zvlášť zameranej na pracovné oblečenia zamestnancov a dodržiavanie osobnej hygieny,

RÚVZ Žiar nad Hronom

COOP Jednota, Žarnovica s.d. Predajňa potravín Mládežnícka ul. 23, Banská Štiavnica
 • pri vystavovaní cukrárskych výrobkoch nebol na viditeľnom mieste označený dátum spotreby týchto výrobkov a podmienky skladovania,
 • boli skladované navzájom nezlučiteľné druhy potravín,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €,
BILLA, Ul. Chrásteka, Žiar nad Hronom
 • 1 pracovník nepredložil doklady o odbornej spôsobilosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €,
BILLA, Križovatka 1, Banská Štiavnica
 • krájané mliečne výrobky boli predávané dlhšie ako 48 hod. od dátumu ich zabalenia,
 • pri predaji rozvažovaných šalátov nebolo možné skontrolovať dátum ich spotreby,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €,

RÚVZ Košice

 • v 15 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Michalovce

 • v 5 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Rožňava

BILLA, Aleja Jána Pavla II, Rožňava
 • 1 pracovníčka oddelenia lahôdok sa nepreukázala dokladom o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
 • pri manipulácii s nebalenými potravinami a teplými pokrmami boli poškodené a znečistené pracovné povrchy na digitálnych váhach,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 33,- €,
 • uložená sankcia v blokovom konaní v celkovej sume 66,- €,
Hypermarket TESCO, Krásnohorská 5, Rožňava
 • v predajnej chladiacej vitríne s nebalenými cukrárskymi výrobkami nebolo zabezpečené dostatočné označovanie predávaných cukrárskych výrobkov podľa dodacích listov,
 • uložená sankcia v blokovom konaní v celkovej sume 99,- €,

RÚVZ Spišská Nová Ves

 • v 5 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Trebišov

Predajňa mäso - údeniny NOVÁK, Sečovce, prevádzka v obchodnom reťazci TESCO
 • nepredložená dokumentácia o školení zamestnancov,
 • v jednom prípade nepredložený doklad o odbornej spôsobilosti,
 • bude začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 20,- €,
Obchodný reťazec Fresh - Sečovce
 • znečistené pracovné plochy, na znečistenej pracovnej ploche boli položené jednorazové utierky na utretie rúk zamestnancov,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 20,- € (2 x 10,- €),

RÚVZ Nitra

BILLA, Hviezdoslavova ul., Nitra
 • vykonávanie epidemiologicky rizikových činností bez odbornej spôsobilosti – 15 osôb,
 • nedodržiavanie osobnej hygieny zistené u 2 osôb,
 • porušenie vzájomnej kompatibility skladovaných potravín,
 • nebol dodržaný chladiaci reťazec,
 • nesprávne zaobchádzanie vo vzťahu k bezpečnosti a kvalite pokrmov,
 • 15 blokových pokút v celkovej sume 450,- € (15 x 30,- €),
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 60,- €,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 200,- €,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 50,- €,
BILLA, Štefánikova ul., Nitra
 • vykonávanie epidemiologicky rizikových činností bez odbornej spôsobilosti – 7 osôb,
 • nedodržiavanie osobnej hygieny zistené u 2 osôb,
 • 7 blokových pokút v celkovej sume 210,- € (7 x 30,- €),
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 60,- €,
BILLA, Hviezdoslavova ul., Zlaté Moravce
 • vykonávanie epidemiologicky rizikových činností bez odbornej spôsobilosti – 4 osoby,
 • 4 blokové pokuty v celkovej sume 120,- € (4 x 30,- €),
Kaufland, Hviezdoslavova ul., Nitra
 • nedodržiavanie osobnej hygieny zistené u 3 osôb,
 • porušenie vzájomnej kompatibility skladovaných potravín,
 • nesprávne zaobchádzanie vo vzťahu k bezpečnosti a kvalite pokrmov,
 • 3 blokové pokuty v celkovej sume 100,- €,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 100,- €,
TESCO, Lúčna 2, Šaľa Veča
 • porušenie vzájomnej kompatibility skladovaných potravín,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 50,- €,
TESCO, Hviezdoslavova ul., Zlaté Moravce
 • nezabezpečená ochrana potravín pred kontamináciou,
 • nesprávne zaobchádzanie vo vzťahu k bezpečnosti a kvalite pokrmov,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 160,- €,
TESCO, Hlavná ul. 45, Vráble
 • nebol dodržaný chladiaci reťazec,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 100,- €,
Kaufland, Námestie SNP, Šaľa
 • nebolo dodržané používanie pracovných plôch podľa ich určenia,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 100,- €,

