SME
Pondelok, 8. august, 2022 | Meniny má Oskar

Po rodičovskej dovolenke vás musia vziať v práci späť

Personalista sa nemá pýtať na rodinu a deti, je to súkromná záležitosť, naznačuje diskrimináciu.

Ak požiada rodič starajúci sa o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas, zamestnávateľ mu musí vyhovieť, ak má na to podmienky.Ak požiada rodič starajúci sa o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas, zamestnávateľ mu musí vyhovieť, ak má na to podmienky. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Pri návrate z rodičovskej dovolenky majú zamestnanci nárok na zachovanie všetkých práv, ktoré mali predtým.

Alici Konečnej z Trenčína sa končí v máji rodičovská dovolenka. Šéf sa rozhodol, že jej miesto zruší, lebo si chce nechať človeka, ktorý ju zastupoval.

V podobnej situácii je aj učiteľka Mária, ktorá pred materskou pracovala na plný úväzok, teraz jej však zamestnávateľ oznámil, že s ňou už ráta len na polovičný. Obe matky, ktoré napísali do poradne na informačnom portáli KarieraInfo.sk, chcú vedieť, či zamestnávatelia môžu voči nim takto postupovať.

Súd by dal žene za pravdu

Šarlota Pufflerová z občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť hovorí, že podľa nového Zákonníka práce by už nemalo dochádzať k prípadom, keď je žena po materskej dovolenke preradená na nižšiu pozíciu, horšie ohodnotenú prácu či dokonca prepustená.

profimedia-0039479381-120x90.jpgDodáva, že takáto žena by na súde uspela. Neraz sa to už aj stalo, napríklad v prípade ženy, ktorá bola zbavená koordinátorstva projektu, pričom ho zamestnávateľ pridelil kolegovi s nižším vzdelaním a menšími pracovnými skúsenosťami.

Mária Rippová, riaditeľka spoločnosti JOBPOINT, ktorá sa zaoberá personálnym poradenstvom, povedala, že predpojatosť samozrejme existuje, rovnako tak v hlavách zamestnávateľov, ako aj v hlavách kandidátov na zamestnanie.

„Je tu však možnosť ako s ňou pracovať na oboch stranách a úspešne ju posúvať,“ dodala.

Záujemcom o prácu radí, aby prišli pripravení na pohovor a potom ich žiadna otázka nezaskočí. „Ak by však mali na pohovore pocit, že personalista alebo konzultant zachádza za ich hranice, je dobré to pokojne a otvorene povedať,“ hovorí Rippová.

Štart do práce

Mamám a otcom, ktorí sa po rodičovskej dovolenke chcú vrátiť do práce a potrebujú sa po dlhšej pracovnej odmlke zorientovať na trhu práce, už tri roky pomáha centrum pre rodinu KVAPKA projektom Štart do práce.

Personalistky, právnička a psychologičky s rodičmi na kurzoch riešia návrat do práce, ktorý je pre nich akoby nová štartovacia čiara.

„Spolu s klientmi bilancujeme ich túžby a chcenie, ale aj súvislosti, v ktorých žijú, a hľadáme čo najlepšie riešenia na ich ďalšie profesionálne uplatnenie,“ povedala Rippová, ktorá je jednou z organizátoriek.

Rodina a práca

Aj keď Zákonník práce diskrimináciu matiek v zamestnaní jednoznačne zakazuje, zamestnávatelia sa na rodinné zázemie žien často pýtajú, aj keď by tak nemali robiť.

Tatiana Sýkorová, riaditeľka recruitingu a HR spoločnosti McROY Slovakia, povedala, že ak uchádzač podobnú otázku na pohovore predsa len dostane, mal by odpovedať, že rodina do jeho pracovných povinností nezasahuje.

V minulosti boli navrhované do legislatívy aj takzvané anonymizované životopisy. „Hoci ich účinnosť v praxi by bola pochybná, mali sledovať, aby sa nestalo, že žena kvôli rodine nezíska prácu,“ dodala Sýkorová.

