Úverová kalkulačka

Úverová kalkulačka vypočíta mesačnú splátku z výšky úveru a zobrazí splátkový kalendár po jednotlivých splátkových obdobiach rozdelených na úroky a umorovanie splátky.

Výška zjednaného úveru. Koľko peňazí si požičiavate.
Úroková miera, ktorou sa úročí poskytnutý úver.
Koľko rokov sa úver bude splácať
Počet splátiek v roku. Mesačný interval - 12. Štvrťročný interval - 4. Ročný interval - 1.
Kedy sa spláca úver
Pravidelná splátka:
138,61
EUR
Pravidelná splátka úveru
Celkovo splatené: 8 316,50 EUR Celková suma peňazí na splatenie úveru
Zaplatené úroky: 1 316,50 EUR Suma zaplatených úrokov