RÚVZ Komárno

BILLA, Mederčská ul., Komárno
 • v jednom prípade nepredložený doklad o odbornej spôsobilosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 10,- €,
Supermarket COOP Jednota,
Hlavná 86, Marcelová
 • porušenie osobnej hygieny, nakoľko pracovníčka lahôdkarského pultu mala značne znečistený pracovný plášť a špinavé ruky,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 20,- €,
Supermarket COOP
Jednota, Mlynská ul. 736,
Bátorove Kosihy
 • v chladiacej vitríne umiestnený parížsky šalát po dátume spotreby,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 50,- €,

RÚVZ Levice

COOP Jednota
Nové Zámky, Prevádzka COOP Jednota Ku Bratke, Levice
 • laboratórnym vyšetrením bol preukázaný zvýšený počet koliformných baktérií na rukách a rukaviciach 1 pracovníka,
 • uložené opatrenia na zlepšenie osobnej hygieny,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 30,- €,
Kaufland, Komenského ul., Levice
 • laboratórnym vyšetrením bol preukázaný zvýšený počet koliformných baktérií na rukách a rukaviciach 2 pracovníkov,
 • uložené opatrenia na zlepšenie osobnej hygieny,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 60,- €, (2 x 30,- €)

RÚVZ Nové Zámky

 • v 11 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Topoľčany

 • v 6 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Prešov

 • v 7 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Bardejov

 • v 2 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Humenné

TESCO, Stakčínska 4520, Snina
 • 1 zamestnanec bez odbornej spôsobilosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €,

RÚVZ Poprad

 • v 3 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Stará Ľubovňa

 • podľa ich vyjadrenia sa v územnej pôsobnosti okresu Stará Ľubovňa prevádzky s uvedenou problematikou nenachádzajú

RÚVZ Svidník

 • v 1 kontrolovanej prevádzke neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Vranov nad Topľou

 • v 3 kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne nedostatky

RÚVZ Trenčín

BILLA, Ul. Štefánikova, Nové Mesto nad Váhom
 • umiestňovanie na trh potravín po dobe spotreby (údený sleď),
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 50,- €,
 • nesprávne zaobchádzanie s potravinami – nedodržanie doby bude prerokované so spoločnosťou Billa Bajkalská 19/A, Bratislava. Správne konanie bude začaté z dôvodov opakovania sa tohto nedostatku.
NOVÁK mäso-údeniny, s.r.o. Sladkovičová 11, Nitra, prevádzka: Hypermarket TESCO M.R. Štefánika 111, Stará Turá
 • bolo zistené nezabezpečenie vysledovateľnosti v lahôdkarskom úseku, zamestnanci neoznačujú veľkospotrebiteľské balenia lahôdkárenských výrobkov po otvorení a mäsové výrobky po porciovaní,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 50,- €,

RÚVZ Považská Bystrica

HM TESCO, Považská Bystrica
 • predaj lahôdkarských výrobkov - šaláty a mäkké mäsové výrobky - po uplynutí ich dátumu spotreby,
 • za zistené nedostatky bude uložená pokuta formou rozhodnutia vo výške 1 000,- €,

RÚVZ Prievidza

Kaufland, Nábrežná 6, Prievidza
 • u 2 pracovníkov neplatný zdravotný preukaz,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 40,- €,

