SME
Sobota, 3. jún, 2023 | Meniny má Karolína

Peniaze v obálke dokážu rozhádať rodinu (Ako si zabezpečiť pohreb)

Najväčšie riziko je zaplatiť pohreb vopred. Hotovosť v obálke zasa môžu deti použiť inak.

Okrem pohrebu a rozlúčky treba myslieť aj na poplatky za nájom hrobového miesta.Okrem pohrebu a rozlúčky treba myslieť aj na poplatky za nájom hrobového miesta. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Pribúdajú ľudia, ktorí ešte za života navštívia pohrebnú službu, zistia si ceny, prípadne dohodnú celý scenár smútočnej rozlúčky.

Najmenej 650 až 800 eur vyjde v súčasnosti pohreb s rozlúčkou. Aj tá najlacnejšia, takzvaná sociálna rakva z drevotriesky stojí okolo 90 eur. Ceny tých krajších sa pohybujú od 130, no bežnejšie okolo tristo či štyristo eur plus 50 až 60 eur treba prirátať na čalúnenie.

Platí sa za prevozy a manipuláciu s telom, obliekanie, rečníka, nájom, likvidáciu vencov, spopolnenie či výkop hrobovej jamy, nosičov a celý rad ďalších úkonov. V extrémnych prípadoch sa objavujú aj netradičné položky ako bezpečnostná služba.

Ľudia však zväčša nemajú na pohreb veľa peňazí, vraví predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.

Tiež už prestávajú byť ojedinelé prípady, keď ľudia ešte za života navštívia pohrebnú službu, zistia si ceny, prípadne dohodnú celý scenár smútočnej rozlúčky a snažia sa blízkych na deň svojho odchodu finančne zabezpečiť.

Z ruky do ruky

Rozlúčka
 • Najlacnejšie riešenie na dlhší čas je kremácia pri použití sociálnej rakvy, bez rozlúčky s uložením urny doma (neplatí sa nájom za uloženie). No aj vtedy treba rátať s cenou niekoľko stoviek eur.
 • Nájomná zmluva sa podpisuje zvyčajne na 10 rokov a na celé obdobie sa aj platí. Dĺžka intervalu sa riadi takzvaným tlecím obdobím, keď sa s hrobom nesmie nič urobiť.
 • Nájomné môže byť rôzne za urnu a za hrob. Napríklad v Banskej Bystrici sa za jednohrob platí 100,03 eura,za urnu 73,32 eura na 10 rokov.
 • V Žiline je nájomné 16,60 eura za hrob na 10 rokov a rovnaká cena je za urnu na 20 rokov.

K tradičným spôsobom, ako prenechať deťom peniaze, je obálka. Necháva sa jednému z detí, aby boli peniaze k dispozícii hneď po smrti a nedostali sa do dedičského konania.

Podľa právnikov to však nie je najspoľahlivejší spôsob. Neexistuje totiž možnosť zaviazať deti, aby peniaze použili na pohreb. „Akákoľvek zmluva uzatvorená medzi deťmi či inými príbuznými a budúcim poručiteľom by v prípade smrti poručiteľa bola nevykonateľná,“ vraví advokát Dávid Štefanka.

Nejasnosti okolo obsahu obálky v rodinách navyše môžu vyvolať spory, či sa použili všetky peniaze a komu mali patriť.

Spoločný účet

Častým riešením býva spoločný účet. Ak totiž má dvoch spolumajiteľov – napríklad otca a syna – a otec zomrie, banka ho nezablokuje, syn môže vybrať peniaze a zaplatiť pohreb. Aj takýto účet však môže byť zahrnutý do dedičského konania v prípadoch, že sa dedičia nedohodnú na vyrovnaní.

Ak je len jeden majiteľ účtu a zomrie, tiež existuje možnosť narábať s peniazmi na zablokovanom účte. „Pred právoplatným skončením dedičského konania je banka oprávnená vyplatiť pozostalým peniaze, prípadne ich časť na základe právoplatného rozhodnutia súdu,“ vraví Alena Walterová z VÚB banky. Býva to však zriedkavo.

Najrizikovejším spôsobom je predplatiť si pohreb v pohrebnej službe. Nikdy nie je isté, či pohrebná služba nezanikne. Môže sa stať, že peniaze nebudú a nebude ani nikoho, kto by pohreb vykonal.

Najistejšou možnosťou je zrejme komerčné poistenie pohrebných nákladov. No aj tu niektoré poisťovne vyplatia peniaze určenej osobe bez toho, že by požadovali preukázanie použitia nadobudnutých peňazí z poistenia.

