SME
Nedeľa, 22. máj, 2022 | Meniny má Júlia, Juliána

Zavedením poplatkov za Smart televízory sa zvýši ich cena, tvrdí IT asociácia

Ak rezort kultúry ako predkladateľ nového autorského zákona potvrdí, že Smart TV bez HDD nebudú predmetom spoplatnenia, potom televízory vybavené iba USB nezdražejú.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SME - Ján Krošlák)

BRATISLAVA. Zavedenie 3-% poplatku za Smart televízory, ktorý by sa mal vyberať na základe nedávno schváleného autorského zákona od roku 2016, zdraží cenu elektroniky predávanej na Slovensku a vyvolá nákupnú turistiku Slovákov.

Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to konštatoval prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský. ITAS oficiálnym listom v deň schválenia zákona požiadala Ministerstvo kultúry (MK) SR o jednoznačné stanovisko, či sa poplatky budú vzťahovať aj na Smart televízory s USB portom, za ktoré sa doteraz neplatili.

"Trojpercentné navýšenie ceny u Smart TV ako hlavného segmentu v spotrebnej elektronike bude jednoznačne dôvodom pre trhové správanie sa spotrebiteľa a tým pádom odliv predaja do zahraničia. Znamenať to bude pokles výberu DPH a tým aj zníženie príjmov do štátneho rozpočtu," argumentuje Lelovský.

Spravodlivá platba

Percentuálna sadzba z ceny televízora nie je podľa neho správnym riešením, pretože ich cena sa pohybuje v rozpätí od 200 až do 10.000 eur a prípadná rozmnoženina alebo kópia je rovnaká čo do kvality aj veľkosti.

"Pri televízoroch za 2000 eur predstavuje poplatok 60 eur, pričom tento poplatok sa vyberá za recykláciu celého osobného automobilu," prirovnal. V takom prípade je podľa neho diskutabilné hovoriť o "primeranosti náhrady" pre autorov rozširovaných diel.

"Náhrada odmeny by mala byť na rozumnej úrovni," zdôraznil Lelovský.

Spravodlivá platba by bola podľa neho tá, ktorú zaplatí užívateľ. "Teda ak by ten, kto funkciu využíva, zaslal SOZA poplatok, povedzme jedno euro, čím by si práva kúpil," navrhol prezident ITAS.

Autorský zákon

Nepovažuje za spravodlivé ani paušálne zaťaženie poplatkami, keďže funkciu využíva len okolo 1 % majiteľov televízorov, ktorí chcú na nových prístrojoch vyskúšať všetky ich funkcie.

Ak rezort kultúry ako predkladateľ nového autorského zákona potvrdí, že Smart TV bez HDD nebudú predmetom spoplatnenia, potom televízory vybavené iba USB nezdražejú.

V opačnom prípade ITAS ako zástupca predajcov, výrobcov a distribútorov spotrebnej elektroniky bude požadovať úpravu textu, ktorou by sa vylúčili tieto prístroje zo zákona. Ak sa poplatok zavedie, bude požadovať, aby spotrebitelia boli o sadzbách, ktoré cenu navýšia, pred kúpou informovaní, avizoval Lelovský.

Ministerstvo reaguje

Ministerstvo kultúry odmieta strašenie IT asociácie Slovenska. "Nový autorský zákon nemení doterajšiu zákonom stanovenú sadzbu za tento druh zariadení vo výške 3 %. Znamená to, že ani nedáva žiaden legitímny dôvod na zvyšovanie ich ceny," reagoval hovorca MK SR Jozef Bednár.

Pripomenul, že návrh autorského zákona prešiel dlhým pripomienkovaním zo strany všetkých relevantných subjektov, vrátane ITAS, mobilných operátorov, ďalších vyše 30 zástupcov iných subjektov aj širokej verejnosti.

