Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla

Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla zamestnancom na pracovnej ceste určí výšku náhrady od zamestnávateľa za každý 1 km jazdy plus náhradu za spotrebované pohonné látky.

Spotreba sa určuje z technického preukazu.
Cena pohonnej látky sa preukazuje dokladom o kúpe alebo cenou definovanou Štatistickým úradom.
Cestovné náhrady:
8,52
EUR
Celkové cestovné náhrady za použitie vlastného vozidla.
Základné náhrady: 5,79 EUR Základné náhrady za prejazdené km. Amortizácia vozidla podľa počtu km.
Náhrady za spotrebu: 2,73 EUR Náhrady za spotrebované pohonné hmoty.