SME
Nedeľa, 24. september, 2023 | Meniny má Ľuboš, Ľubor

Kým to ide, domáce opatrovanie je lepšie. Pozrite si, na čo máte nárok

Prvým impulzom na presun do zariadenia býva najčastejšie strata pohyblivosti či poruchy správania, na ktoré rodina nestačí.

Domáce prostredie dáva šancu na dôstojný život v starobe aj napriek chorobe či postihnutiu.Domáce prostredie dáva šancu na dôstojný život v starobe aj napriek chorobe či postihnutiu. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - GABRIEL KUCHTA)

Zvládneme to doma alebo zapísať rodiča do zariadenia a čo na to povie? Táto dilema čaká väčšinu dospelých detí, ak sa ich rodič v starobe nedokáže o seba postarať.

Prvoradá má byť domáca starostlivosť, hovoria odborníci na starostlivosť o chorých či postihnutých seniorov.

Znižuje sa riziko dodatočných takzvaných nemocničných nákaz, no najmä starý človek si zachováva svoju identitu a netrápi ho pocit, že je nepotrebný a dožije v cudzom prostredí v izbe s ľuďmi, ktorí mu nemusia byť blízki.

Pre domácu starostlivosť, ktorá nebýva ľahká, však treba spĺňať tri základné podmienky. Treba mať motiváciu a chcieť to pre rodiča spraviť, čo by malo byť v rodine samozrejmé.

No treba to aj vedieť – najmä ak si starostlivosť vyžaduje zvládnutie niektorých odbornejších úkonov. A tiež sa nachádzať v situácii, keď možno takúto starostlivosť vykonávať, vymenúva geriater Štefan Krajčík.

Najčastejšími dôvodmi, prečo sa rodina rozhodne umiestniť seniora do zariadenia, je podľa neho situácia, keď prestal byť mobilný, a preto ho treba napríklad polohovať 24 hodín denne a tiež keď trpí poruchami správania (napríklad pri demenciách) či poruchami spánku.

Niečo od štátu

Domáci opatrovatelia môžu od štátu získať príspevok. Zákon jeho výšku viaže na životné minimum. Do konca júna, ak opatrujete jednu osobu a nepoberáte žiadnu z dôchodkových dávok, môže byť 216,61 eura.

sm-0531-018f-dochodcaS.rw-120x90.jpgO príspevok na úrade práce žiada osoba, ktorá bude opatrovať, nie opatrovaný človek. Žiadateľ musí spĺňať viac podmienok. Jednou z nich je, že patrí do rodiny (zákon presne vymenúva vzťah, v akom môže byť), alebo musí s opatrovaným človekom bývať.

Opatrovaný človek musí byť ťažko zdravotne postihnutá osoba, ktorá je na opatrovanie odkázaná. Či to tak je, určuje sa posudkom. Ten vypracúva úrad práce, kde sa aj o príspevok žiada.

Príspevok môže dostávať len jedna osoba, hoci sa v praxi o seniora môžu starať viacerí. Opatrovateľ môže napríklad aj pracovať, ak to nenarúša potrebnú starostlivosť, ale zákon limituje jeho príjem dvojnásobkom životného minima.

Služba domov

Senior môže zostať v domácom prostredí aj v prípade, že pre neho zabezpečíte opatrovateľskú službu. O tú sa žiada na miestnom či na obecnom úrade, po žiadosti opäť nasleduje posudok odkázanosti.

Poplatok za opatrovateľskú službu určuje samospráva všeobecne záväzným nariadením. Na hodinu to zvyčajne vychádza do dvoch eur, no suma sa líši podľa času, kedy opatrovateľka príde. Za nočné hodiny, víkendy či sviatky sa pripláca.

Za ako dlho sa vám podarí opatrovateľku vybaviť, závisí od kapacít. Napríklad v Trenčíne, kde sa stará o 82 ľudí 45 opatrovateliek, to stíhajú priebežne, nečaká sa spravidla ani v Nitre. Na posúdenie odkázanosti je lehota 30 dní, no v praxi sa vybavuje aj rýchlejšie. Napríklad v Žiline je to v priemere 21 dní.

V istej miere je možná aj kombinácia príspevku na opatrovanie a opatrovateľskej služby či pobytu v stacionári.

ILUSTRAČNÉ FOTO - SITA

Lehoty sú ako kde

Niekde sa čaká pár mesiacov, inde rok. S týmto sa musíte vyrovnať, ak sa stav seniora, ktorého opatrujete, zhoršil a je vhodnejšia ústavná starostlivosť.

Existuje viac druhov zariadení s rôznymi sociálnymi službami, ktoré spolufinancujú obce či župy. Platí sa v nich preto menej ako v súkromných zariadeniach, no na umiestnenie musíte spravidla počkať. Odkázanosť na jednotlivé druhy zariadení posudzuje príslušná samospráva.