ILUSTRAČNÉ FOTO - PROFIMEDIA

sm1kariera_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

smkariera_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Tehotnosť nestačí oznámiť e–mailom

Za posledné dva roky nastali v Zákonníku práce mnohé zmeny, podľa ktorých majú rodičia v zamestnaní väčšiu ochranu.

 1. Zamestnávateľ nesmie v skúšobnej lehote prepustiť tehotné ženy bez uvedenia dôvodu.
 2. Aby bola tehotná žena chránená, musí zamestnávateľa o svojom stave informovať a musí o ňom predložiť lekárske potvrdenie.
 3. Pozor, za dostatočnú informáciu sa nepovažuje oznam zaslaný e–mailom.
 4. content6-120x90.jpgAk by ste zamestnávateľovi riadne neoznámili svoju tehotnosť, aj v súčasnosti vám môže dať výpoveď napríklad z organizačných dôvodov.
 5. Rodič vracajúci sa z materskej či rodičovskej dovolenky má nárok na rovnaké bonusy, ako keby na nej nebol. Ak počas jeho neprítomnosti valorizoval zamestnávateľ zamestnancom platy, musí tak urobiť aj v prípade vracajúcich sa rodičov.
 6. Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej lehote, a to okrem iného aj v čase, keď je ten dočasne práceneschopný, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je na materskej alebo na rodičovskej dovolenke.
 7. Rodičovskú dovolenku si môže rodič presunúť aj na neskoršie obdobie, ak sa nevyčerpala do troch alebo pri chorom dieťati do šiestich rokov veku dieťaťa.
 8. Korešpondenciu so zamestnávateľom, ktorá by mohla na súde preukázať súvislosť medzi rodičovstvom a diskrimináciou, si treba odkladať. Týka sa to aj e–mailovej komunikácie.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW:SXC.HU)

Nárok na odstupné

Ako sa môže matka po skončení rodičovskej brániť, aby neprišla o prácu, odpovedá advokátka Katarína Babiaková z bnt attorneys-at-law.

 • Matka s dvoma deťmi sa po piatich rokoch na rodičovskej dovolenke chce vrátiť na pôvodné pracovisko. Firma jej miesto práve ruší. Musí jej ponúknuť adekvátnu náhradu pracovného miesta?

V prípade zrušenia pracovného miesta ide o organizačnú zmenu, v dôsledku ktorej sa zamestnankyňa stane nadbytočnou.

Pred skončením pracovného pomeru z tohto dôvodu je zamestnávateľ povinný splniť si ponukovú povinnosť a ponúknuť jej v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, rovnakú prácu, a to aj na kratší úväzok, respektíve inú vhodnú prácu.

 • Aké možnosti má zamestnankyňa v tom prípade, ak jej chce firma prideliť po návrate prácu, s ktorou sa nestotožňuje?

dieta_XL-120x90.jpgZamestnávateľ je povinný zaradiť ju po návrate na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné, môže ju zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu druhu práce v pracovnej zmluve.

Ak teda zamestnávateľ splní tieto podmienky, to znamená, že zamestnankyňu zaradí na pôvodnú prácu a pracovisko respektíve v rámci dohodnutého druhu práce, zamestnankyňa nemá zákonný dôvod jeho rozhodnutie spochybniť.

Môže požiadať o zmenu druhu práce, zmenu pracovného zaradenia a podobne, a to buď v rámci svojej pracovnej zmluvy, alebo na základe dohody o zmene pracovných podmienok.

Zamestnávateľ však nie je povinný jej vyhovieť. Zamestnankyňa môže, samozrejme, skončiť pracovný pomer výpoveďou.

 • Kedy má nárok prácu odmietnuť?

Odmietnuť môže v prípade, že ju zamestnávateľ nezaradí po návrate na pôvodnú prácu a pracovisko, respektíve ak nie je možné ju zaradiť na pôvodnú prácu napríklad z dôvodu, že oddelenie už neexistuje, bolo reorganizované a podobne.