RÚVZ Trnava

Kaufland, Adama Trajana 77,
Piešťany
 • v úseku lahôdok bolo zistené skladovanie obalov v šatni zamestnancov napriek tomu, že je vytvorený samostatný sklad obalového materiálu v tomto úseku,
 • 3 blokové pokuty v celkovej sume 15,- €,
COOP Jednota, Herdovo námestie, Trnava
 • v zápultí bola nečistota na podlahe a špinavé umývadlo,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 30,- €,
CKD – Roman Krampl, Zelenečská 111/1, Trnava
 • 1 zamestnankyňa nemala doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • v úseku lahôdok pracovali 2 pracovníci a neoznačovali mäsové výrobky a syry dátumom otvorenia,
 • zamestnávateľ nepredložil evidenciu o školeniach zamestnancov,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 15,- €,

RÚVZ Galanta

HM TESCO, Drevená 782/2, Galanta
 • predaj nesprávne označených potravín v nefunkčnom obale,
 • nedodržiavanie chladiaceho reťazca,
 • zmiešavanie lahôdkarských výrobkov s rôznymi dátumami a hodinami otvorenia obalu,
 • nevhodné označenie cukrárskych výrobkov,
 • počas kontroly boli výrobky stiahnuté z predaja,
 • začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. vo výške 2 500,- €,
BILLA, Cukrovarská, Sereď
 • zmiešavanie lahôdkarských výrobkov s rôznymi dátumami a hodinami otvorenia obalu,
 • vedenie evidencie chaotické, nedôveryhodné,
 • nezdokladovanie odbornej spôsobilosti u 2 pracovníkov,
 • počas kontroly boli výrobky stiahnuté z predaja,
 • začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. vo výške 1 500,- €,
COOP Jednota, SD Galanta, Revolučná štvrť 1, prevádzka: „Mladosť“, Hlavná ul., Galanta
 • nedodržiavanie chladiaceho reťazca,
 • začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. vo výške 200,- €,
COOP Jednota, SD Galanta, Revolučná štvrť 1, prevádzka: M.R. Štefánika 12, Sereď
 • predaj epidemiologicky rizikových výrobkov po uplynutí dátumu spotreby,
 • začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. vo výške 500,- €,
BILLA, Šafárikova ul., Galanta
 • predaj 1 druhu lahôdkarského výrobku bez označenia potencionálnych alergénov,
 • počas kontroly výrobky boli stiahnuté z predaja,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €,
Kaufland, Esterházyovcov 26, Galanta
 • zmiešavanie lahôdkarských výrobkov s rôznymi dátumami a hodinami otvorenia,
 • predaj epidemiologicky rizikových výrobkov po uplynutí dátumu spotreby
 • počas kontroly výrobky boli stiahnuté z predaja,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 300,- €,
Kaufland, Cukrovarská ul., Sereď
 • predaj 1 druhu epidemiologicky rizikovej potraviny po uplynutí dátumu spotreby,
 • predaj 1 druhu lahôdkarského výrobku bez označenia,
 • počas kontroly výrobky boli stiahnuté z predaja,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 80,- €,
TESCO, Fučíková ul., Sládkovičovo
 • nezdokladovanie odbornej spôsobilosti u 4 pracovníkov,
 • nezdokladovanie zdravotnej spôsobilosti u 1 pracovníka,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 300,- € (1 x 200,- €; 1 x 100,- €),

RÚVZ Dunajská Streda

Kaufland, Galantská cesta 7, Dunajská Streda
 • 1 osoba nemala doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €,
COOP Jednota, Ul. Gen. Svobodu 1945, Dunajská
Streda
 • v chladiacej vitríne bol vystavovaný väčší počet cukrárenských výrobkov (3 druhy po 1 – 2 ks), ako to bolo uvedené na dodacom liste. V predajni nevedeli predložiť dodací list z predchádzajúcej dodávky, preto nebolo možné skontrolovať spotrebné lehoty,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 30,- €
COOP Jednota, Hlavná 814, Zlaté Klasy
 • zistil sa predaj viacerých druhov krájaných syrov a vážených lahôdkarských výrobkov po uplynutí dátumu spotreby,
 • vystavované nebalené cukrárenské výrobky neboli označené dátumom spotreby, obsahom alergénov a doplnkovým označením,
 • počas kontroly výrobky po dátume spotreby boli stiahnuté z predaja,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 150,- €,
COOP Jednota, Smetanov háj 278, Dunajská Streda
 • zistil sa predaj 3 druhov krájaných syrov po uplynutí dátumu spotreby,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 60,- €
COOP Jednota, Nám. Belu Bartola, Veľký Meder
 • veľkospotrebiteľsky balené lahôdkarské výrobky neboli označené dátumom a časom otvorenia originálneho obalu, preto nebolo možné zistiť dodržiavanie skrátenej doby ich spotreby,
 • mäsové výrobky a syry po porušení ich pôvodného obalu boli označené skráteným dátumom spotreby, avšak na niektorých výrobkoch sa zistilo prelepenie etikiet a predlžovanie skrátenej doby spotreby,
 • v úseku predaja nebalených cukrárskych výrobkov sa zistil predaj 1 druhu výrobku v množstve 12 ks po uplynutí dátumu spotreby,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 90,- €
BILLA, Nám. Belu Bartola, Veľký Meder
 • niektoré otvorené veľkospotrebiteľsky balené šaláty neboli označené dátumom a časom ich otvorenia,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 15,- €

