Výpočet materskej v SR pre rok 2017

Výpočet materského v SR pre rok 2017 určí výšku pomoci, ktorú dostane žena v tehotenstve alebo pri starostlivosti o narodené dieťa.

Súhrn hrubých príjmov, z ktorých sa platí nemocenské poistenie.
Ročný príjem za rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla potreba starostlivosti o dieťa. Mesačný príjem v predchádzajúcom roku, ak nepoznáte svoj ročný príjem.
Počet dní počas tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa. Maximálne 34 týždňov, resp 43 týždňov, ak ide o 2 a viac detí.
Materské na jeden deň: 16,40 EUR  
Celkové materské:
3 280,00
EUR
Výška materského počas tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa.
Denný vymeriavací základ: 21,8631 EUR  
Maximálny denný vymeriavací základ: 58,0603 EUR Platné pre vybrané obdobie