SME
Utorok, 29. november, 2022 | Meniny má Vratko

Kalkulátor dávky poistenia v nezamestnanosti v SR

Kalkulátor dávky poistenia v nezamestnanosti v SR určí výšku dávky z fondu poistenia v nezamestnanosti na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti.

Súhrn hrubých príjmov, z ktorých sa odvádza poistné do fondu poistenia v nezamestnanosti.
Ročný príjem za posledných 12 mesiacov. Mesačný príjem, ak nepoznáte svoj ročný príjem.
Pre ktoré obdobie sa dávka v nezamestnanosti počíta.
Počet dní bez práce. Započítavajú sa sviatky aj víkendy.
Dávka v nezamestnanosti:
328,00
EUR
Celková dávka v nezamestnanosti za dobu bez práce
Denný vymeriavací základ: 21,8631 EUR  
Maximálny denný vymeriavací základ: 71,8028 EUR Platné pre vybrané obdobie

Kalkulačka na vašu stránku Kalkulačka na vašu stránku:


Diskusia ku kalkulačke:

Dávka v nezamestnanosti:

 • Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje (podporné obdobie v nezamestnanosti):
  • šesť mesiacov (ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie),
  • štyri mesiace (ak nárok vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie).
 • Denný vymeriavací základ sa spočíta ako podiel vymeriavaceho základu a počtu dní v rozhodujúcom období (365, resp. 366 dní).
 • Denný vymeriavací základ sa zaokrúhluje na 4 desatinné miesta nahor.
 • Maximálny denný vymeriavaci základ sa počíta ako 3 násobok (do 31.12.2012) / 2 násobok (od 1.1.2013) všeobecného denného vymeriavaceho základu z predchádzajúceho roku, ak sa nachádzame v druhom polroku, alebo z pred dvoch rokov, ak sme v prvom polroku, ku ktorému sa viaže dávka v nezamestnanosti.
  • 1.1.2021 - 30.6.2021: maximálny DVZ = 71,8028 EUR
  • 1.7.2020 - 31.12.2020: maximálny DVZ = 71,8028 EUR
  • 1.1.2019 - 30.6.2019: maximálny DVZ = 62,7288 EUR
  • 1.7.2018 - 31.12.2018: maximálny DVZ = 62,7288 EUR
  • 1.1.2018 - 30.6.2018: maximálny DVZ = 59,9672 EUR
  • 1.7.2017 - 31.12.2017: maximálny DVZ = 59,9672 EUR
  • 1.1.2017 - 30.6.2017: maximálny DVZ = 58,0603 EUR
  • 1.7.2016 - 31.12.2016: maximálny DVZ = 58,0603 EUR
  • 1.1.2016 - 30.6.2016: maximálny DVZ = 56,4165 EUR
  • 1.7.2015 - 31.12.2015: maximálny DVZ = 56,4165 EUR
  • 1.1.2015 - 30.6.2015: maximálny DVZ = 54,1809 EUR
  • 1.7.2014 - 31.12.2014: maximálny DVZ = 54,1809 EUR
  • 1.1.2014 - 30.6.2014: maximálny DVZ = 52,9316 EUR
  • 1.7.2013 - 31.12.2013: maximálny DVZ = 52,9316 EUR
  • 1.1.2013 - 30.6.2013: maximálny DVZ = 51,6822 EUR
  • 1.7.2012 - 31.12.2012: maximálny DVZ = 77,5233 EUR
  • 1.1.2012 - 30.6.2012: maximálny DVZ = 75,8466 EUR
  • 1.7.2011 - 31.12.2011: maximálny DVZ = 75,8466 EUR
  • 1.1.2011 - 30.6.2011: maximálny DVZ = 73,4302 EUR
  • 1.7.2010 - 31.12.2010: maximálny DVZ = 73,4302 EUR
  • 1.1.2010 - 30.6.2010: maximálny DVZ = 71,3126 EUR
  • 1.7.2009 - 31.12.2009: maximálny DVZ = 71,3126 EUR
  • 1.1.2009 - 30.6.2009: maximálny DVZ = 65,9565 EUR
  • 1.7.2008 - 31.12.2008: maximálny DVZ = 1 850,4 SKK
 • Dávka v nezamestnanosti sa počíta z denného vymeriavacieho základu podľa dĺžky trvania doby bez práce nasledovne:
  • 50 % z denného vymeriavacieho základu * počet dní bez práce
 • Zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto nahor.

Príklad:

Jozef bol zamestnaný 5 rokov. Po celú dobu odvádzal časť príjmu na fond poistenia v nezamestnanosti. Jeho mesačný príjem bol 665,00 EUR. Prišla finančná kríza a zamestnávateľ ho prepustil z práce. Jozefovi sa podarilo nájsť nové zamestnanie až o mesiac po skončení predchádzajúceho zamestnania. Chce si vypočítať, na koľko peňazí má nárok z fondu poistenia v nezamestnanosti, ak 30 dní bol bez práce.

 • Vymeriavací základ bude 12 * Jozefova mzda, to jest 7 980,00 EUR.
 • Denný vymeriavací základ bude vymeriavací základ vydelený počtom dní 365, čiže 21,86 EUR.
 • Dávka v nezamestnanosti bude 21,86 EUR * 50 % * 30 dní = 328,00 EUR.

[ Namodelovať príklad ]

SkryťZatvoriť reklamu