"S jeho výslednou podobou súhlasila aj Hospodárska a sociálna rada vlády, keď po rokovaniach došlo k dosiahnutiu dohody na všetkých sadzbách medzi ministerstvom, Republikovou úniou zamestnávateľov, KOZ a ZMOS-om," doplnil Bednár. Ak by ministerstvo kultúry na konci legislatívneho procesu tieto sadzby znížilo, nešlo by podľa neho o spoločenskú zhodu na novej právnej úprave, ale o uplatnenie tlaku jednej či viacerých súkromných firiem združených v profesijnej asociácii.

Dôjde kvôli novému autorskému zákonu k zdražovaniu elektroniky?

Reakcia Slovenského ochranného zväzu autorského

BRATISLAVA. Pod zámienkou ochrany spotrebiteľa prebieha v ostatných dňoch manipulatívna, verejnosť traumatizujúca kampaň IT asociácie Slovenska - ITAS, ktorá v snahe chrániť vlastné zisky straší verejnosť poplatkami za elektroniku.

Čo sú tzv. náhrady odmien a ako z nich občania SR profitujú?

Náhrada odmeny je medzinárodne etablovaná kompenzačná forma odmeny pre umelcov, vyplývajúca z európskeho práva, premietnutého na území Slovenskej republiky v podobe autorského zákona. Ide o zákonne stanovený odvod, ktorý uhrádza výrobca alebo dovozca nosičov a prístrojov schopných rozmnožovať predmety autorskoprávnej ochrany.

Vďaka tomuto systému môžu občania pre svoju osobnú potrebu vyhotovovať rozmnoženiny chráneného diela z legálneho zdroja bez toho, aby museli od kohokoľvek získavať súhlas. V praxi ide o hudbu, filmy, fotografie, výtvarné diela, knihy, časopisy, komiksy, články a iné diela - produkty kreatívnej tvorby.

Tieto diela niekto vytvoril, majú teda svojich vlastníkov – nositeľov práv, ktorým patrí náhrada odmeny za každodenné použitie svojho vlastníctva miliónmi ľudí tak ako si akýkoľvek iný pracujúci človek zaslúži odmenu za výsledky svojej práce. Nástup digitálnej technológie umožnil multiplikované kopírovanie produktov duševného vlastníctva bez straty kvality, autorské diela sa vďaka rozmachu tejto technológie dostali oproti dovtedy fungujúcim režimom vysporiadania autorských diel do absolútne nevýhodnej a neudržateľnej pozície.

Aj z týchto dôvodov bol v štátoch EÚ vytvorený medzinárodne dlhodobo platný a akceptovaný kompenzačný mechanizmus pre autorov, hudobníkov, spisovateľov, režisérov, scenáristov, výtvarníkov a mnohých ďalších tvorcov – tzv. náhrada odmeny. Tento mechanizmus platí de facto v celej EÚ a je zakotvený v autorských zákonoch Nemecka, Holandska, Francúzska, Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Litvy a pod.

V problematike náhrad odmien prebehlo za posledné roky na území EÚ mnoho sporov práve medzi dovozcami a dotknutými subjektmi, ktorí sa bránili uhradiť náhrady odmien zo svojich multimiliónových ziskov. Európsky súdny dvor však opakovane a jednoznačne rozhodol, že mechanizmus a princíp náhrady odmeny hradenej dovozcami a výrobcami je správny, spravodlivý a trvale udržateľný.

V čom tkvie problém?

Združenie ITAS a jeho predstavitelia strašia cez médiá verejnosť, že v dôsledku prijatého nového autorského zákona sa na ťarchu spotrebiteľov bude zdražovať elektronika.

Aktuálne platný autorský zákon č. 618/2003 Z.z. už od roku 2003 jednoznačne stanovuje, že výrobca alebo dovozca nosičov a prístrojov schopných rozmnožovať je povinný hradiť náhradu odmeny za akýkoľvek prístroj alebo zariadenie schopné rozmnožovať zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam vo výške 3% z dovoznej alebo výrobnej ceny pri uvedení takéhoto tovaru na trh. Tento odvod nezískava SOZA ako je často prezentované, ale všetky organizácie kolektívnej správy, ako zákonní reprezentanti nositeľov práv, spoločne – SLOVGRAM, LITA, SOZA, OZIS, SAPA, AGICOA.

