SME
Pondelok, 4. júl, 2022 | Meniny má Prokop

33 odpovedí na otázky o výkazoch k DPH

Finančná správa odpovedala na otázky čitateľov o výkazoch k DPH.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Finančná správa odpovedala na otázky čitateľov o výkazoch k DPH.

1. Mám faktúru za nákup ( dodanie tovaru) z Čiech. Dátum zdaniteľného plnenia je 28.01.2014.
Dátum vystavenia je 05.02.2014. Podľa § 20 odst. b) zákona o DPH daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia faktúry. Bola vyhotovená pred 15.dňom nasledujúceho mesiaca. Aký dátum uvediem v kontrolnom výkaze v oddieli B1.

Do kontrolného výkazu sa uvádza dátum dodania tovaru, ktorý zahraničná osoba uvedie vo faktúre nie dátum vzniku daňovej povinnosti. Ak na faktúre zahraničný dodávateľ neuvedie dátum dodania tovaru, potom sa predpokladá, že dátum dodania je totožný s dátumom faktúry a uvedie sa tento dátum.

SkryťVypnúť reklamu

2. Sme obchodná prevádzka s potravinami a domácimi potrebami. Máme do kontrolného výkazu DPH zadať všetky položky, ktoré sme za mesiac nablokovali v registračnej pokladnici pri predaji tovaru? Ak nie, čo máme v kontrolnom výkaze uviesť?

Platiteľ dane zahrnie do kontrolného výkazu v časti D.1 celkovú sumu obratov evidovaných prostredníctvom ERP za dané zdaňovacie obdobie. Ak má zahrnuté v celkovom obrate aj faktúry uhradené v hotovosti a evidované prostredníctvom ERP, ktoré musia byť uvedené v časti A.1, a ktoré nevie vylúčiť z celkového obratu ERP, tak môžu byť zahrnuté v tejto celkovej sume obratov.

3. V pripade, ze mam na fakture polozky s nulovou DPH, znizenou DPH a 20% DPH, ako tieto polozky uvediem do kontrolneho vykazu, ked je faktura rovnaka?

SkryťVypnúť reklamu

Ak na faktúre je viac položiek s rôznymi sadzbami dane, potom príslušné údaje vzťahujúce sa na súčet položiek s 20% sadzbou dane uvedie do jedného riadku kontrolného výkazu, údaje vzťahujúce sa na súčet položiek s 10% sadzbou dane uvedie do ďalšieho riadku. Položky oslobodené od dane, resp. nepodliehajúce dani sa neuvádzajú do kontrolného výkazu.

Prečítajte si tiež:Pokuty za chyby vo výkazoch budú prvé tri mesiace nižšieČítajte 

4. Mam korektne vygenerovany kontrolny vykaz uctovnym programom Alfa (alebo aj Money S3). Ulozeny na harddisku. Neviem ho nacitat na portali Financnej spravy, v casti, kde sa da ulozit.
Viem ho nacitat iba v sekcii kde sa da editovat alebo skontrolovat, ale tam chyba moznost vykaz odoslat. vsade sa pise, ze to ide aj cez edane, ale v poslednej verzii eDane, taku funkcionalitu nikde nevidim. Viete prosim popisat presne krok za krokom, ako sa to da poslat cez eDane?

SkryťVypnúť reklamu

Súbor KV pravdepodobne nevyhovuje XSD schéme.

V aktuálnej verzii eDane/win sa nachádza KV DPH v menu „Daňové dokumenty/Daň z pridanej hodnoty“). V tomto riešení je zabezpečená aj možnosť odoslania aj tzv. „nadrozmerných veľkostí formulára KV DPH“). Ak veľkosť dát, ktoré sú obsahom formulára, presiahne odporúčanú hodnotu, dáta formulára sú odosielané špeciálnym postupom spolu s tzv. „Sprievodným listom KV DPH“, o čom je používateľ informovaný pri odosielaní na podateľňu FS.

dph01.jpg

V aktuálnej verzii eDane/Java2014 sa nachádza KV DPH v menu „Daňové dokumenty/Daň z pridanej hodnoty“).

dph02.jpg

V tejto verzii eDane/Java2014 je samostatne zabezpečovaná možnosť odoslania aj tzv. „nadrozmerných veľkostí formulára KV DPH“), v menu „Daňové dokumenty/Podávanie nadrozmerných podaní“. Touto voľbou je odosielaný tzv. „Sprievodný list KV DPH“.