Výzvy zaberajú

Okrem pohrebu a rozlúčky tiež treba myslieť na poplatky za nájom hrobového miesta. Ak dlhodobo neplatíte a nereagujete na výzvy správcu, môžete oň prísť. Spravidla však výzvy a strach, že o miesto prídu, ľudí donútia zaplatiť.

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy ich vo väčšom počte rozposielalo prednedávnom. „Za posledné roky tak máme historicky najnižší počet neplatičov,“ povedal riaditeľ Miloslav Hrádek.

Závetom si všetky priania nezabezpečíte

Na otázky odpovedá advokát Dávid Štefanka

 • Môže mi správa cintorína zrušiť hrobové miesto? Dlhší čas som neplatil, no chcem ho zachovať aj pre seba.

Áno. Zrušenie hrobového miesta – výpoveď nájomnej zmluvy – upravuje zákon o pohrebníctve.

Prevádzkovateľ pohrebiska je však povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú má zaplatené, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

Taktiež je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

Ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, zákon túto situáciu uvádza ako jeden z dôvodov, keď prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie.

 • Peniaze na pohreb by som chcela nechať u notára alebo advokáta. Budú ich deti môcť použiť hneď, keď zomriem alebo až po ukončení dedičského konania?

sm-1012-019f-truhlaF.rw-120x90.jpgPeniaze, ak sú zložené do úschovy, ktorej jednou zmluvnou stranou ste vy, spadajú ako váš majetok do dedičského konania.

Samozrejme, nie je vylúčené, že peniaze vloží do úschovy niektorý z dedičov.

Podmienkou vyplatenia pritom bude predloženie úmrtného listu konkrétnej osoby.

Vlastníkom vkladaných peňazí je však už momentom ich vloženia dedič.

Ako sa za života k peniazom dostane, to záleží na dohode medzi dedičom a potenciálnym poručiteľom.

 • Môžem v závete odkázať svoj majetok družke (nemám, žiaľ, žiadne deti), no s podmienkou, že mi z časti peňazí usporiada dôstojný pohreb?

Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky.

Takýto záväzok síce v závete možno uviesť, no sám osebe nezaručuje, že sa naplní.

 • Mám predstavu o tom, ktoré pohrebníctvo by mali moje deti po mojej smrti poveriť pohrebom. Bol som sa tam už aj informovať o možnostiach. Ak zomriem v nemocnici, môžu mi pohrebnú službu určiť tam?

Podľa zákona o pohrebníctve (paragraf 5 odstavec 1 písmeno f) je zakázané ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť a tiež v zariadení sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje celoročný pobyt.

Pohrebnú službu pozostalým nemožno nanútiť, ide o ich slobodný výber.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Náklady na pochovanie môže pokryť poistka

V niektorých poisťovniach budú od pozostalých pýtať aj doklady o tom, či peniaze použili, na čo mali.

Komerčné poisťovne majú desiatky tisíc klientov, ktorí sa rozhodli zabezpečiť si peniaze na pohreb poistením. V súčasnosti takýto produkt v rôznych obmenách ponúka päť poisťovní. Zväčša ako špecializované poistenie.

Iba Poisťovňa Slovenskej sporiteľne uzatvorila zmluvy s 38­tisíc klientmi. Poisťovňa Poštovej banky ich má 15­tisíc a poistenie nákladov na pohreb u nej patrí produktom, o ktoré je najväčší záujem. Poistná suma je najčastejšie stanovená od 1500 do 2500 eur.

Blízkym, farárovi či ústavu

Podstatou produktu je vytvorenie rezervy na úhradu nákladov spojených s pohrebom, a to do výšky dohodnutej poistnej sumy. Ak poistený zomrie, poisťovňa túto sumu vyplatí oprávnenej osobe.

„Poistenie môže byť dojednané na čas určitý alebo neurčitý. Podľa typu produktu,“ hovorí špecialistka Hypocentra finančné služby Lenka Trebunová.

Podstatou je, že peniaze sú k dispozícii hneď, sú vyňaté z dedičského konania. V závislosti od parametrov produktu môže byť oprávnená osoba vopred určená (blízky človek, pohrebná služba, no aj farár či zariadenie sociálnych služieb).

Pri niektorých produktoch (Wüstenrot poisťovňa, Uniqa) treba účelové využitie (pohreb) preukázať dokladmi.

Poistenie pohrebných nákladov je zvyčajne klasickým rizikovým poistením, vysvetľuje Trebunová. V niektorých prípadoch poisťovňa vypláca aj podiely na zisku a poistenie sa podobá na kapitálové.

