Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch

Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch určí, koľko peňazí nasporíte na konci sporiaceho obdobia pri ukladaní splátky v pravidelných intervaloch na sporiaci účet v peňažnom ústave.

Čiastka, ktorú v pravidelných intervaloch vložíte na sporiaci účet
Úroková miera, ktorou sa úročí vklad na termínovanom/sporiacom účte.
Počet rokov, koľko trvá sporenie
Počet vkladov v roku. Počet úrokovacích období v roku.
Ak sa čiastka vkladá na začiatku intervalu, bude v tomto intervali úročená. Inak nie.
Nasporená suma:
210 136,16
EUR
 
Úroky: 30 136,16 EUR Suma úrokov z nasporenej sumy
Vklad: 180 000,00 EUR Suma vkladov z nasporenej sumy