RÚVZ Senica

BILLA, Štefánikova 2445, Skalica
 • 1 osoba nemala doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 33,- €,
MERK FOOD Discont, Nám. Mieru 1, Holíč
 • v jednom prípade nevhodné pracovné oblečenie, prstene,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 33,- €,
CBA Slovakia, Potraviny 7276, Hodonínska cesta 15 Holíč.
 • v jednom prípade zistené nedostatky pri zaobchádzaní s potravinami,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 33,- €,

RÚVZ Žilina

BILLA Mirage Shopping Center, ul. Hurbanova, Žilina
 • 1 osoba nemala doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 10,- €,

RÚVZ Čadca

NOVÁK Mäso – údeniny, s.r.o. Sladkovičova
11 Nitra, prevádzka v TESCO, Krásno nad Kysucou
 • 2 osoby nemali doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 64,- €,

RÚVZ Dolný Kubín

Supermarket TEMPO 1-39
Zákamenné (COOP Jednota Námestovo)
 • nebol predložený doklad o vykonávaní školenia zamestnancov,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 9,- €,
LIDL, Aleja Slobody 13, Dolný Kubín
 • 4 pracovníčky nepredložili doklad o odbornej spôsobilosti,
 • 4 blokové pokuty v celkovej sume 40,- € (4 x 10,- €),

RÚVZ Liptovský Mikuláš

BILLA, Štúrova ul., Liptovský Mikuláš
 • znečistené a opotrebované maľovky stien, podlaha,
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 2 zamestnancov,
 • bude začaté správne konanie o uložení sankcie podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z.z.,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 18,- € (2 x 9,- €),
Kaufland, Demänovská cesta
745, Liptovský Mikuláš
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 4 zamestnancov,
 • 4 blokové pokuty prítomným zamestnancom v celkovej sume 36,- € (4 x 9,- €),
LIDL, Nová 4230/1, Liptovský Mikuláš
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 6 zamestnancov,
 • bola navrhnutá bloková pokuta (9,- €/osoba) – bloková pokuta nebola zaplatená (zamestnanci ju odmietli zaplatiť),
LIDL,Bystrická cesta 5125, Ružomberok
 • neplatný zdravotný preukaz u 1 osoby,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 9,- €,
LIDL, SNP, Liptovský Hrádok
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 2 zamestnancov,
 • bola navrhnutá bloková pokuta (9,- €/osoba) – bloková pokuta nebola zaplatená (zamestnanci ju odmietli zaplatiť),
BILLA, Garbiarska 2585, Liptovský Mikuláš
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 2 zamestnancov,
 • 1 bloková pokuta v celkovej sume 9,- € prítomnému zamestnancovi,
HYPERMARKET, TESCO Kamenné pole 2
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 3 zamestnancov,
 • v čase kontroly neboli zamestnanci prítomní,
TEMPO (COOP Jednota), OC STOP SHOP, 1. mája 48, Liptovský Mikuláš
 • nepredloženie dokladov o odbornej spôsobilosti 6 zamestnancov,
 • 3 blokové pokuty prítomným zamestnancom v celkovej sume 27,- € (3 x 9,- €),
Kaufland, Bystrická cesta
4800, Ružomberok
 • nepredložené doklady o odbornej spôsobilosti 52 brigádnikov a 8 zamestnancov,
 • 4 blokové pokuty prítomným zamestnancom v celkovej sume 36,- € (4 x 9,- €),
BILLA, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš
 • nevyhovujúca prevádzková hygiena – znečistené sklo na chladiacej vitríne, váha, teplý pult, odpadkový kôš, držiaky na jednorazové utierky a dávkovače mydla, skrinky a úložné priestory na úseku lahôdkarských výrobkov, teplého pultu a pekárskych výrobkov, v prípravni lahôdkarských výrobkov znečistené dvere pri vstupe, chladiace zariadenie, okolie umývadiel, chýba účelová nádoba na odpadky, vo WC Ž: znečistené umývadlo na ruky, chýba poklop na jednej WC mise, v šatni Ž: nevybavené umývadlá na ruky hygienickými potrebami pri sprche, umývadlá znečistené, taktiež sprcha, dvere, podlaha, neporiadok v šatníkových skrinkách, WC M: znečistené umývadlo v predsieni WC, nevybavené a znečistené umývadlá pri sprchách, znečistená sprcha, obklad stien, taktiež zistené závažné nedostatky v stavebno – technickom stave priestorov,
 • nepredložené doklady o odbornej spôsobilosti 7 zamestnancov,
 • 2 blokové pokuty v celkovej sume 65,- €,
 • bude začaté správne konanie o uložení sankcie podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z.z.,
 • 3 blokové pokuty prítomným zamestnancom v celkovej sume 27,- € (3 x 9,- €),

