Výpočet leasingovej splátky

Výpočet leasingovej splátky pomôže určiť splátku, ktorú je potrebné splácať každý mesiac pri zjednanom finančnom leasingu, kde poznám obstarávaciu cenu, akontáciu, dobu splácania leasingu, zostatkovú cenu a koeficient navýšenia.

Cena predmetu leasingu
Výška zálohy na nájomné za predmet leasingu vyjadrená v percentách z obstarávacej ceny
Počet mesiacov, koľko trvá leasing
Odpredávacia hodnotu predmetu leasingu
Pomer leasingovej ceny k obstarávacej cene. Pozor, rôzne leasingové firmy chápu koeficient navýšenia rôznym spôsobom.
Výška akontácie: 2 500,00 EUR  
Leasingová splátka:
235,28
EUR
 
Leasingová cena: 10 970,00 EUR Súčet leasingových splátok plus akontácia plus zostatková cena.