Odmietnuť ju môže aj vtedy, ak ju firma nezaradí na inú prácu zodpovedajúcu druhu práce.

 • Má žena nárok na odstupné, ak sa s firmou nedohodne na návrate po rodičovskej dovolenke?

Zamestnanec má nárok na odstupné len v prípadoch, ak sa jeho pracovný pomer skončí z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa respektíve jeho časti, z dôvodu organizačných zmien, v dôsledku ktorých sa stane nadbytočným alebo zo zdravotných dôvodov na strane zamestnanca.

Z tohto vyplýva, že ak bude zamestnankyňa po návrate zaradená na pôvodnú prácu a pracovisko, respektíve na inú vhodnú prácu v rámci pracovnej zmluvy, ale prácu nebude chcieť vykonávať, nepôjde o skončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. V takom prípade nebude mať ani nárok na odstupné.

Ak jej miesto bolo napríklad zrušené a zamestnávateľ nemá možnosť ju zamestnávať na inom vhodnom mieste, a to ani na kratší pracovný čas, môže jej dať výpoveď, respektíve sa s ňou dohodnúť na skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. Vtedy bude mať nárok na odstupné.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Ako odpovedať na otázky o rodine

730135_-120x90.jpgNávrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke môže byť stresujúci. MÁRIA RIPPOVÁ, riaditeľka spoločnosti JOBPOINT, ktorá sa zaoberá personálnym poradenstvom, radí, ako to zvládnuť.

 • Ako má žena na otázky o rodine odpovedať?

Zrelo, pravdivo a primerane sebavedomo. Pre mnohých zamestnávateľov je žena po rodičovskej dovolenke človekom s jasnými životnými hodnotami, zrelšou osobnosťou.

 • Ak je žena päť aj viac rokov na rodičovskej dovolenke, do akej miery to má rozpisovať v životopise?

Údaj o materskej dovolenke sa píše ako odsek v rámci posledného zamestnania alebo ako samostatný odsek, pokiaľ už so zamestnávateľom bol rozviazaný pracovný pomer.

 • Môže dĺžka rodičovskej dovolenky ovplyvniť výberové konanie?

To, či budú úspešné pozvané a či budú postupovať výberovým konaním, zďaleka neovplyvňuje tento údaj. Profesionálny personalista berie do úvahy vzdelanie, prax, jazykové znalosti a iné faktické položky vo vzťahu k pracovnej náplni a požiadavkám na pracovnú pozíciu.

 • Vraj sa stáva, že ženy v životopise zataja počet detí, len aby firmu neodradili. Čo odporúčate?

Žiaľ, áno, ale neodporúčame to. Lož má krátke nohy a nie je nič trápnejšie ako zatajiť fakty zo životopisu, na ktoré napokon pri osobnom stretnutí príde reč.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW,SXC.HU)

Na firmu môžete podať podnet

Pokiaľ sa vo firme porušujú pracovnoprávne predpisy, môžete sa obrátiť na inšpektorát práce.

Štyridsaťročná terénna zdravotná sestra Alena bola zamestnaná v neštátnom zdravotníckom zariadení. Aj keď už neplánovala mať ďalšie dieťa, stalo sa.

Ako podať sťažnosť
 • Podnet môžete poslať písomne poštou, mailom, osobne na podateľni, prípadne telefonicky do záznamu.
 • Môžete tak urobiť s uvedením svojho mena, priezviska a adresy bydliska alebo anonymne už bez týchto údajov.
 • Ak bude vaše podanie íí, nebudete môcť byť informovaný o výsledku inšpekcie práce.
 • Či sa bude inšpekcia anonymným podaním zaoberať, je na posúdení hlavného inšpektora práce.
 • V podnete musíte uviesť presnú adresu firmy či zamestnávateľa, u ktorého dochádza k porušovaniu predpisov.
 • Mali by ste v ňom čo možno najpresnejšie špecifikovať, v čom sa podľa vás porušujú napríklad pracovnoprávne predpisy vo firme.