Peniaze sa zhodnocujú minimálnou predpísanou technickou úrokovou mierou 2,5 percenta.

Aj hrob je majetok

Poisťovňa Generali podobný produkt Testament pred rokmi zrušila. V súčasnosti ako jediná poisťuje proti živelným udalostiam hroby, krypty a urny.

Poistenie miest posledného odpočinku je súčasťou poistenia majetku a je zahrnuté v rámci poistenia súboru vedľajších stavieb.

(ht)

sm-1012-019-tabulka_res.jpg

Staré poistky stále platia

Preukaz bývalého Spolku priateľov žehu netreba zahodiť.

Staré záväzky Spolku priateľov žehu prešli na Allianz – Slovenskú poisťovňu. Prípady poistenia pohrebu z päťdesiatych rokov sa podľa hovorkyne poisťovne Lucie Muthovej stále z času na čas riešia.

Pri uplatnení nároku treba neodkladne písomne oznámiť úmrtie poisteného a predložiť úmrtný list, členský preukaz spolku prípadne aj doklad o zaplatení/doplatení poistného. Ďalej originály faktúr z vystrojenia pohrebu (kremácia), ako aj originál dokladu o zaplatení pohrebu, píše poisťovňa.

Úhrada nákladov bude v sume, ktorú oznámili poistencom v roku 1959. Ak oznámenie nie je, uhradia náklady za jednoduché vystrojenie pohrebu (aj s rozlúčkou).

(ht)

Vedeli ste?

Darovanie tela

 • Na pitvu či výskumné účely napríklad študentom lekárskej fakulty.
 • Zákon túto možnosť neupravuje. V praxi je to tak, že počas života vystavíte písomný súhlas. Ide o dobrovoľný bezodplatný čin.
 • Vyhľadávať vaše telo po smrti nebudú. Treba pred úmrtím nahlásiť napríklad nemocnici, že ste telo darovali. Obdarovaná inštitúcia zariadi prevoz.
 • Po pitve sa uchovajú kosti, ktoré slúžia na študijné účely. Zvyšok inštitúcia nechá na vlastné náklady spopolniť.
 • Ako pamiatka a poďakovanie slúži napríklad v anatomickom ústave v Bratislave pamätná tabuľa.

Ako pomník strom

 • Zákon o pohrebníctve stanovuje, že popol po kremácii sa môže uložiť aj na inom mieste, ako je pohrebisko.
 • Najčastejšie si ľudia brávajú urnu domov, no existuje aj možnosť popol rozptýliť či uložiť v zemi. Aj v záhrade ku koreňom stromu.
 • Napríklad v Nemecku existuje možnosť uložiť popol pod strom v lesoparku, ktorý slúži ako cintorín.
 • Miesto uloženia označuje malá tabuľka a ku každému stromu možno uložiť štyri ekourny (po čase sa v zemi biologicky rozložia, predávajú sa aj na Slovensku).

Opustení ľudia

 • sm-1012-019f-orez.rw-120x90.jpgKeď zomrie opustený človek, obec má povinnosťou pochovať ho na vlastné náklady. Rozhoduje miesto úmrtia, nie trvalé bydlisko.
 • Ak sa počas dedičského konania alebo neskôr zistí, že občan mal príbuzných (samosprávy pri zisťovaní spolupracujú s políciou), obec si uplatňuje pohľadávku v dedičskom konaní.
 • Pozostatky zosnulého idú na kremáciu do krematória. Ak sa do roka nenájdu príbuzní, vykoná sa pohreb bez obradu na rozptylovej lúke.
 • Ak bola spáchaná trestná činnosť, telo pochovajú v tradičnom hrobe.

Smrť a pracovný úraz

 • Ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom človeka zosnulého v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má nárok na ich náhradu.
 • Dávku úrazového poistenia vypláca Sociálna poisťovňa.
 • Blízke osoby majú nárok aj na úhradu výdavkov spojených s pohrebom (smútočné ošatenie, cestovné a pod.)
 • Najviac poisťovňa môže vyplatiť 2444,40 eura (osobitne pre každú z nich).

Príspevok na pohreb

 • Osoba, ktorá zariaďuje pohreb, žiada oň na úrade práce. Ide o jednorazovú štátnu dávku vo výške 79,67 eura.

(ht)

Kamenári sú za žulu

Príslušenstvo sa kupuje nové. To zo zrušených hrobov je nepoužiteľné.