SkryťVypnúť reklamu

dph03.jpg

5. Prosím o odpoveď kam zaradiť faktúru vystavenú občanovi - nepodnikateľovi za služby pri cene vrátane DPH do 100,-- Eur a nad 100,-- Eur /zjednodušený doklad/.

Doklad s DPH vyhotovený pre občana (s výnimkou dokladu z ERP), bez rozdielu výšky ceny uvádza platiteľ do časti D.2 kontrolného výkazu.

6. Kontrolny výkaz sa neda v aplikacii edane vytlacit. Nemam si ho teda ako okontrolovat.
Kedy bude k dispozicii tlac vykazu?

Pre formulár KV DPH je predpísaná iba jeho elektronická podoba, s realizáciou tlače sa v prostredí FS nepočíta.

Kontrola obsahu KV DPH je zabezpečená v rámci samotného formulára, kde sú realizované viaceré predpísané kontroly. Výsledok kontrol je možné vidieť po stlačení tlačidla „Kontrolovať“. Chyby sú v KV farebne vyznačené a je možné ich postupne opraviť. Až po odstránení chýb vo výkaze je možné KV DPH odoslať na podateľňu FS.

SkryťVypnúť reklamu7. Formular v Edane ,ale aj na webe je vyrobeny tak neprehľadne, ze rucne bez chyby do uvedeneho formulara zadat co len 50 faktur je nemozne.
Kedy bude prehľadnejší výkaz aby s nim vedeli pracovat aj firmy ktore nemaju len 20 faktur?

Realizácia formulára KV DPH v elektronickej podobe rešpektuje požiadavky na to, aby bol použiteľný aj pre väčší rozsah údajov v jeho jednotlivých, tzv. opakujúcich sa sekciách. Keďže nie je možné dopredu obmedziť počet opakujúcich sa riadkov v sekciách, bola zvolená jeho realizácia rotovaním týchto sekcií horizontálne.

Prehľadnosť takéhoto formulára je vyššia, ako keby bola zvolená možnosť jeho dynamického rozširovania vo vertikálnom smere, čo by najmä na webe mohlo spôsobovať značné komplikácie pri jeho používaní.

SkryťVypnúť reklamu


8. Ako je mozne, ze nie je skusobna prevadzka? Vykaz bol v Edane k dispozicii az v piatok 14.2,2014 vecer to na upravu software ste dali vsetkym podnikatelom 5 racovnych dní? Ručne sa to bez chyb zadat neda a na upravu softwaru ste nedali cas. Naozaj chcete za chyby alebo nepodanie dávať pokuty? Ako to máme stihnúť?

KV DPH bol k dispozícii už od januára 2014 v testovacej prevádzke na webe. Jeho podstatou je to, že je definovaný jeho obsah tzv. XML predpisom a tiež sú zadefinované požadované kontroly tohto obsahu tzv. XSD schémou. Uvedené podklady pre tvorcov ekonomických SW boli k dispozícii už aj predtým, zverejnené boli už pred spustením nového portálu FS v jeho testovacej verzii v decembri 2013.


Nie su na kontrolnom výkaze vyriešené združenia ani krátenie naroku na odpocet cez koeficient. To myslíte vazne, ze mame preratavat kazdu fakturu a potom polozkovite znizovat narok na odpocet?

SkryťVypnúť reklamu


Ak platiteľ dane uplatňuje pri prijatej faktúre pomerné odpočítanie dane, t.j. kráti daň na vstupe koeficientom, potom v časti B.1 resp. B.2 kontrolného výkazu v kolónke 7 uvedie výšku odpočítanej dane po krátení koeficientom.