Dlhšie sa čaká najmä v zariadeniach pre seniorov (po starom domov dôchodcov). Umiestnenie často závisí od prirodzeného úbytku – úmrtnosti – v zariadení.

Miesto či lôžko sa tiež uvoľní zmenou rodinnej situácie, prípadne aj odchodom klienta do špecializovaného zariadenia pre zmenu jeho zdravotného stavu, vraví hovorkyňa mestského úradu v Trenčíne Erika Ságová.

„V priemere sa čakacia lehota v zariadení pre seniorov pohybuje v rozmedzí dvanásť až osemnásť mesiacov,“ píše bratislavský magistrát. Čakacia lehota v zariadení opatrovateľskej služby (prechodná pobytová služba) je v hlavnom meste v rozmedzí jedného mesiaca, najviac pol roka.

Bratislava máva lehoty najdlhšie. Iné samosprávy na otázku, ako dlho sa u nich čaká na umiestnenie v pobytovom zariadení sociálnych služieb, odpovedajú zvyčajne slovkom „individuálne“. Záleží totiž aj na tom, či sa uvoľní miesto po mužovi, alebo po žene a podobne.

Platby v domovoch pre seniorov, ak pobyt dotuje samospráva, sa pohybujú od zhruba 130, no aj 250 eur na mesiac (ubytovanie a obslužné činnosti) plus strava (3 až 6 eurá denne). Záleží na tom, aké služby človek potrebuje.

(ht)

Popri príspevku môžete mať osem hodín opatery z obce

Pre kombinovanie príspevku na opatrovanie so sociálnou službou platia limity a formality.

 • Opatrujem mamu a poberám opatrovateľský príspevok. Mám možnosť využiť aj službu denného stacionára - dodržím požiadavku na plný príspevok, v stacionári teda nebude dlhšie ako 20 hodín týždenne. Musím to na úrade práce doložiť a akým potvrdením? Ráta sa aj čas prevozu (budem ju tam aj nazad voziť), alebo len čas, odkedy si mamu preberú?

sm-0426-002f-mala.rw-120x90.jpgAko poberateľka peňažného príspevku na opatrovanie ste zo zákona povinná písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny každú zmenu skutočností, ktoré môžu mať vplyv na zmenu výšky peňažného príspevku na opatrovanie, prípadne ďalšie trvanie nároku.

V tomto prípade ste povinná predložiť potvrdenie denného stacionára o tom, v akom rozsahu sa opatrovanej fyzickej osobe s ŤZP poskytuje denná pobytová sociálna služba.

Alebo uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, z ktorej bude rozsah poskytovanej sociálnej služby zrejmý. Čas prevozu opatrovanej osoby do a z denného stacionára sa nezapočítava do rozsahu poskytovanej sociálnej služby.

 • Povedali mi, že príspevok na opatrovanie môžem dostať, hoci vozím otca do denného stacionára, nie však na viac ako 20 hodín týždenne. Pri opatrovateľskej službe však platí limit osem hodín mesačne. Je to tak správne?

Ak nepoberáte vymedzené dávky dôchodkového poistenia alebo výsluhového zabezpečenia, rozsah poskytovanej dennej pobytovej sociálnej služby v dennom stacionári má vplyv na základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie.

Ak sa opatrovanej osobe poskytuje denná pobytová sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, základná výška peňažného príspevku na opatrovanie je nižšia (pri opatrovaní jednej plnoletej osoby namiesto súčasných 216,61 eura mesačne to bude 191,34 eura).

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

Odpovedali pracovníci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ht, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Alzheimer nebolí chorého, ale najmä jeho blízkych

Pomáha pravidelné striedanie aktivít a oddychu, návšteva známych miest a ľudí

Zhruba 32­tisíc ľudí starších ako 65 rokov na Slovensku je podľa odhadov postihnutých Alzheimerovou chorobou.

Najväčším problémom pre rodinu a opatrovateľov zvyčajne nebývajú poruchy pamäti.

„Ak však nastane blúdenie, nástojčivé správanie a osočovanie najbližších, nespavosť, nedodržiavanie hygieny, to sú ťažkosti, ktoré jeden člen rodiny určite a niekedy ani viacerí nemusia zvládnuť ani fyzicky, ani psychicky,“ hovorí Mária Čunderlíková z bratislavského Centra MEMORY.

Známe prospieva

Človek s Alzheimerovou chorobou potrebuje pokojné prostredie a premyslený režim. V počiatočnom štádiu ochorenia je možné naplánovať si režim dňa, ísť spolu na nákup, na výlet, do záhrady alebo aj do divadla. Toto obdobie ochorenia rodine nepripadá nezvládnuteľné.

