Kalkulátor čistej mzdy na Slovensku pre rok 2018

Kalkulátor čistej mzdy vypočíta výšku čistej mzdy z Vašej hrubej mzdy a zobrazí rozdelenie mzdy na samotnú mzdu, odvody a dane.

Minimálna mzda je 480,00 EUR
Počet vyživovaných nezaopatrených detí
Uplatňujem/Neuplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane.
  Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie:
Vymeriavací základ: 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR
Zdravotné poistenie spolu (4% / 10%): 40,00 EUR 100,00 EUR
Sociálne poistenie:
Vymeriavací základ: 1 000,00 EUR
Nemocenské poistenie (1,4%/1,4%): 14,00 EUR 14,00 EUR
Starobné poistenie (4%/14%): 40,00 EUR 140,00 EUR
Invalidné poistenie (3%/3%): 30,00 EUR 30,00 EUR
Poistenie v nezamestnanosti (1% / 1%): 10,00 EUR 10,00 EUR
Garančný fond (0%/0,25%): 0,00 EUR 2,50 EUR
Rezervný fond (0%/4,75%): 0,00 EUR 47,50 EUR
Úrazové poistenie (0%/0,8%): 0,00 EUR 8,00 EUR
Sociálne poistenie spolu (9,4%/25,2%): 94,00 EUR 252,00 EUR
Odvody spolu:
Odvody spolu (13,4%/35,2%): 134,00 EUR 352,00 EUR
Daň z príjmu:
Mesačný základ dane: 866,00 EUR    
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane (NZČD): 319,17 EUR    
Mesačný základ dane pred danením: 546,83 EUR    
Daň z príjmu (19%/25%): 103,89 EUR    
Bonus:
Daňový bonus na dieťa: 0,00 EUR    
Čistá mesačná mzda:
Čistá mesačná mzda:
762,11
EUR
   
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca:
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca:     1 352,00 EUR