9. Chcela by som sa spýtať ako vyplním v kontrolnom výkaze nadobudnutie tovaru v tuzemsku z EU - r.08 DP - DPH a zároven odpočítanie na r.21 DP-DPH.

Faktúru o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu uvedie odberateľ do časti B.1 kontrolného výkazu, kde v jednom riadku uvádza údaje o daňovej povinnosti aj výšku odpočítanej dane.

10. Kto ruci, ze danova sprava nezneuzie informacie z kontrolneho vykazu? Je to velmi nebezpecne. Teraz budu vediet kto s kym, ako, kedy v akych objemoch obchoduje.

Za technické riešenie IS, ktorý spracováva KV DPH a za jeho bezpečnosť je zodpovedná FS. Podstatou zavedenia KV DPH je možnosť realizácie rôznych kontrol, ktoré by bez takýchto údajov neboli možné.

SkryťVypnúť reklamu

11. Je potrebné do výkazu dávať aj faktúry od neplatcov DPH?

Do kontrolného výkazu sa uvádzajú iba faktúry, ktoré sa týkajú daňovej povinnosti alebo odpočítania dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Z dokladu vyhotoveného slovenským neplatiteľom DPH nie je možné si odpočítať DPH a preto nie je dôvod ho uvádzať do kontrolného výkazu.

12. - podal som kontrolný výkaz kde aplikácia mi umožnila jeho skontrolovanie s výsledkom , že je všetko OK
- po podaní mi za cca. 5 min. volali z daň. úradu, že mám jednu chybu v IĆ DPH t.j. ako je možné , že na DÚ
majú systém ktorý skontroluje veľké množstvo údajov ihneď a pri odosielaní nefunguje
-iná vec / chceme podávať daň. priznania z príjmov/ a doteraz nie sú k dispozícii elektronické formuláre

Vo formulári, ktorý vypĺňa subjekt, sa uvádzajú skutočné údaje z účtovných podkladov. Pred odoslaním KV DPH do podateľne FS sú kontrolované iba niektoré predpísané položky formulára a sú realizované ďalšie predpísaní tzv. logické kontroly. Položka IČ DPH je vo formulári kontrolovaná iba na splnenie konštrukčných pravidiel. Kontrola položky IČ DPH na jeho existenciu v rámci evidencie FS, resp. na tzv. „black list“ je vykonávaná až v centrálnom systéme. O výsledku kontroly je subjekt informovaný správcom.

SkryťVypnúť reklamu

13. Kde sa uvádza colný dlh, ktorý vyčísli colný orgán pri dovoze tovaru z tretích krajín. Je tam položka DPH a clo.

Údaje z dovozného dokladu sa neuvádzajú v kontrolnom výkaze.

14. Postrádam jednoduchý návod, ako z doteraz vedeného účtovnáctva napr. v exceli vyrobiť kontrolný výkaz (programovať viem, ale nebaví ma čítať 17 str. zákona a množstvo doplnkov). Potreboval by som jednoznačne vedieť, aké údaje treba doplniť. Ako rozhodnúť, či faktúru uvádzať v kontorlnom výkaze, či uvádzať len príspevok faktúrovanej sumy v nejako súčte a čo neuvádzať vôbec. (Kedysi sa to volalo vykonávací predpis).
Mám štátu (daniarom) za zlé, že neponechali dostatok času na prípravu a otestovanie programov.

Pre formulár KV DPH je definovaný jeho obsah tzv. XML predpisom a tiež sú zadefinované požadované kontroly tohto obsahu tzv. XSD schémou. Uvedené podklady boli zverejnené už pred spustením nového portálu FS v jeho testovacej verzii v decembri 2013. Pre odoslanie výkazu KV DPH na podateľňu FS je potrebné vytvoriť súbor KV DPH vo formáte XML tak, aby vyhovel predpísaným kontrolám v XSD schéme. Takýto XML dokument je možné načítať do formulára KV DPH.