„Skúsenosti potvrdzujú, že pravidelnosť striedania aktivít a oddychu, prechádzky na známe miesta a stretávanie so známymi ľuďmi sú predpokladom spokojného života v známom domácom prostredí aj niekoľko rokov,“ vraví Čunderlíková.

Rodiny, ktoré trápi Alzheimerova choroba, majú možnosť sa pravidelne stretávať v podpornej skupine v Nitre, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Hronci, vo Veľkom Mederi a v Bratislave.

Náročnejšie podmienky

Ak príbuzní už nezvládajú starostlivosť, obracajú sa na sociálne služby. Zo zákona sa zriaďujú špecializované zariadenia pre ľudí s najťažším zdravotným postihnutím. Takýchto zariadení určených pre osoby s demenciou Alzheimerovho typu je 32.

V špecializovaných zariadeniach sa odporúča menší počet klientov, priestor má byť upravený na ich bezpečný pohyb.

Starostlivosť zvyčajne poskytuje vyškolený personál, pričom jeden pracovník poskytuje starostlivosť menšiemu počtu klientov ako v bežnom, nešpecializovanom zariadení.

(ht)

Tridsať dní máte na oddych

Ak napríklad sami cestujete na liečenie, môže sa o vášho príbuzného postarať obec.

Domáci opatrovateľ, ktorý poberá od štátu príspevok, má 30 dní odľahčovacej služby na oddych. Počas týchto

Žiadosť
Odľahčovacia služba
K žiadosti sa dokladá:
 • potvrdenie o príjme,
 • doklad o majetkových pomeroch,
 • kópia posudku o priznaní príspevku na opatrovanie,
 • rozhodnutie o jeho poberaní.

dní je zo zákona povinná postarať sa o opatrovaného postihnutého človeka obec. O odľahčovaciu službu treba požiadať na obecnom či mestskom úrade.

Obec potom ponúkne pomoc prostredníctvom opatrovateľskej služby, stacionára či pobytového zariadenia. Rozsah zákon stanovuje najmenej na 12 hodín denne. Opatrovateľ poberá počas dní voľna príspevok, za poskytnutú sociálnu službu však platí.

Opatrovatelia sa o odľahčenie príliš nezaujímajú. V Žiline o službu dosiaľ nikto nepožiadal, v Trenčíne majú v priemere šesť prípadov ročne. V Nitre žiadajú najčastejšie z dôvodu odcestovania či liečenia opatrovateľa.

(ht)

Čo vám môže pomôcť pri starostlivosti o najbližších

Starostlivosť o seniorov doma i v zariadeniach na Slovensku.

Peňažný príspevok na opatrovanie

 • Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje inú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie.

Koľko to môže byť?

 • Ak opatrujete jednu osobu a nepoberáte žiadnu z dôchodkových dávok, príspevok je v súčasnosti 216,61 eura.
 • Ak je táto osoba zároveň viac ako 20 hodín týždenne v dennom pobytovom zariadení, príspevok je 191,34 eura.
 • Pri opatrovaní viacerých je 288,80 eura.
 • Ak je jedna z nich zároveň viac ako 20 hodín týždenne v zariadení, príspevok je 281,58 eura. Ak sú obe, či viaceré, tak sa platí suma 270,76 eura.
 • Ak človek, ktorý opatruje, poberá dôchodok, príspevok je nižší.
 • Ak opatruje jednu osobu, dostane 90,25 eura, ak dve a viac 119,13 eura.
 • Uvedené sumy platia do 30. 6., potom sa prehodnotia spolu s výškou životného minima.
 • Dôchodkové poistenie za opatrovateľa platí až na výnimky štát, najviac však 12 rokov.

Kde sa žiada?

 • Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu osoby opatrovateľa (nie opatrovaného).

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná človeku, ktorý

 1. sm-0531-018f-orez.rw-120x90.jpgje odkázaný na pomoc iného a stupeň odkázanosti je najmenej II (podrobne definuje zákon o sociálnych službách),
 2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
 • Opatrovateľka zabezpečí výkony sociálneho charakteru – napríklad pomoc pri obliekaní, prezliekaní, hygiene, úprave lôžka, príprave jedla. Klienta odprevadí k lekárovi a podobne.
 • Na poskytnutie opatrovateľskej služby treba posudok o odkázanosti.
 • Ak sa nedá poskytnúť opatrovateľská služba, na určitý čas možno poskytnúť miesto v zariadení opatrovateľskej služby.

Čo to stojí?

 • Poplatok za hodinu v pracovnom čase môže byť zhruba do dvoch eur.
 • Na porovnanie: komerčné služby sú napríklad v Bratislave 5,50 až 8,50 eura za hodinu.

Kde sa žiada?

 • Na obecnom, mestskom či na miestnom úrade.

