Kalkulátor nemocenského v SR

Kalkulátor nemocenského v SR určí výšku nemocenskej dávky na základe počtu dní práceneschopnosti a výšky vašej hrubej mzdy, ak ste práceneschopný a máte nárok na nemocenskú dávku v Slovenskej republike.

Súhrn hrubých príjmov, z ktorých sa platí nemocenské poistenie.
Ročný príjem za rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. Mesačný príjem v predchádzajúcom roku, ak nepoznáte svoj ročný príjem.
Pre ktoré obdobie sa nemocenské počíta.
Počet dní práceneschopnosti. Započítavajú sa sviatky aj víkendy.
Nemocenské:
148,70
EUR
Celková nemocenská dávka za dobu práceneschopnosti
Denný vymeriavací základ: 21,8631 EUR  
Maximálny denný vymeriavací základ: 62,7288 EUR Platné pre vybrané obdobie