Výpočet pomernej časti dovolenky

Výpočet pomernej časti dovolenky vypočíta, koľko dní dovolenky Vám ešte v danom roku zostáva.

Nárok na dovolenku:
18
dní
Koľko dní dovolenky už môžte čerpať.
Počet dní dovolenky celkom: 20 dní Počet dní dovolenky na daný rok