Alzheimerova choroba

 • Pomoc domácim opatrovateľom v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou poskytuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť.
 • Na jej stránke www.alzheimer.sk možno nájsť množstvo podporných materiálov, možno požiadať o zaslanie zadarmo.
 • Pracovné zošity pre prácu s chorými v počiatočných štádiách choroby sa posielajú za cenu od 5 eur plus poštovné.
 • Rodiny, ktoré trápi Alzheimerova choroba, majú možnosť sa pravidelne stretávať v podpornej skupine v Nitre, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Hronci, vo Veľkom Mederi a v Bratislave.
 • V Holíči pôsobí kontaktné miesto pre komplexnú prácu s rodinou.
 • Podporná skupina sa stretáva v Bratislave­Petržalke v Centre MEMORY.

Denný stacionár

 • Pre ľudí, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa.
 • Ak je dostupný, tak len pre mobilných pacientov.

Kde sa žiada?

 • Na obecnom, mestskom či na miestnom úrade.

Čo to stojí?

 • Odborné a ďalšie obslužné činnosti okolo 2 eur/deň plus platba za obed. Niekde sa účtuje poplatok za každú začatú hodinu (napr. 70 centov).

Zariadenie pre seniorov

 • Určené je pre dôchodcov odkázaných na pomoc inej osoby (stupeň odkázanosti najmenej č. IV) alebo pre dôchodcov, ktorí poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
 • Ak je život alebo zdravie seniora ohrozené, ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na bývanie, ak je odkázaný na pomoc inej osoby, možno ho umiestniť bezodkladne.
 • Treba posudok o odkázanosti.

Čo to stojí?

 • Zhruba od 130, no aj 250 eur na mesiac (ubytovanie a obslužné činnosti) plus strava (3 až 6 eur denne).

Kde sa žiada?

 • Na obecnom, mestskom či na miestnom úrade.

Domov sociálnych služieb

 • Pre ľudí odkázaných na pomoc iných, stupeň odkázanosti je najmenej V alebo pre osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III.

Kde sa žiada?

 • Na samosprávnom kraji (podobne aj pri špecializovaných zariadeniach).

Čo to stojí?

 • Zvyčajne okolo 200 či 250 eur/mesiac (niekde aj menej ako 200) plus strava.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (24. 9. 2023)
USD 1.065
AUD 1.650
CZK 24.360
JPY 157.870
CAD 1.430
GBP 0.868
HUF 386.700
PLN 4.593
CHF 0.965
SEK 11.879

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Komerčné články

 1. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 2. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 3. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 4. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 5. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 6. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 7. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty
 8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
 1. Hladinka smeruje do Košíc!
 2. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 3. Union zdravotná poisťovňa prináša novinku vo vzdelávaní
 4. Tento domáci nápoj vzpruží lepšie než káva, šlofík a energiťák
 5. Geniálne, čo dokáže minca v mrazničke!
 6. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 7. Novesta predstavuje novú kolekciu pre jeseň/zimu 2023
 8. Katolícka univerzita vykročila na ďalšiu misiu
 1. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 11 365
 2. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 10 053
 3. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 6 369
 4. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 3 858
 5. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 614
 6. Hladinka smeruje do Košíc! 3 439
 7. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 233
 8. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 2 768

Blogy SME

 1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
 2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 63 993
 2. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 28 868
 3. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 23 443
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 12 642
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 802
 6. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 410
 7. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 343
 8. Adriana Boysová: Kto mrzačí naše deti? 6 634
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jadrová bomba Mark 15, aká sa stratila pri ostrove Tybee.

Čína a Rusko o svojich nehovoria.


21. sep
Španielsky režisér J.A. Bayona si pri svojom filme mohol pomôcť tým, že pasažieri sa pofotili.

Hráči rugby prežili v mrazivých Andách 72 dní.


9 h
Detská psychologička Simona Šimková (43) z Košíc. Je riaditeľkou centra pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Nevzdali to s touto krajinou.


8 h
George Soros a Rudolf Chmel v roku 2010.

Viacerí sme sa stretli na princípe otvorenej spoločnosti ako fundamente.


Rudolf Chmel 21. sep

Neprehliadnite tiež

Maroš Šefčovič

Klimatická neutralita je bez jadrovej energie nedosiahnuteľná.


TASR 22. sep

Ekonomika sa začala pomaly zotavovať z následkov invázie.


TASR 22. sep
Ilustračné foto.

Projekt je súčasťou čínskej iniciatívy takzvanej Novej hodvábnej cesty.


TASR 22. sep
Americká ministerka financií Janet Yellenová.

Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sú už dlhší čas napäté.


TASR 22. sep

Blogy SME

 1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
 2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 63 993
 2. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 28 868
 3. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 23 443
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 12 642
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 802
 6. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 410
 7. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 343
 8. Adriana Boysová: Kto mrzačí naše deti? 6 634
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťZatvoriť reklamu