SME
Utorok, 31. január, 2023 | Meniny má Emil

Kalkulátor čistej mzdy na Slovensku pre rok 2019

Kalkulátor čistej mzdy vypočíta výšku čistej mzdy z Vašej hrubej mzdy a zobrazí rozdelenie mzdy na samotnú mzdu, odvody a dane.

Minimálna mzda je 520,00 EUR
Počet vyživovaných nezaopatrených detí
Uplatňujem/Neuplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane.
  Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie:
Vymeriavací základ: 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR
Zdravotné poistenie spolu (4% / 10%): 40,00 EUR 100,00 EUR
Sociálne poistenie:
Vymeriavací základ: 1 000,00 EUR
Nemocenské poistenie (1,4%/1,4%): 14,00 EUR 14,00 EUR
Starobné poistenie (4%/14%): 40,00 EUR 140,00 EUR
Invalidné poistenie (3%/3%): 30,00 EUR 30,00 EUR
Poistenie v nezamestnanosti (1% / 1%): 10,00 EUR 10,00 EUR
Garančný fond (0%/0,25%): 0,00 EUR 2,50 EUR
Rezervný fond (0%/4,75%): 0,00 EUR 47,50 EUR
Úrazové poistenie (0%/0,8%): 0,00 EUR 8,00 EUR
Sociálne poistenie spolu (9,4%/25,2%): 94,00 EUR 252,00 EUR
Odvody spolu:
Odvody spolu (13,4%/35,2%): 134,00 EUR 352,00 EUR
Daň z príjmu:
Mesačný základ dane: 866,00 EUR    
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane (NZČD): 328,12 EUR    
Mesačný základ dane pred danením: 537,88 EUR    
Daň z príjmu (19%/25%): 102,19 EUR    
Bonus:
Daňový bonus na dieťa: 0,00 EUR    
Čistá mesačná mzda:
Čistá mesačná mzda:
763,81
EUR
   
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca:
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca:     1 352,00 EUR

Rozdelenie hrubej mesačnej mzdy:

Rozdelenie hrubej mesačnej mzdy
 • Zdravotné poistenie 40,00
 • Sociálne poistenie 94,00
 • Daň z príjmu 102,19
 • Bonus na dieťa 0,00
 • Čistá mzda 763,81

Mzdový prehľad:

Mzdový prehľad
 • Čistá mzda 763,81
 • Hrubá mzda 1 000,00
 • Superhrubá mzda 1 352,00
 

Kalkulačka na vašu stránku Kalkulačka na vašu stránku:


Diskusia ku kalkulačke:

Príklad:

Jozef zamestnáva Ignáca vo svojej firme. Ignác má s Jozefom dohodnutú hrubú mzdu 1 000,00 EUR. Ignác sa rozhodol, že bude pre Jozefa pracovať ako živnostník, keďže chce optimalizovať svoje daňové priznanie. Jozef potrebuje určiť výšku mesačnej výplaty Ignácovi, ktorý bude ďalej vykonávať tú istú pracovnú činnosť. Akú mesačnú platbu má Jozef Ignácovi ponúknuť, aby Jozefove náklady na zamestnanca zostali nezmenené?

 • Ignácova hrubá mzda je 1 000,00 EUR.
 • Jozef do výpočtu nebude počítať žiadne zníženie dane.
 • Jozef navrhne Ignácovi mesačnú odmenu vo výške 1 352,00 EUR a Ignác bude pracovať na živnosť a optimalizovať náklady v daňovom priznaní sám.

[ Namodelovať príklad ]

Mzda na Slovensku:

 • Daň z príjmu fyzických osôb
  • 19 % daň z príjmu sa použije do výšky 3 021,36 EUR základu dane
  • 25 % daň z príjmu sa použije nad 3 021,36 EUR základu dane
 • Výška minimálnej mzdy:
  • od 01.01.2019 - 520,00 EUR
  • od 01.01.2018 - 480,00 EUR
  • od 01.01.2017 - 435,00 EUR
  • od 01.01.2016 - 405,00 EUR
  • od 01.01.2015 - 380,00 EUR
  • od 01.01.2014 - 352,00 EUR
  • od 01.01.2013 - 337,70 EUR
  • od 01.01.2012 - 327,20 EUR
  • od 01.01.2011 - 317,00 EUR
  • od 01.01.2010 - 307,70 EUR
  • od 01.01.2009 - 295,50 EUR
  • od 01.10.2007 - 8 100,00 SKK
 • Životné minimum
  • od 7/2018 do 6/2019 - 205,07 EUR
  • od 7/2017 do 6/2018 - 199,48 EUR
  • od 7/2016 do 6/2017 - 198,09 EUR
  • od 7/2015 do 6/2016 - 198,09 EUR
  • od 7/2014 do 6/2015 - 198,09 EUR
  • od 7/2013 do 6/2014 - 198,09 EUR
  • od 7/2012 do 6/2013 - 194,58 EUR
  • od 7/2011 do 6/2012 - 189,83 EUR
  • od 7/2010 do 6/2011 - 185,38 EUR
  • od 7/2009 do 6/2010 - 185,19 EUR
  • od 7/2008 do 6/2009 - 178,92 EUR
  • od 7/2007 do 6/2008 - 170,28 EUR
 • Výška priemernej mzdy:
  • od 7/2018 do 06/2019 - 954,00 EUR
  • od 7/2017 do 06/2018 - 912,00 EUR
  • od 7/2016 do 06/2017 - 883,00 EUR
  • od 7/2015 do 06/2016 - 858,00 EUR
  • od 7/2014 do 06/2015 - 824,00 EUR
  • od 7/2013 do 06/2014 - 805,00 EUR
  • od 7/2012 do 06/2013 - 786,00 EUR
  • od 7/2011 do 06/2012 - 769,00 EUR
  • od 7/2010 do 06/2011 - 744,50 EUR
  • od 7/2009 do 06/2010 - 723,03 EUR
  • od 7/2008 do 06/2009 - 668,72 EUR
 • Daňový bonus na dieťa:
  • Daňový bonus od 01.01.2013 je obmedzený vekom dieťaťa do mesiaca, kedy dieťa dovŕši 19 rokov svojho veku.
  • Daňový bonus na dieťa od 01.07.2013 je 21,41 EUR.
  • Daňový bonus na dieťa od 01.07.2012 je 21,03 EUR.
  • Daňový bonus na dieťa od 01.07.2011 je 20,51 EUR.
  • Daňový bonus na dieťa od 01.07.2010 je 20,02 EUR.
  • Daňový bonus na dieťa od 01.07.2009 je 20,00 EUR.
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené a nezdaniteľné časti základu dane.
 • Podľa zbierky zákonov 60/2009, ktorá mení a dopĺňa zákon o dani z príjmu, bolo schválené prechodné ustanovenie, podľa ktorého od 1.3.2009 sa výpočet nezdaniteľnej časti základu dane za roky 2009 a 2010 mení nasledovne. Ak je základ dane nižší alebo rovný ako 86 násobok životného minima, nezdaniteľná časť bude 22,5 násobok životného minima. Ak je základ vyšší ako 86 násobok životného minima, nezdaniteľná časť bude rovná rozdielu 44 násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane. Nezdaniteľná časť je minimálne nulová.
 • Povinnosti zamestnanca voči Sociálnej poisťovni. Určenie podielov sociálneho poistenia na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
 • Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni. Určenie podielov sociálneho poistenia za zamestnanca na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity.
 • Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je vymeriavací základ v úhrne mesačne najviac v sume 6 678,00 EUR (sedemnásobok priemernej mzdy).
 • Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a na garančné poistenie je v sume 6 678,00 EUR (sedemnásobok priemernej mzdy).
 • Sumy sociálneho poistného sa zaokrúhľujú na eurocent nadol.
 • Maximálny vymeriavací základ na platenie zdravotného poistného je zrušný od 1. 1. 2017.
 • Odpočítateľná položka zo zdravotného poistenia pre zamestnávateľov sa ruší od 1. 1. 2018.
 • Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie u zamestnanca sa znižuje o odpočítateľnú položku. Odpočítateľná položka je 380,00 EUR znížených o 1 EUR za každých 30 centov nad hranicou vymeriavaceho základu 380,00 EUR. Zamestnanci s príjmom 380,00 EUR neplatia žiadne zdravotné poistenie, ani ich zamestávatelia. Zamestnanci budú riadne zdravotne poistení. Odpočítateľná položka sa zaviedla kvôli zvýšeniu minimálnej mzdy, aby kleslo zaťaženie zdravotného odvodu zvýšeného kvôli vyššej minimálnej mzde.

Vaše otázky, naše odpovede:

 • Otázka: [10. říjen 2008] Chcela by som sa spýtať, keď počítam čistú mzdu pre potvrdenie na pracovno právné účely, zníži sa čistá mzda o doplnkové dôch. poistenie (DDP)? Resp., mám počítať HM poistné-daň+ náhrady príjmu za DNP rovná sa ČM, a až z toho odpočítať DDP?

  Odpoveď: DDP odpočítate zo základu dane. Zo základu dane určíte daň z príjmu a rozdielom dostanete čistú mzdu. Z nej už nič neodpočítavate.
  Základ dane = Hrubá mzda - Odvody - Odpočítateľná položka na daňovníka - DDP
  Daň z príjmu = Základ dane * 19%
  Čistá mzda = Základ dane - Daň z príjmu
SkryťZatvoriť reklamu