SkryťVypnúť reklamu

Na internetovej stránke : www.financnasprava.sk je odkaz v hornej časti obrazovky „Kontrolný výkaz DPH“,, Kliknutím na tento odkaz sa otvorí prehľad podrobných informácií o kontrolnom výkaze ako aj manuál praktických informácií k vyplneniu kontrolného výkazu DPH.

15. čo robiť v prípade , keď ide o spoločnosť, ktorá ma 2 odštepné závody, ktoré si vedú samostatné účtovníctvo v rôznych účtovných softvéroch, a každý tento softvér vytvorí samostatný kontrolný výkaz pre svoj odštepný závod. Ako v tomto prípade postupovať, keď na finančnú správu treba za spoločnosť poslať len 1 kontrolný výkaz - a tie naše 2 samostatné sa nedajú nijak spojiť, nakoľko to xml formát kontrolného výkazu nedovolí?
Ako postupovať?

Povinnosť podať kontrolný výkaz má osoba, ktorá je registrovaná za platiteľa podľa § 4, § 4a, § 5, §6 zákona o DPH. Ak je spoločnosť, ktorá má viac prevádzok, registrovaná za platiteľa (má pridelené IČ DPH), potom podáva jeden kontrolný výkaz podľa § 78a zákona o DPH za spoločnosť.

SkryťVypnúť reklamu

16. Vydané tuzemské faktúry s vyfakturovanou DPH sa vypĺňajú v odd. A1. Prijaté tuzemské v odd B.2, správne ?

Vyhotovené faktúry pre zdaniteľné osoby (pre platiteľov i neplatiteľov), pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnou osobou, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, uvádza dodávateľ do časti A.1 kontrolného výkazu. Prijaté faktúry, z ktorých je povinný platiť daň dodávateľ podľa § 69 ods.1 zákona o DPH, uvádza odberateľ pri uplatnení odpočítania dane do časti B.2 kontrolného výkazu.

17. MF vydalo vzor Kontrolného výkazu. Platí to iba pre nás účtovníkov? Prečo v rovnakom formáte sa neuvádza na stránke Finančnej správy, ak by som chcela vyplniť ručne tento výkaz ? Pri pokuse vytlačiť poslaný Kontrolný výkaz mi zahlási poznámku, že súbor vo formáte .zip si mám skopírovať na môj disk, rozbaliť... Pýtam sa kde je ten súbor .zip ? Iné poslané dokumenty sa mi v dolnej časti objavia. V aplikácii e-dane to neide vôbec vytlačiť. Je to hra na slepú babu ?

SkryťVypnúť reklamu

Pre formulár KV DPH je predpísaná iba jeho elektronická podoba, s realizáciou tlače sa v prostredí FS nepočíta. Realizácia formulára KV DPH v elektronickej podobe rešpektuje požiadavky na to, aby bol použiteľný aj pre väčší rozsah údajov v jeho jednotlivých, tzv. opakujúcich sa sekciách. Keďže nie je možné dopredu obmedziť počet opakujúcich sa riadkov v sekciách, bola zvolená jeho realizácia rotovaním týchto sekcií horizontálne.

Prehľadnosť takéhoto formulára je vyššia, ako keby bola zvolená možnosť jeho dynamického rozširovania vo vertikálnom smere, čo by najmä na webe mohlo spôsobovať značné komplikácie pri jeho používaní.

18. Označovanie faktúr-prijaté faktúry obsahujú okrem čísiel aj znaky ,písmená, lomítka, pomlčky, medzery-
ako sa budú párovať, ak to nebude navlas rovnaké?
Nemohli by sa používať len číslice bez znakov a medzier?

SkryťVypnúť reklamu

V poučení na vypĺňanie kontrolného výkazu je jednoznačne uvedené, že sa majú použiť všetky znaky uvedené pri čísle faktúry, v opačnom prípade by nebolo možné vykonávať krížovú kontrolu. Pozor však, medzery sa v poradovom čísle neuvádzajú.