Tak ako pohreb nie je lacnou záležitosťou, lacné nie je ani príslušenstvo.

Podstatným kritériom výberu materiálov pomníka či krycej dosky je trvácnosť. Kamenári odporúčajú žulu. „Je odolná voči vplyvom počasia,“ vraví Miroslav Pleško z firmy Náhrobné kamene v Považskej Bystrici.

„Svetlejšie žuly, ktoré sa používajú na cintorínsku architektúru, sú o niečo lacnejšie ako čierne alebo farebné,“ vraví kamenár Jiří Kratochvíla z Bratislavy.

Ceny od malých urnových hrobov po dvojhroby sa môžu pohybovať od 500 až po pár tisíc eur v celožulovom vyhotovení. Bývajú už vrátane osadenia.

Menej často sa už používa cenovo výhodnejší umelý kameň. Vyrába sa z cementu, kameninovej a mramorovej drviny. Napríklad krycia doska z umelého kameňa sa dá kúpiť od 200 eur, z prírodného kameňa je to od 500 eur.

Výber skúseného kamenára je dôležitý. Ak si prenajímate hrobové miesto, ste zodpovedný za jeho udržiavanie. Ak napríklad pomník na niekoho padne, zodpovedný budete vy ako nájomca hrobového miesta.

Vyrovnanie sa s následnými problémami bude na vás a kamenárskej firme, vraví predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.

Správcovia cintorínov priebežne likvidujú niektoré hroby. „Dôvody sú rôzne, no v poslednom období sú to najmä tie ekonomické,“ hovorí vedúci prevádzky krematória a cintorínov v Banskej Bystrici Pavol Bielik.

Rušia sa hroby, o ktoré nik nejaví záujem, no aj po neplatičoch. Ale aj v prípadoch, keď sa pozostalí sťahujú a mŕtvych berú so sebou – po skončení tlecieho obdobia sa pozostatky exhumujú, spopolnia a uložia na cintoríne v mieste nového bydliska.

Obnovené hrobové miesto sa rýchlo obsadí, o pôvodné príslušenstvo však nie je záujem. Dražby, ktoré pôvodne správcom cintorínov prikazoval zákon, boli zrušené.

Teraz sa staré príslušenstvo stáva ako opustená vec majetkom štátu, ktorý oň zatiaľ nejaví záujem, hovorí Miloslav Hrádek z bratislavského pohrebníctva Marianum.

Často býva v dezolátnom stave, vraví hovorkyňa Prešova Veronika Kmetóny Gazdová.

(ht)

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (3. 6. 2023)
USD 1.076
AUD 1.625
CZK 23.657
JPY 149.460
CAD 1.444
GBP 0.859
HUF 371.360
PLN 4.498
CHF 0.976
SEK 11.551

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 2. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 3. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 5. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 6. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 7. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 15 604
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 8 241
 3. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 141
 4. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 7 921
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 551
 6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 4 468
 7. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu 3 315
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 842

Blogy SME

 1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
 2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 135 423
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 990
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 13 932
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 233
 5. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 339
 6. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 842
 7. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 592
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 955
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Moskovský štadión Lužniki počas výročia ruskej invázie na Ukrajinu.

Prikamskije viťjazi terorizujú západnú časť Ruska. Teraz si posvietili na školu, ktorá zanedbáva vlastenectvo.


30. máj
Na snímke z dronu záchranári pracujú na mieste nehody osobných vlakov v Balasore vo východoindickom štáte Odiša.

Viac ako 900 ľudí je zranených.


a 3 ďalší 3 h
Ilustračná fotografia.

Prípadu sa venujú príslušné komisie ObFZ Humenné.


16 h
Hells Angels v Šamoríne.

Polícia začala trestné stíhanie.


TASR 59m

Neprehliadnite tiež

USA sa vyhnúť platobnej neschopnosti.

Kongres schválil návrh zákona po týždňoch sporov.


TASR 3 h
Ilustračné foto.

Najnovšie prieskumy ukázali, že takmer 47 percent Chorvátov žije v domácnostiach, ktoré nedokážu pokryť neočakávané výdavky.


TASR 7 h
Ilustračné foto.

Kvalifikovaní pracovníci chýbajú kvôli nízkemu platu alebo nevyhovujúcim pracovným podmienkam.


TASR 8 h
Ilustračné foto

Stanjura potrebné opatrenia nekonkretizoval.


TASR 9 h

Blogy SME

 1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
 2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 135 423
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 990
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 13 932
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 233
 5. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 339
 6. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 842
 7. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 592
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 955
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťZatvoriť reklamu