Keď sa vracala zo štvrtej rodičovskej dovolenky a nadriadeného lekára požiadala o preradenie na pozíciu, kde by už nemusela toľko chodiť po teréne, dostala zamietavú odpoveď.

Ba jej šéf zašiel ešte ďalej, chcel jej dať hodinovú výpoveď. Že mohla na firmu podať podnet na inšpektorát práce, sa dozvedala až po všetkých „nervoch“ s udržaním si miesta.

Na podobné prešľapy zamestnávateľov poukazujú matky s malými deťmi na diskusných fórach často, no väčšina z nich ich už nerieši.

Inšpektoráty práce podnety na porušovanie pracovnoprávnych predpisov dostávajú od zamestnaných matiek zriedka.

„Inšpektoráty práce skôr zaznamenávajú žiadosti o poradenstvo,“ povedala hovorkyňa Národného inšpektorátu práce Slavěna Vorobelová.

Rady si pýtajú zamestnávatelia aj matky s deťmi.

Vorobelová dodala, že poradenstvo sa týka najmä zaradzovania zamestnankyne po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky, či zrušenia zamestnávateľa počas materskej dovolenky.

Ďalšie otázky sa týkajú úpravy pracovného času, nároku na pracovné voľno s náhradou mzdy pri sprevádzaní dieťaťa na ošetrenie alebo vyšetrenie a podobne.

Podnet je možné zaslať na príslušný krajský inšpektorát práce podľa miesta prevádzky zamestnávateľa, prípadne aj na Národný inšpektorát práce. Žiaden právny predpis neustanovuje lehotu na vyšetrenie podnetu, ktorý na inšpektorát práce podáte. Bežne je to 60 až 90 dní od ich doručenia.

Inšpekcia sa končí buď protokolom a to v prípade, ak sú zistené nedostatky alebo záznamom, ak nedostatky zistené nie sú.

Ak bol podnet podaný e–mailom, inšpektorát pošle adresátovi iba základnú informáciu o tom, či inšpekcia práce bola vykonaná. Podrobnosti sa však nedozvie.

(or)

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (8. 8. 2022)
USD 1.023
AUD 1.471
CZK 24.581
JPY 136.220
CAD 1.319
GBP 0.843
HUF 393.780
PLN 4.709
CHF 0.978
SEK 10.357

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 2. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 3. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 4. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 5. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila
 1. Čo robiť, aby dieťa neskončilo v nemocnici s črevnou virózou?
 2. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 3. Goralské folklórne slávnosti po prvýkrát priamo v horách
 4. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 5. Ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota?
 6. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 9 654
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 7 091
 3. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina 6 302
 4. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 6 018
 5. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 5 464
 6. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 2 630
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 616
 8. Dobrá správa pre pacientov s cukrovkou 2 490

Blogy SME

 1. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
 2. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy: Jedlo zo vzduchu
 3. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 4. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 5. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 6. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 7. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 8. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 89 036
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 26 379
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 10 383
 4. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 7 147
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 7 043
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 364
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 4 141
 8. Jana Žilková: Výchova detí v Mongolsku 3 775
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Pri výstavbe kanalizácie treba počítať s dopravnými obmedzeniami.

Usmernenia meškajú, mnohí plánujú vracať eurofondy.


5. aug
ČSOB Banka.

Sadzby nedávno menila UniCredit Bank.


TASR 2 h
Protivládna demonštrácia v hlavnom meste Srí Lanky Kolombo.

Hrozí, že sa voľby nebudú konať kvôli nedostatku papiera.


14 h
Ilustračná fotografia.

Müller nevylučuje, že vláda v opatreniach ešte viac pritvrdí.


TASR 18 h

Blogy SME

 1. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
 2. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy: Jedlo zo vzduchu
 3. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 4. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 5. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 6. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 7. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 8. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 89 036
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 26 379
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 10 383
 4. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 7 147
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 7 043
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 364
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 4 141
 8. Jana Žilková: Výchova detí v Mongolsku 3 775
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914
SkryťZatvoriť reklamu