RÚVZ Martin

TESCO, OC Turiec 1, Martin
 • zmiešavanie šalátov s rôznymi hodinami ich otvorenia (dokladanie šalátov),
 • nepreukázanie dodržiavania doby predaja lahôdkarských výrobkov, resp. doby ich spotreby,
 • prevádzkovateľ bude predvolaný na prerokovanie zistených nedostatkov a následné uplatnenie možných sankčných opatrení,
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (25. 9. 2023)
USD 1.065
AUD 1.650
CZK 24.360
JPY 157.870
CAD 1.430
GBP 0.868
HUF 386.700
PLN 4.593
CHF 0.965
SEK 11.879

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Komerčné články

 1. Také veľké kníhkupectvo ako na Obchodnej už neotvoríme
 2. Na nechránenom školskom dvore namerali v lete až 60 stupňov
 3. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy?
 4. Via Pribina spúšťa súťaž INOVÁTOR1
 5. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka
 6. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát
 7. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 8. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 1. Via Pribina spúšťa súťaž INOVÁTOR1
 2. Príprava do školy nemusí byť nuda, HOME ju premení na zábavu
 3. Na nechránenom školskom dvore namerali v lete až 60 stupňov
 4. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát
 5. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka
 6. Richard Sulík: Volvo je pre Slovensko absolútna zmena hry
 7. Hladinka smeruje do Košíc!
 8. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 1. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 15 187
 2. Hladinka smeruje do Košíc! 6 839
 3. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 6 814
 4. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 5 072
 5. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 976
 6. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 2 473
 7. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 168
 8. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu 2 003

Blogy SME

 1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
 2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 259
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 35 470
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 29 964
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 29 903
 5. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 26 567
 6. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 953
 7. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 10 728
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 424
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Nemci zrušili zmluvy na mýto.

Bezemisné nákladné vozidlá majú byť od mýta oslobodené do konca roka 2025.


TASR 16 h
Areál, v ktorom sídlila spoločnosť Bopal.

So spoločnosťou Bopal sú spojené viaceré kauzy.


19 h
Bratislava.

Ide o mierne zhoršenie oproti predchádzajúcej prognóze.


TASR 20 h
Rodina Kamasovcov z firmy Galvex

Rodinná firma Galvex je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award.


14. sep

Blogy SME

 1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
 2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 259
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 35 470
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 29 964
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 29 903
 5. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 26 567
 6. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 953
 7. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 10 728
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 424
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťZatvoriť reklamu