19. Preco trvalo takmer 2 tyzdne (do 14. 2.), kym sa kontrolny vykaz zverejneny na portali financnej spravy (cca od zaciatku februara) dostal konecne aj do aplikacie eDane? Podla ankiet na portali FS vacsina ludi stale pouziva eDane a len mensina pouziva novy portal. Navyse novy portal FS vyzaduje instalaciu specifickych aplikacii, eDane v Java verzii funguju multiplatformovo bez nutnosti cokolvek dalsie instalovat.

Riešenie bolo potrebné komplexne pripraviť a otestovať tak, aby jeho používanie bolo u daňových subjektov bezproblémové. Za neskoršie uvedenie tejto verzie sa ospravedlňujeme, ale veríme, že od 14.2.2014 je dostatok času na odoslanie KV DPH v predpísanom termíne, t.j. do 25.2.2014.

SkryťVypnúť reklamu


20. Preco je v casti "prirucky a navody" na portali financnej spravy su len video navody na vyplnanie kontrolneho vykazu a dalsich e-formularov len cez novy portal a nie je v nich navod pre eDane? Aj dalsie navody zverejnene v tejto sekcii su primarne zamerane na informacie o portal. Vseobecna prirucka pre aplikaciu eDane je len na webovej stranke "eDane", chyba zrozumitelne prepojenie s elektronickymi slubami funkcnymi cez portal. Clovek, ktory s eDane nikdy nerobil, ma problem zistit, co eDane su a na co su dobre.

eDane majú vlastnú príručku, ktorá sa nachádza na webe a je zároveň aj súčasťou oboch verzií tohto SW (tj. pre Windows aj multiplatformová Java verzia). Potrebné informácie pre používateľa sú obsahom týchto príručiek.

SkryťVypnúť reklamu


21. Preco sa v sekcii eSluzby/elektronicke sluzby nikde jasne neuvadza, ze clovek moze pouzivat rovnocenne eDane a aj e-formulare na portali? Cely portal FS primarne informuje o e-formularoch dostupnych len cez portal, odkaz na webovu stranku s eDane je uvadzany akoby tieto dve "aplikacie" spolu vobec nesuviseli.

Tieto informácie budú do informačných častí portálu FS doplnené


22. Preco sekcia "Overenie splnenia podmienok autorizovanych elektronickych sluzieb" preveruje splnenie technickych podmienok iba pre e-formulare portalu a nie je v nej ani zmienka o existencii eDane? Portal financnej spravy vyzaduje pouzivanie MS Windows, pricom eDane su oficialne poskytovane a funkcne aj v Mac OS X a Linuxe.

Tieto informácie budú do informačných častí portálu FS doplnené

23. Aký je prosím rozdiel medzi zasielaním cez aplikáciu eDane a cez portál finančnej správy? Podnikateľ si môže vybrať?

Možnosti sú ekvivalentné, je na rozhodnutí používateľa, ktorá možnosť mu viac vyhovuje. Všetky možnosti zabezpečujú odoslanie dokumentov na podateľňu FS.

24. Je možné zapísať nákupy tovaru v hotovosti s dokladom s registračnej pokladne do jedného riadku kontrolného výkazu B3.

Áno. Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý má o prijatom tovare alebo službe zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH (napr. doklad z ERP), uvádza v časti B.3 kontrolného výkazu celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie za všetky takéto prijaté doklady, z ktorých uplatňuje odpočítanie dane.

25. Ak je dodanie fakturované neplatcovi DPH alebo súkromnej osobe aj takúto vydanú faktúru treba uviesť do výkazu? a v takomto prípade bez uvedenia IČ DPH?

Faktúru vystavenú pre zdaniteľnú osobu (neplatiteľa) uvádza platiteľ do časti A.1 kontrolného výkazu bez vyplnenia stĺpca č.1.Faktúru vystavenú pre nezdaniteľnú osobu (občana) uvádza platiteľ do časti D.2 kontrolného výkazu.

