SME
Pondelok, 5. december, 2022 | Meniny má Oto

Výpočet materskej v SR pre rok 2020

Výpočet materského v SR pre rok 2020 určí výšku pomoci, ktorú dostane žena v tehotenstve alebo pri starostlivosti o narodené dieťa.

Súhrn hrubých príjmov, z ktorých sa platí nemocenské poistenie.
Ročný príjem za rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla potreba starostlivosti o dieťa. Mesačný príjem v predchádzajúcom roku, ak nepoznáte svoj ročný príjem.
Počet dní počas tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa. Maximálne 34 týždňov, resp 43 týždňov, ak ide o 2 a viac detí.
Materské na jeden deň: 16,40 EUR  
Celkové materské:
3 280,00
EUR
Výška materského počas tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa.
Denný vymeriavací základ: 21,8631 EUR  
Maximálny denný vymeriavací základ: 66,6083 EUR Platné pre vybrané obdobie

Kalkulačka na vašu stránku Kalkulačka na vašu stránku:


Diskusia ku kalkulačke:

Materské:

 • Nárok na materské dostáva žena v tehotenstve a po pôrode pri starostlivosti o narodené dieťa.
 • Do vymeriavaceho základu pre výpočet materského sa počíta súhrn hrubých príjemov za posledných 12 mesiacov, z ktorých zamestnanec/SZČO odvádzal nemocenské poistenie v SR.
 • Denný vymeriavací základ sa spočíta ako podiel vymeriavaceho základu a počtu dní v rozhodujúcom období (365, resp. 366 dní).
 • Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.
 • Maximálny denný vymeriavaci základ sa počíta ako 1,5 násobok všeobecného denného vymeriavaceho základu platného v kalendárom roku (2017), ktorý dva roky predchádzal kalendárnemu roku (2020), v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky = 66,6083 EUR.
 • Materské sa od mája 2017 počíta z denného vymeriavacieho základu vo výške 75 % (do apríla 2017 to bolo len 70 %). Zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto nahor.
 • Maximálne obdobie poskytovania materského je 34 týždňov a poistenkyni, ktorá porodila dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará 43 týždňov.

Príklad:

Jozefova manželka porodila dcérku a rozhodla sa materskú dostávať 200 dní. Jej plat za posledných 12 mesiacov sa nezmenil a bol 665,00 EUR. Akú pomoc v materstve dostane Jozefova manželka?

 • Vymeriavací základ bude 12 * plat Jozefovej manželky, to jest 7 980,00 EUR.
 • Denný vymeriavací základ bude vymeriavací základ vydelený počtom dní 365, čiže 21,86 EUR.
 • Jozefova manželka poberá peňažnú pomoc 200 dní a dostane 21,8631 EUR * 75 % * 200 dní = 3 280,00 EUR.

[ Namodelovať príklad ]

Vaše otázky, naše odpovede:

 • Otázka: [10. říjen 2008] Chcela by som sa opýtať, či sa tento príjem ešte zdaňuje, alebo je to čistý príjem?

  Odpoveď: Tento príjem je oslobodený od dane z príjmu. Ide teda o čistý príjem. V zákone 595/2003 Z.z. v paragrafe 9, odsek prvý sa píše:
  "Od dane sú oslobodené aj dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu."
SkryťZatvoriť reklamu