Výpočet výšky ošetrovného v SR

Výpočet výšky ošetrovného v SR od roku 2008 určí výšku podpory, ktorú dostanete, ak sa staráte o chorého člena rodiny alebo o dieťa do 10 rokov.

Súhrn hrubých príjmov, z ktorých sa platí nemocenské poistenie.
Ročný príjem za rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla potreba ošetrovania fyzickej osoby. Mesačný príjem v predchádzajúcom roku, ak nepoznáte svoj ročný príjem.
Pre ktoré obdobie sa ošetrovné počíta.
Počet dní, kedy ste sa starali o člena rodiny alebo dieťa do 10 rokov.
Ošetrovné:
120,30
EUR
Celková podpora za dobu starania sa o člena rodiny alebo dieťa do 10 rokov
Denný vymeriavací základ: 21,8631 EUR  
Maximálny denný vymeriavací základ: 62,7288 EUR Platné pre vybrané obdobie