26. Sme s.r.o., platca dph na Slovensku aj v ČR. Zdaniteľné plnenia (vystavené faktúry) mame len do
ČR, tam aj Q-ne posielam DP a súhrny výkaz. Uvádzajú sa tieto faktúry do kontrolného výkazu.
Budem robiť KV, len z prijatých faktúr a bločkov?

Do kontrolného výkazu sa neuvádzajú dodania tovarov, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH a služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ktoré sa uvádzajú v súhrnnom výkaze. Ak si platiteľ uplatňuje len odpočet dane za príslušné zdaňovacie obdobie z faktúr resp. zo zjednodušených faktúr (§ 74 ods. 3 písm. a/, b/, c/ zákona o DPH) údaje z nich uvádza len do časti B.2 resp. kumulatívne do časti B. 3 kontrolného výkazu.

27. Ako má postupovať platiteľ dane v prípade vystavenia faktúry, ak odberateľ mu neuviedol správne IČ DPH v zmluve? Má dodávateľ povinnosť kontrolovať správnosť IČ DPH na portáli FS? Do kontrolného výkazu má v takomto prípade uviesť do sekcie A1 faktúru bez IČ DPH, alebo nekorektný údaj tak, ako ho uviedol odberateľ v zmluve?

V zmysle § 74 ods. 1 písm. b) zákona o DPH faktúra musí obsahovať IČ DPH odberateľa pod ktorým bol tovar alebo služba dodaná odberateľovi a následne pod týmto IČ DPH sa uvádza dodanie aj v kontrolnom výkaze. Ak odberateľ nemá pridelené IČ DPH, platiteľ v časti A.1 kontrolného výkazu príslušnú kolónku nevyplní resp. uvedie v nej údaj 0.

28. Dosla vyuctovacia faktura s vysledkom preplatok, teda napr VSE vrati peniaze, nie je to dobropis,ale ak bola vykazana v oddiely B2 s minusom, DU to vyhodnotil ako chybu a metodici z DR pre DPh to navrhli riesit tym, ze vsetky vyctovacie faktury zadavat ako opravne faktury do oddielu C2 bez rozdielu ci bude + alebo -.Podla mna to nie spravne, nemame cislo povodnej opravenej faktury, kedze to nie je opravna faktura.A tychto pripadov bude vela cez celu republiku
Dalsi problem je lehota 5 pracovnych dni na odstranenie pochybnosti v kontrolnom vykaze. Ak uctovnik maroduje, je nebodaj na dovolenke. tato lehota je nerealna a nekoresponduje s lehotami bezne platnymi .

Ak na opravnej faktúre chýba poradové číslo pôvodnej faktúry, má sa za to, že táto faktúra nemá predpísané náležitosti podľa zákona o DPH. Pokiaľ odberateľ nevie zabezpečiť, aby opravný doklad bol zo strany dodávateľa tovaru doplnený o poradové číslo pôvodnej faktúry, uvedie v časti C.2 v stĺpci „ Poradové číslo pôvodnej faktúry“ údaj „0“.

29. Firma, platca DPH vystavuje odberatelske faktury.
A, Do ktorej casti kontrolneho vykazu sa zadava odberatelska faktura vystavena na obcana - FO, nepodnikatela?

Platiteľ dane (dodávateľ) uvádza faktúru o dodaní tovaru alebo služby fyzickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (občanovi) do časti D.2 ak nie je zahrnutá v časti D.1, kde sa uvádzajú faktúry vyhotovené prostredníctvom ERP.

B, Do ktorej casti kontrolneho vykazu sa zadava odberatelska faktura vystavena na FO - neplatcu PDH?

Platiteľ dane (dodávateľ) uvádza faktúru (podľa § 74 ods.1 zákona o DPH) o dodaní tovaru alebo služby zdaniteľnej osobe, ktorá nemá pridelené IČ DPH do časti A.1časti a keď je to zjednodušená faktúra (podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH) vyhotovená prostredníctvom ERP, potom údaje z nej zahrnie do časti D.1 kontrolného výkazu.

