Výpočet dôchodkového veku v SR

Výpočet dôchodkového veku v SR určí, kedy má vybraná osob nárok na odchod do dôchodku v SR.

Dôchodkový vek: 60 rokov
Odchod do dôchodku: 01. 01. 2000