Iróniou manipulatívnej kampane ITAS je, že nový autorský zákon stanovuje to isté, čo aktuálne platný autorský zákon s tým zásadným rozdielom, že za vybrané komodity (mobilný telefón, tablet, videokameru, fotoaparát) je výrobca alebo dovozca týchto nosičov a prístrojov povinný hradiť násobne nižšiu náhradu odmeny ako stanovuje autorský zákon, ktorý je v platnosti.

Predstavitelia ITAS porušujú dohody

Proces tvorby nového autorského zákona prebiehal viac ako dva roky na pôde Ministerstva kultúry SR. Na tomto procese sa oficiálne pravidelne zúčastňovali desiatky subjektov, ako aj reprezentanti ITAS, prezident ITAS Mário Lelovský, tajomník ITAS Gustáv Budinský, právny zástupca ITAS Jiří Budinský. Výsledkom dlhotrvajúcich rokovaní bola písomne zachytená dohoda medzi predstaviteľmi ITASu ako aj kolektívnymi správcami (SOZA, LITA, SLOVGRAM, OZIS), ktorá sa premietla do parlamentom schváleného znenia autorského zákona vrátane časti o náhrady odmeny.

Inými slovami - tí istí ľudia, ktorí na ministerstve kultúry akceptovali závery rokovaní dnes účelovo šíria poplašné správy o zdražovaní elektroniky a vytvárajú na verejnosti dojem ohrozenia novým autorským zákonom, s ktorého znením sami súhlasili.

Je dôležité pripomenúť, že organizácie kolektívnej správy ako zástupcovia nositeľov práv zásadne ustúpili od svojich pôvodných požiadaviek práve v mene dosiahnutia konsenzu pri výške náhrady odmien pri kľúčových zariadeniach, ktorými sa kopíruje pre osobnú potrebu rádovo najviac (mobilné telefóny, tablety a pod.).

Zástupcovia ITAS sa na pôde Ministerstva kultúry jasne a pred všetkými členmi pracovnej skupiny zaviazali, že budú vyrokovanú dohodu akceptovať a po jej uzatvorení sa zdržia aktivít, ktoré by viedli k tlaku na ďalšie znižovanie sadzieb.

Predstavitelia ITAS však dohody, uzavreté na najvyššej úrovni za účasti zástupcov štátnej správy Slovenskej republiky porušili a podviedli tak kolektívnych správcov, autorov, vydavateľov, spisovateľov, hudobníkov, režisérov a interpretov a ďalších tvorcov.

Samotné Ministerstvo kultúry SR potvrdzuje vyššie uvedené vydaným stanoviskom k danej veci: „Návrh autorského zákona prešiel dlhým pripomienkovaním zo strany všetkých relevantných subjektov, vrátane IT asociácie Slovenska, mobilných operátorov, ďalších vyše 30 zástupcov iných subjektov a tiež širokej verejnosti. S jeho výslednou podobou súhlasila aj Hospodárska a sociálna rada vlády, keď po rokovaniach došlo k dosiahnutiu dohody na všetkých sadzbách medzi ministerstvom, Republikovou úniou zamestnávateľov, KOZ a ZMOS-om," Poslanci Národnej rady SR navyše podporili takto celospoločensky dohodnuté znenie nového autorského zákona 105 hlasmi, žiaden hlas nebol proti, čo signalizuje nevídanú zhodu naprieč celým politickým spektrom.

Reč faktov

Otázka teda nestojí, či zdražie spotrebná elektronika (pričom sa zaťaženie zákonom oproti minulosti nezvyšuje), ale z akých dôvodov boli porušené dohody, na ktorých sa v rámci rokovaní o znení nového autorského zákona predstavitelia ITAS a organizácií kolektívnej správy uzniesli.