30. Podľa mojich doterajších vedomosti, budem dávať moje
tržby registračnou pokladňou do D1 a zaujímalo by ma, že bločky, ktoré pôjdu do nákladov (napr.za pohomné hmoty), či ich rovnako budem dávať do D1, len opačným
znamienkom?

Platiteľ dane (odberateľ) uvádza prijaté zjednodušené faktúry vyhotovené cez ERP (bločky z ERP), pri ktorých si odpočítava daň, do časti B.3 kontrolného výkazu a to sumárne v jednom riadku za príslušné zdaňovacie obdobie.

31. Prenajímam priestora inému platcovi DPH, ktorý mi mesačne platí na základe zmluvy o nájme. Faktúry nevystavujem. Do ktorej časti kontrolného výkazu zapisujem danové plnenie A1 alebo D2? Ak A1 aké číslo faktúry mám uviesť?

Ak súčasťou nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti inému platiteľovi je aj dohoda o platbách nájomného ( kde nájomné je zdaňované), a táto dohoda obsahuje údaje podľa § 74 ods.1 zákona o DPH, potom táto dohoda je v zmysle § 75ods. 2 zákona o DPH súhrnnou faktúrou a údaje z nej platiteľ uvádza do časti A. 1 kontrolného výkazu. Ako číslo faktúry uvádza číslo dohody o platbách nájomného.

32. Chceli by sme sa opýtať, či Faktúra z Metra sa musí evidovať vo faktúrach, keďže je vydaná cez pokladňu, alebo sa to môže brať ako zjednodušený doklad a môžem ho zaúčtovať rovno do pokladne?

Ak je to zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, potom ju odberateľ uvádza v časti B.3 kontrolného výkazu. Ak je to faktúra so všetkými náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, potom ju odberateľ uvádza v časti B.2 kontrolného výkazu.

33. Preco nie je v zozname danovych subjektov registrovanych pre dph ICO a datum ukoncenia registracie? Ulahcilo by to kontolu.
Preco mi na toto nikto neodpovedal ani cez oficialne zadany tiket.

Rozsah údajov v zverejnenom zozname zodpovedá obsahu taxatívne vymedzenému v platnej legislatíve. Do konca roka 2013 boli dátumové položky uvádzané v zozname nad rámec zákona.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (4. 7. 2022)
USD 1.043
AUD 1.538
CZK 24.753
JPY 141.050
CAD 1.349
GBP 0.867
HUF 401.110
PLN 4.717
CHF 1.003
SEK 10.778

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 2. Má len 17 rokov a pracoval už pre americkú armádu aj slovenské ministerstvo
 3. Spoločnosť Mars inšpiruje: Lepší svet pre domácich miláčikov
 4. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 5. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 6. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 7. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 1. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 2. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 3. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
 4. Meranie rýchlosti v úsekoch už nebude pre vodičov problémom
 5. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
 6. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 7. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 15 747
 2. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 831
 3. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 420
 4. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 9 300
 5. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 353
 6. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 878
 7. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 693
 8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 2 969

Blogy SME

 1. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
 2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 3. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 4. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 5. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 6. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 7. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 21 866
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 12 658
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 11 043
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 570
 5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 957
 6. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 3 887
 7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 104
 8. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit 2 893
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Vodíkové auto z dielne Technickej univerzity Košice reprezentovalo Slovensko na Expo v Dubaji.

Živčák: Mohlo by pribudnúť 10-tisíc miest.


5 h

Chce u nás vyrábať elektromobily.


1. júl
Ilustračné foto

Z pohľadu cien kľúčových komodít patria Slováci k najzraniteľnejším v EÚ.


1. júl

Pôvodom švédska automobilka je považovaná za lídra v bezpečnosti.


1. júl

Blogy SME

 1. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
 2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 3. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 4. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 5. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 6. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 7. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 21 866
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 12 658
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 11 043
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 570
 5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 957
 6. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 3 887
 7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 104
 8. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit 2 893
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťZatvoriť reklamu