Predstavitelia ITAS radi porovnávajú Slovenskú republiku s ostatnými krajinami pri sadzbe za SMART TV. Čo však neuvádzajú, sú fakty z dostupných oficiálnych európskych zdrojov (de Thuiskopie, Svetová organizácia na ochranu duševného vlastníctva WIPO), v ktorých je čierne na bielom uvedené, že v Slovenskej republike sa za neobmedzené právo každého občana SR rozmnožovať chránené diela hradí náhrada odmeny vo výške 8 centov na občana ročne, zatiaľ čo v Českej republike 32 centov (400% SR priemeru), v Grécku 15 centov, v Lotyšsku 16 centov, v Chorvátsku 27 centov, v Litve 1,2 eura, v Maďarsku 1,79 eura. A ako sú na tom rozvinuté štáty EÚ? V Holandsku sa vyberá náhrada odmeny v priemere vo výške 1,84 eura na obyvateľa, v Belgicku 2,19, v Nemecku 2,5, vo Francúzsku 3,15 eura na obyvateľa.

Prenášanie medzinárodných štandardov do prostredia Slovenskej republiky nesúvisí s cenami elektroniky na Slovensku tak ako to manipulatívne prezentuje ITAS. Stačí sa pozrieť na ceny mobilných telefónov a tabletov, ktorú sú u nás často krát vyššie ako v zahraničí aj napriek neporovnateľne nižším sadzbám a výberom v oblasti náhrad odmien. Problémom je, že na základe uplatňovania týchto medzinárodných noriem v Slovenskej republike sú výrobcovia a dovozcovia prístrojov, schopných rozmnožovať autorskoprávne chránené diela povinní uhrádzať zákonne stanovený odvod, ktorý siaha na ich obrovské zisky.

Nie starosti o spotrebiteľa, ale snaha vyhnúť sa náhradám odmien je pravým motívom manipulatívnej a fakty prekrucujúcej kampane ITAS proti prijatému autorskému zákonu, ktorého sa predstavitelia ITAS pri tvorbe zákona zaviazali rešpektovať a dnes ho neeticky a nekorektne napádajú.

SOZA

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (22. 5. 2022)
USD 1.058
AUD 1.498
CZK 24.670
JPY 135.340
CAD 1.353
GBP 0.848
HUF 382.930
PLN 4.637
CHF 1.028
SEK 10.492

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 3. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 4. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 5. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 7. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 8. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 1. Prečo potrebujeme udržateľné riešenia v oblasti mobility?
 2. Gestačný diabetes mellitus
 3. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 5. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
 6. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
 7. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
 8. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 1. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 6 571
 2. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 4 635
 3. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 4 195
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 3 748
 5. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 1 897
 6. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 412
 7. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 187
 8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 003

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 3. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 4. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 5. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 6. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 12 275
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 201
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 874
 4. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 4 774
 5. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 4 098
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 3 974
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 150
 8. EQUUS: Inovácie v lesnom hospodárstve prichádzajú aj zo Slovenska. V čom sme najlepší? 2 068
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 4. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 5. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 6. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

McDonald's v Rusku končí.

McDonald's odchádza z ruského trhu.


TASR 8 h
Pred ruskou agresiou na Ukrajine sa dovážali spoza východnej hranice Slovenska zväčša suroviny pre fabriky, teraz sú to hlavne obilniny a oleje.

Pomohol by logistický park v lokalite Bočiar.


a 1 ďalší 20. máj

Pripájajú sa k štrajkovej pohotovosti.


20. máj

Počas dvoch dní ho predstavia vo viacerých slovenských mestách.


SITA 20. máj

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 3. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 4. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 5. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 6. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 12 275
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 201
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 874
 4. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 4 774
 5. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 4 098
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 3 974
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 150
 8. EQUUS: Inovácie v lesnom hospodárstve prichádzajú aj zo Slovenska. V čom sme najlepší? 2 068
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 4. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 5. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 6. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
SkryťZatvoriť reklamu